Čeští manažeři jsou s prací na dálku spokojeni méně než ti zahraniční

Že současné změny způsobu, kterým řada z nás pracuje, budou trvalé, naznačují průzkumy mezi zaměstnavateli (ať už jde o lídry HR či vedení byznysu) už od konce jara minulého roku. Během jarních vln pandemie a lockdownů nepracovalo na dálku jen asi 26 % ze 2 500 Gartnerem dotázaných zaměstnanců (plných 46 % pak pracovalo na dálku pět dnů v týdnu). Studie Gartneru publikovaná v červenci na základě průzkumů mezi více než pěti tisíci respondentů (421 HR lídrů, 4 500 zaměstnanců a 317 lídrů z oblasti financí) konstatovala, že zatímco před pandemií nepracovalo nikdy na dálku 70 % zaměstnanců v dotazovaných organizacích, po pandemii to patrně bude jen 52 %. Ze 48 %, které by po pandemii dále pracovaly na dálku, by tak 19 % pracovalo výhradně (oproti 10 % před ní) a 29 % částečně – některé dny v týdnu (oproti 20 % před pandemií).

V případě rostoucího podílu práce na dálku se přitom v průzkumech Gartneru ukázalo, že problémem není produktivita – zaměstnanci pracující na dálku vykazovali jak vyšší osobní úsilí (jako „vysoké úsilí“ bylo hodnoceno 48 % oproti 35 % pracujícím v kanceláři) a iniciativu, tak vyšší míru pracovního přínosu (vysoký přínos u 41 % vs. 24 %). Zaměstnanci pracující z domova ale čelí jiným problémům souvisejícím zejména se ztrátou kontaktu s kolektivem či postupným odcizováním se firemní kultuře – jedním z důsledků pak může být i výrazně (o třetinu) vyšší ochota změnit zaměstnavatele. V pracovní oblasti se pak nejčastěji problémy týkaly potřeby jasněji nastavovat priority a dělit pracovní agendu či úkoly na menší části, které může zaměstnanec sám snáze uchopit a dokončit. V souvislosti s tím hovoří analytici o novém oddělení klíčových dovedností a rolí – zatímco v minulosti byly klíčové (vzácné) dovednosti spojovány s rolemi (funkcemi, pozicemi, postavením) zaměstnanců, v režimu práce na dálku mohou být pro lepší koordinaci potřební lidé s menším množstvím jedinečných dovedností, jejichž role je ale z hlediska koordinace workflow či spolupráce klíčová. Analytici odhadují, že do budoucna díky tomu bude docházet k významnějšímu oddělování dovedností a rolí – a budou existovat tři kategorie zaměstnaneckých rolí: ty, jež jsou spojené s klíčovými (jedinečnými dovednostmi), ty, které jsou zásadní pro dosahování strategických cílů, a ty, jež jsou nezbytné pro klíčová workflow.

Zajímavý je kontrast výsledků a zkušeností vyplývajících z průzkumů Gartneru s těmi na lokálním (českém) trhu. Jeden z větších průzkumů na toto téma uskutečnila společnost Easy Software (dodavatel SW pro řízení projektů, společnost se tedy dotazovala respondentů v ČR i dalších evropských zemích, kam prodává). Z výsledků odpovědí 252 respondentů vyplývá, že zatímco v zahraničí hodnotí vzdálené řízení týmů z domova pozitivně 60 % manažerů, v Česku je to jen 33 %. Souvisí to patrně především s hodnocením změn produktivity – například v Německu 31 % dotázaných projektových manažerů zaznamenalo nárůst produktivity při práci z domova, v ČR jej uvedlo jen 13 %, zatímco 40 % konstatovalo pokles. To ale může souviset i s celkovou situací na trhu – z průzkumu totiž vyplynulo, že jen 33 % českých manažerů nepřišlo v minulém roce o žádný projekt, zatímco v zahraničí nepřišlo o žádný projekt 44 % respondentů. Pandemie pochopitelně přinášela také nové příležitosti, nicméně i zde na tom byli zahraniční respondenti lépe (nový projekt získalo 54 % respondentů v Česku, a to nejčastěji v 10 % objemu projektového portfolia, zatímco v Německu nové projekty získalo 64 % procent manažerů nejčastěji v objemu 10–25 % portfolia).

Pro ty, kteří dlouhodobě řeší otázky spojené s řízením zaměstnanců na dálku či chtějí nastavit optimální best practice pro práci z domova, jsme do tohoto Observeru připravili přehled studií a webinářů Gartneru na toto téma.

Další komentáře

Jak se mění role EA (podnikových architektů)

Role podnikových architektů se v posledních letech proměnila (či posunula) – dobře to ilustrovala anketa, kterou INSIDE pomáhal realizovat v rámci Gartner brífinku pro české a slovenské podnikové architekty a CIO, který proběhl minulý týden. Tradiční pojetí EA řeší otázky související se strukturou a fungováním podniku – zejména rolí a procesů souvisejících s tvorbou a zpracováním dat, primárními doménami podnikových architektů tak tradičně byly efektivita, úspornost, agilita a kontinuita komplexních operací. Dynamičtější konkurenční prostředí a nové tlaky (pandemii...

Předpovědi pro oblast zákaznických služeb v roce 2021

Digitální transformace se v případě organizací zákaznických služeb primárně dotkla uživatelských webů, následně s nástupem chytrých telefonů a tabletů se ale její těžiště přesunulo směrem k nativním mobilním appkám. Nicméně navzdory významným investicím a reklamě většina servisních organizací neuspěla z hlediska širokého přijetí appek zákazníky. Důsledkem bude odstavování těchto aplikací a upřednostňování konverzačních (messaging, IM) platforem. Nejde o zcela nový trend – analytici Gartneru o něm hovořili již dříve, nyní ale upřesnili, jak rychle a v jaké míře by...