Marketing se propadá, IT stabilně poroste

Zatímco marketingové rozpočty podle analýz Gartneru meziročně poklesly takřka na polovinu (z 11 % obratu v roce 2020 na 6,4 % obratu v roce 2021, viz trh v číslech), výdaje na IT čeká podle odhadu analytiků ještě o něco větší oživení, než původně očekávali – jejich bezmála devítiprocentní globální meziroční růst (přesněji o 8,6 %) se projeví zejména v segmentech podnikového SW, zařízení, IT služeb a systémů datových center, pouze komunikační služby porostou v celosvětovém měřítku výrazně pomaleji – o 3,5 %. Celosvětové výdaje na IT by tak překonaly hranici 4,2 miliardy dolarů. Na českém trhu by měla být situace mírně odlišná – analytici odhadují, že zdejší trh poroste v roce 2021 pouze o 5,6 % (v konstantní měně, resp. korunovém vyjádření), a překoná tak hranici čtvrt bilionu korun. Podobné tempo růstu by si pak měly tuzemské IT výdaje uchovat až do roku 2024, přičemž stagnujícími či klesajícími oblastmi budou komunikační služby, a po roce 2022 také zařízení.

Investice do technologií vstupují do nové fáze rozvoje,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru a význačný analytik John-David Lovelock. „CIO hledají partnery, kteří dokážou dohlédnout za horizont digitálních sprintů loňského roku a umožní jim v letošním roce investovat do digitální transformace cíleněji. Znamená to především budovat a rozvíjet technologie a služby, které zatím neexistují, a lépe svou organizaci na přeplněném trhu odlišit.“

Ačkoliv řada podniků nadále čelí propadu příjmů, IT výdaje rostou rychleji než odhady růstu obratu. Představenstva a ředitelé podniků jsou ochotnější investovat do technologií, jež mají jasnou vazbu na obchodní výsledky, spíše než do čehokoliv jiného. Ilustruje to například segment IT služeb, který patří mezi tři v letošním roce nejrychleji rostoucí zejména díky výdajům na IaaS (infrastrukturní služby) podporující klíčové výpočty při současném eliminování vysokých nákladů na vlastní infrastrukturu. Segment IT služeb by tak v letošním roce měl růst bezmála 10% tempem (tabulku předpovědi celosvětových výdajů naleznete v on-line verzi tohoto textu).

Tabulka 1: Celosvětové výdaje na IT 2020–2022 (miliony US dolarů)

Výdaje 2020 Změna v r. 2020 (%)   Výdaje v r. 2021 Změna v r. 2021 (%)   Výdaje v r. 2022 Změna v r. 2022 (%)  
Systémy datových center 178 466 2,5 191 648 7,4 201 659 5,2
Podnikový SW 529 028 9,1 598 957 13,2 669 114 11,7
Zařízení 696 990 -1,5 793 973 13,9 800 172 0,8
IT služby 1 071 281 1,7 1 176 676 9,8 1 277 228 8,5
Komunikační služby 1 396 287 -1,4 1 444 980 3,5 1 481 878 2,6
Celkem IT 3 872 052 0,9 4 206 234 8,6 4 430 051 5,3

Zdroj: Gartner (červenec 2021)

Digitální transformaci už dnes nelze nakoupit a zavést přes noc a globální výdaje na IT to odrážejí,“ říká Lovelock. „S tím, jak se svět bude opět otevírat, začnou podniky investovat do nástrojů podporujících inovaci, provoz kdekoliv, produktivitu zaměstnanců a důvěru.“

Další komentáře

Gartner Security & Risk Management Summit 2021

CISO a lídři v oblasti informační bezpečnosti by podle viceprezidentky výzkumu a analytičky Gartneru Tiny Nunno v dnešní době měli zaujmout spíše ofenzivní než defenzivní pozici – současný svět, hrozby v něm a další pravděpodobný vývoj totiž vyžadují, aby si pravidla „konfliktu“ (myšleno uvnitř podniků a organizací) definovali oni, spíše než aby přistupovali na pravidla a druhých. Jen z „útočné“ (političtější by možná bylo použít termín „asertivní“) pozice totiž CISO mohou zaručit ty nejlepší...

2025: Robotizace datových center

Do roku 2025 budou v polovině cloudových datových center nasazeny pokročilé roboty vybavené umělou inteligencí a strojovým učením – datová centra by tak mohla zvýšit svou provozní efektivitu až o 30 %. Nepůjde přitom jen o „roboty“ softwarové, ale i o klasické – průmyslové či autonomní. „Rozdíl mezi rostoucím objemem serverů a úložišť v datových centrech a počtem schopných rukou a hlav, které by je všechny obsloužily, se zvětšuje,“ říká viceprezident výzkumu společnosti Gartner Sid...