Čeští manažeři jsou s prací na dálku spokojeni méně než ti zahraniční

Že současné změny způsobu, kterým řada z nás pracuje, budou trvalé, naznačují průzkumy mezi zaměstnavateli (ať už jde o lídry HR či vedení byznysu) už od konce jara minulého roku. Během jarních vln pandemie a lockdownů nepracovalo na dálku jen asi 26 % ze 2 500 Gartnerem dotázaných zaměstnanců (plných 46 % pak pracovalo na dálku pět dnů v týdnu). Studie Gartneru publikovaná v červenci na základě průzkumů mezi více než pěti tisíci respondentů (421 HR lídrů, 4 500 zaměstnanců a 317 lídrů z oblasti financí) konstatovala, že zatímco před pandemií nepracovalo nikdy na dálku 70 % zaměstnanců v dotazovaných organizacích, po pandemii to patrně bude jen 52 %. Ze 48 %, které by po pandemii dále pracovaly na dálku, by tak 19 % pracovalo výhradně (oproti 10 % před ní) a 29 % částečně – některé dny v týdnu (oproti 20 % před pandemií).

V případě rostoucího podílu práce na dálku se přitom v průzkumech Gartneru ukázalo, že problémem není produktivita – zaměstnanci pracující na dálku vykazovali jak vyšší osobní úsilí (jako „vysoké úsilí“ bylo hodnoceno 48 % oproti 35 % pracujícím v kanceláři) a iniciativu, tak vyšší míru pracovního přínosu (vysoký přínos u 41 % vs. 24 %). Zaměstnanci pracující z domova ale čelí jiným problémům souvisejícím zejména se ztrátou kontaktu s kolektivem či postupným odcizováním se firemní kultuře – jedním z důsledků pak může být i výrazně (o třetinu) vyšší ochota změnit zaměstnavatele. V pracovní oblasti se pak nejčastěji problémy týkaly potřeby jasněji nastavovat priority a dělit pracovní agendu či úkoly na menší části, které může zaměstnanec sám snáze uchopit a dokončit. V souvislosti s tím hovoří analytici o novém oddělení klíčových dovedností a rolí – zatímco v minulosti byly klíčové (vzácné) dovednosti spojovány s rolemi (funkcemi, pozicemi, postavením) zaměstnanců, v režimu práce na dálku mohou být pro lepší koordinaci potřební lidé s menším množstvím jedinečných dovedností, jejichž role je ale z hlediska koordinace workflow či spolupráce klíčová. Analytici odhadují, že do budoucna díky tomu bude docházet k významnějšímu oddělování dovedností a rolí – a budou existovat tři kategorie zaměstnaneckých rolí: ty, jež jsou spojené s klíčovými (jedinečnými dovednostmi), ty, které jsou zásadní pro dosahování strategických cílů, a ty, jež jsou nezbytné pro klíčová workflow.

Zajímavý je kontrast výsledků a zkušeností vyplývajících z průzkumů Gartneru s těmi na lokálním (českém) trhu. Jeden z větších průzkumů na toto téma uskutečnila společnost Easy Software (dodavatel SW pro řízení projektů, společnost se tedy dotazovala respondentů v ČR i dalších evropských zemích, kam prodává). Z výsledků odpovědí 252 respondentů vyplývá, že zatímco v zahraničí hodnotí vzdálené řízení týmů z domova pozitivně 60 % manažerů, v Česku je to jen 33 %. Souvisí to patrně především s hodnocením změn produktivity – například v Německu 31 % dotázaných projektových manažerů zaznamenalo nárůst produktivity při práci z domova, v ČR jej uvedlo jen 13 %, zatímco 40 % konstatovalo pokles. To ale může souviset i s celkovou situací na trhu – z průzkumu totiž vyplynulo, že jen 33 % českých manažerů nepřišlo v minulém roce o žádný projekt, zatímco v zahraničí nepřišlo o žádný projekt 44 % respondentů. Pandemie pochopitelně přinášela také nové příležitosti, nicméně i zde na tom byli zahraniční respondenti lépe (nový projekt získalo 54 % respondentů v Česku, a to nejčastěji v 10 % objemu projektového portfolia, zatímco v Německu nové projekty získalo 64 % procent manažerů nejčastěji v objemu 10–25 % portfolia).

Pro ty, kteří dlouhodobě řeší otázky spojené s řízením zaměstnanců na dálku či chtějí nastavit optimální best practice pro práci z domova, jsme do tohoto Observeru připravili přehled studií a webinářů Gartneru na toto téma.

Další komentáře

3/4 Chief Data Officerů jsou významně zapojeny do transformace

Data a analytika hrají v digitální transformaci zásadní roli – a platí to i pro lídry odpovědné za tuto oblast. Jak ukázaly nejnovější studie Gartneru v šestém výročním průzkumu CDO (Chief Data Officer), bezmála ¾ z nich (72 %) jsou významně zapojení do transformačních iniciativ. To mimo jiné znamená, že data a analytika se stávají (podobně jako například kybernetická bezpečnost – viz téma tohoto Observeru) oblastí, kterou ve stále větším procentu organizací řeší nejvyšší vedení. I proto...

Bord zajímá především kyber-bezpečnost

Kybernetická bezpečnost se v posledním roce stala prioritou nejen řady CIO, ale dokonce tématem, které řeší CEO či celé bordy. Dobře to ilustrovala nedávná anonymní anketa mezi tuzemskými CIO ze sektoru utilit, kterou INSIDE pomáhal uskutečnit. Přibližně polovina respondentů uvedla, že oblastí, v níž budou v roce 2021 (oproti roku předchozímu) nejvíce navyšovat výdaje, je kybernetická/informační bezpečnost – a zároveň ji označili jako zásadní (přelomovou, převratnou) technologii pro své odvětví (prvenství sdílela společně s digitálním dvojčetem). Stejně tomu...