Čtyři trendy definují budoucnost veřejného cloudu

Budoucnost veřejného cloudu je podle analytiků definována čtyřmi trendy – všudypřítomností, regionálními ekosystémy, udržitelností a (hyper)automatizací. Právě tyto trendy přispívají podle Gartneru nejvýrazněji k rozšiřování nabídky a možností cloudových služeb a pomáhají urychlit růst napříč všemi segmenty trhu veřejného cloudu.

„Ekonomický, organizační a společenský dopad pandemie bude nadále fungovat jako katalyzátor digitálních inovací a adopce cloudových služeb,“ říká Henrique Cecci, senior ředitel výzkumu Gartneru. „Zvláště to platí pro oblasti, jako jsou spolupráce, práce na dálku a nové digitální služby podporující hybridní pracovní týmy.“

Všudypřítomnost cloudu se projevuje především tím, jak podporuje většinu technologických proměn včetně komponovaného byznysu a jak se osvědčil v nejisté situaci díky své odolnosti, škálovatelnosti, flexibilitě a rychlosti. Hybridní, multicloudová a edge prostředí se rozvíjejí, rozrůstají a připravují prostor pro nové distribuované cloudové modely. Pokroky oblasti bezdrátové komunikace, jako jsou 5G, R16 a R17, pak posunou adopci cloudu do další, širší, hlubší a všudypřítomnější podoby. Umožní také nástup služeb jako pokročilé mobilní bankovnictví či transformovaná zdravotní péče.

To povede v celosvětovém měřítku k další rychlé expanzi a adopci cloudu – analytici Gartneru předpovídají, že výdaje koncových uživatelů (firem) na služby veřejného cloudu dosáhnou v roce 2021 396 miliard dolarů a v roce 2022 porostou o dalších 21,7 % na 482 miliardy dolarů (viz trh v číslech). V roce 2026 by pak podle odhadů Gartneru měly výdaje na veřejné cloudové služby představovat 45 % veškerých podnikových výdajů na IT oproti pouhým 17 % v letošním roce. „Organizace urychlují své plány digitalizace byznysu a rychle se přesouvají do cloudu ve snaze modernizovat prostředí, zlepšit spolehlivost systémů, podporovat lépe hybridní modely práce a zvládnout nové reality nastolené pandemií,“ říká vedoucí výzkumu Gartneru Brandon Medford.

Regionální cloudové ekosystémy posilují v důsledku rostoucí geopolitické regulační fragmentace, protekcionismu a odvětvových požadavků – to vše vede k budování nových regionálních a oborových cloudových ekosystémů a datových služeb. Podniky působící v oblasti financí či veřejném sektoru pak hledají cesty, jak omezit vážnou závislost na dodavatelích či slabá místa svých poskytovatelů cloudu ve vzdálených lokalitách. Regiony, jež nejsou schopné vytvořit či uživit své vlastní platformní ekosystémy, nebudou mít na výběr – budou nuceny využívat platformy v jiných regionech a pokusit se udržet si jistou míru kontroly a svrchovanosti prostřednictvím legislativních a regulačních rámců. Obavy politiků, akademické sféry i poskytovatelů v těchto regionech rostou a vedou k iniciativám, jako je evropská GAIA-X.

Pokračování z INSIDE Observer

Udržitelnost a „uhlíkově-inteligentní“ cloud. Téměř polovina respondentů průzkumu Gartneru mezi CEO (2021 Gartner CEO Survey) je přesvědčena, že boj s klimatickou změnou bude mít na jejich byznys vážný dopad. Poskytovatelé cloudových služeb na tyto rostoucí obavy reagují zaváděním stále agresivnějších korporátních cílů uhlíkové neutrality, což vytvoří další výzvy pro lídry v oblasti infrastruktury a provozu. „Nové požadavky udržitelnosti, jež budou zaváděny během několika nadcházejících let, a volba cloudového poskytovatele mohou zkomplikovat řadu zelených iniciativ,“ dodává H. Cecci.

Automatizovaná, programovatelná infrastruktura, zejména u největších cloudových infrastrukturních a platformních služeb (tzv. hyperscale CIPS) bude v dohledné době zcela postavena na službách plně spravovaných a řízených pomocí umělé inteligence a strojového učení. Tím se v případě veřejného cloudu rychle odbourají provozní limity tradičních I&O rolí. „Infrastruktura se stává programovatelnou, a její provoz tedy logicky automatizovaný,“ říká Henrique Cecci. „Moderní IT infrastruktura, ať už je nasazovaná v datovém centru či konzumovaná ve veřejném cloudu, vyžaduje mnohem méně ručních zásahů a rutinní administrace než její historické ekvivalenty.“

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti ve studiích „Top Four Trends Are Shaping the Future of Public Cloud“a„Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2019-2025, 2Q21 Update“.

Další komentáře

Gartner Security & Risk Management Summit 2021

CISO a lídři v oblasti informační bezpečnosti by podle viceprezidentky výzkumu a analytičky Gartneru Tiny Nunno v dnešní době měli zaujmout spíše ofenzivní než defenzivní pozici – současný svět, hrozby v něm a další pravděpodobný vývoj totiž vyžadují, aby si pravidla „konfliktu“ (myšleno uvnitř podniků a organizací) definovali oni, spíše než aby přistupovali na pravidla a druhých. Jen z „útočné“ (političtější by možná bylo použít termín „asertivní“) pozice totiž CISO mohou zaručit ty nejlepší...

2025: Robotizace datových center

Do roku 2025 budou v polovině cloudových datových center nasazeny pokročilé roboty vybavené umělou inteligencí a strojovým učením – datová centra by tak mohla zvýšit svou provozní efektivitu až o 30 %. Nepůjde přitom jen o „roboty“ softwarové, ale i o klasické – průmyslové či autonomní. „Rozdíl mezi rostoucím objemem serverů a úložišť v datových centrech a počtem schopných rukou a hlav, které by je všechny obsloužily, se zvětšuje,“ říká viceprezident výzkumu společnosti Gartner Sid...