3/4 Chief Data Officerů jsou významně zapojeny do transformace

Data a analytika hrají v digitální transformaci zásadní roli – a platí to i pro lídry odpovědné za tuto oblast. Jak ukázaly nejnovější studie Gartneru v šestém výročním průzkumu CDO (Chief Data Officer), bezmála ¾ z nich (72 %) jsou významně zapojení do transformačních iniciativ. To mimo jiné znamená, že data a analytika se stávají (podobně jako například kybernetická bezpečnost – viz téma tohoto Observeru) oblastí, kterou ve stále větším procentu organizací řeší nejvyšší vedení. I proto je letošní virtuální Gartner Data & Analytics Summit, který se uskuteční v regionu EMEA příští týden, zaměřen nejen na datové vědce a specialisty či ředitele odpovědné za BI, ale i na CIO, CDO a další členy nejvyššího vedení, kteří problematiku dat a analytiky řeší ať už z technického, strategického nebo byznysového pohledu.

„Výsledky naznačují, že rostoucí počet organizací chápe synergii mezi budováním byznysu postaveného na datech a náskoku v oblasti digitální transformace,“ říká viceprezidentka výzkumu a význačná analytička Gartneru Debra Logan. „D&A strategie je vlastně byznys strategií obohacenou o uvažování o datech a analytice – pro digitální obchodní strategii je naprosto zásadní a ovlivňuje v podstatě vše, co organizace dělá.“

Přestože se za „lídry“ digitální transformace v průzkumu přímo označilo jen 24 % respondentů, hranice mezi CDO a CDO (tedy pozicí a rolí chief data officer a chief digital officer) se postupně stírají. CDO (data) jsou stále častěji žádáni, aby se zaměřili na strategické cíle a vedli transformační iniciativy v souvislosti s tím, jak se digitální byznys sám stává byznysem běžným.

S tím souvisí i otázka volby a prioritizace správných KPI pro datově-analytickou oblast – tedy takových, jež jsou více orientována na byznys a obchodní výsledky. Tradiční cíle a KPI lídrů odpovědných za data s analytikou jsou kvalita dat (51 %), návratnost D&A investic (44 %) a sdílení dat (43 %). „Spravovat data a vytvářet nové náhledy či vhledy prostě už dnes nestačí,“ vysvětluje Debra Logan. „Musí jít o aktivity, které pomáhají dosahovat měřitelných obchodních výsledků. Metriky jako sdílení dat, optimalizace kvality dat či robustnější data a analytika by měly být jasně napojené na řešení obchodních výzev a cílů. Pak je sdílení dat důležitým KPI a obchodní nutností, protože pomáhá urychlit digitální transformaci.“ Analytici Gartneru odhadují, že organizace, jež propagují sdílení dat, překonají do roku 2023 své konkurenty ve většině obchodních metrik.

Pokračování z INSIDE Observer

Z průzkumu vyplývá, že CDO, kteří používají KPI vázané na obchodní metriky (cíle), mají o 70 % vyšší šanci, že budou efektivně a konzistentně vytvářet jasnou přidanou hodnotu – zejména v podobě návratnosti investic do dat analytiky. Mají také o 130 % vyšší šanci, že se jim podaří pomoci při zkracování času potřebného pro uvádění novinek, a o 250 % vyšší šanci na úspěšnou monetizaci dat. Naopak méně úspěšní CDO (data) jsou ti, kterým se nepodařilo demonstrovat jasné spojení mezi daty, analytikou a byznysem (přidanou hodnotou), jsou zároveň typicky orientovaní více na technologie než lidské zdroje. Ostatně 93 % CDO uvádí, že klíčová pro jejich úspěch je efektivní komunikace, mezi nejdůležitějšími kompetencemi D&A lídrů pak jsou „měkké“ dovednosti jako schopnost ovlivňovat okolí (influencing), schopnost zapojit sebe i ostatní (engagement) či efektivní komunikační plány. Jde o typické dovednosti lídrů, nikoliv manažerů. „Pokud CDO nedokáže prosadit svůj vliv napříč organizací, aby propagoval sdílení dat a zapojení zainteresovaných osob či školení pracovníků v oblasti datové gramotnosti (data literacy), pak ve své roli nedosáhne velkých úspěchů,“ uzavírá Debra Logan.

Více o Gartner Data Analytics Summitu 2021 se dozvíte na stránkách zastoupení Gartneru pro ČR, SR a Rumunsko, nebo přímo na hlavním portálu virtuální konference.

 

Další komentáře

Nová realita digitální práce

Když před dvěma roky vyšla studie „Konec kanceláří“ (Maverick* Research: The End of Office Space), mohli autoři Christopher Trueman a Carol Rozwellová jen stěží tušit, jakým způsobem a jak rychle se jejich předpověď začne naplňovat. Ani dnes pochopitelně není jasné, nakolik čínský virus trvale proměnil naše pracovní návyky, ukázal ale, co vše je možné a proveditelné ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Klíčové změny, jež nastaly na pracovištích a v pracovních týmech během pár týdnů...

Přílíšné řízení rizik zabíjí RPA

Řízení rizik možná není to první, co vás napadne v souvislosti s nasazováním RPA. Podle analytiků Gartneru je to ale kromě produktivity hlavní faktor, o němž by CIO a lídři zodpovědní za řešení typu robotické automatizace měli uvažovat (a navzájem oba vyvažovat) – a to zejména ve finančním sektoru (který je tradičně jednou z hlavních vertikál využívajících RPA). Celopodniková adopce RPA ve finanční sféře (bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví) dosáhne do roku 2022 úrovně 90 % (oproti 55 %...