Marketing se propadá, IT stabilně poroste

Zatímco marketingové rozpočty podle analýz Gartneru meziročně poklesly takřka na polovinu (z 11 % obratu v roce 2020 na 6,4 % obratu v roce 2021, viz trh v číslech), výdaje na IT čeká podle odhadu analytiků ještě o něco větší oživení, než původně očekávali – jejich bezmála devítiprocentní globální meziroční růst (přesněji o 8,6 %) se projeví zejména v segmentech podnikového SW, zařízení, IT služeb a systémů datových center, pouze komunikační služby porostou v celosvětovém měřítku výrazně pomaleji – o 3,5 %. Celosvětové výdaje na IT by tak překonaly hranici 4,2 miliardy dolarů. Na českém trhu by měla být situace mírně odlišná – analytici odhadují, že zdejší trh poroste v roce 2021 pouze o 5,6 % (v konstantní měně, resp. korunovém vyjádření), a překoná tak hranici čtvrt bilionu korun. Podobné tempo růstu by si pak měly tuzemské IT výdaje uchovat až do roku 2024, přičemž stagnujícími či klesajícími oblastmi budou komunikační služby, a po roce 2022 také zařízení.

Investice do technologií vstupují do nové fáze rozvoje,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru a význačný analytik John-David Lovelock. „CIO hledají partnery, kteří dokážou dohlédnout za horizont digitálních sprintů loňského roku a umožní jim v letošním roce investovat do digitální transformace cíleněji. Znamená to především budovat a rozvíjet technologie a služby, které zatím neexistují, a lépe svou organizaci na přeplněném trhu odlišit.“

Ačkoliv řada podniků nadále čelí propadu příjmů, IT výdaje rostou rychleji než odhady růstu obratu. Představenstva a ředitelé podniků jsou ochotnější investovat do technologií, jež mají jasnou vazbu na obchodní výsledky, spíše než do čehokoliv jiného. Ilustruje to například segment IT služeb, který patří mezi tři v letošním roce nejrychleji rostoucí zejména díky výdajům na IaaS (infrastrukturní služby) podporující klíčové výpočty při současném eliminování vysokých nákladů na vlastní infrastrukturu. Segment IT služeb by tak v letošním roce měl růst bezmála 10% tempem (tabulku předpovědi celosvětových výdajů naleznete v on-line verzi tohoto textu).

Tabulka 1: Celosvětové výdaje na IT 2020–2022 (miliony US dolarů)

Výdaje 2020 Změna v r. 2020 (%)   Výdaje v r. 2021 Změna v r. 2021 (%)   Výdaje v r. 2022 Změna v r. 2022 (%)  
Systémy datových center 178 466 2,5 191 648 7,4 201 659 5,2
Podnikový SW 529 028 9,1 598 957 13,2 669 114 11,7
Zařízení 696 990 -1,5 793 973 13,9 800 172 0,8
IT služby 1 071 281 1,7 1 176 676 9,8 1 277 228 8,5
Komunikační služby 1 396 287 -1,4 1 444 980 3,5 1 481 878 2,6
Celkem IT 3 872 052 0,9 4 206 234 8,6 4 430 051 5,3

Zdroj: Gartner (červenec 2021)

Digitální transformaci už dnes nelze nakoupit a zavést přes noc a globální výdaje na IT to odrážejí,“ říká Lovelock. „S tím, jak se svět bude opět otevírat, začnou podniky investovat do nástrojů podporujících inovaci, provoz kdekoliv, produktivitu zaměstnanců a důvěru.“

Další komentáře

Čtyři vzorce chování při nákupu technologií

Jak se dnes IT oddělení a jejich mateřské organizace chovají při nákupu technologií a jak dobře umějí jít dodavatelé jejich měnícím se návykům „naproti“? To je otázka, na kterou hledal odpověď tým analytiků Gartneru vedený viceprezidentkou výzkumu Christy Fergusonovou. „Technologické firmy často zpracovávají GTM (Go-To-Market) strategie na základě omezených znalostí toho, jakým způsobem dnes velké podniky dělají nákupní rozhodnutí. S tím, jak se zvětšuje velikost typických nákupních týmů, roste význam tzv. ideálních zákaznických profilů....

Nová realita digitální práce

Když před dvěma roky vyšla studie „Konec kanceláří“ (Maverick* Research: The End of Office Space), mohli autoři Christopher Trueman a Carol Rozwellová jen stěží tušit, jakým způsobem a jak rychle se jejich předpověď začne naplňovat. Ani dnes pochopitelně není jasné, nakolik čínský virus trvale proměnil naše pracovní návyky, ukázal ale, co vše je možné a proveditelné ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Klíčové změny, jež nastaly na pracovištích a v pracovních týmech během pár týdnů...