Pět klíčových digitálně-byznysových trendů ve výrobní sféře

Výrobní podniky patřily mezi ty pandemií spíše postižené – což znamenalo, že uplynulých dvanáct měsíců věnovaly rychlé digitalizaci provozu a často též přepracování a zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců. Nyní ale přicházejí na řadu další digitální trendy dotýkající se jejich byznysu – těm by měli věnovat maximální pozornost zejména CIO a IT lídři, aby je mohli odpovídajícím způsobem podpořit a pomoci s jejich rozvojem a uplatněním. „Tyto trendy mohou výrobním podnikům pomoci připravit se na podobné výpadky a otřesy, jaké zažily v posledním roce, a zmírnit problémy jako nedostatek kontaktu se zákazníky, usnadnit vstup na nové trhy nebo uvádění novinek a zvládání nepříznivých fiskálních situací,“ vysvětluje viceprezidentka výzkumu Gartneru Michelle Duerstová.

1. Digitální + produktový zážitek (digital + product experience) představuje kombinaci fyzických produktů a digitálních služeb nabízející jedinečnou formu uživatelského (zákaznického) zážitku ve spotřebním i B2B segmentu. Je navíc vhodnou odpovědí na omezení kontaktu se zákazníky, jež přinesla pandemie. Cílem je vytvořit víc než dodatečnou službu – digitální obchodní model umožňující udržet spojení se spotřebitelem i po prodeji výrobku, například v rámci komunity dalších zákazníků a pokročilých uživatelů. Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2025 bude 50 největších výrobců spotřebního zboží investovat do vlastní aplikace využívající umělou inteligenci, technologie zabudované do výrobku a interakci pomocí videa coby digitálních aktiv a/nebo inovačních prvků využívaných v rámci výzkumu a vývoje.

2. Totální (celkový, ucelený) zážitek (total experience) popisuje, jak mohou CIO využít technologie a interakce pro zlepšení, posílení a povzbuzení zákazníků i zaměstnanců a jejich vztahů, tak aby se zvýšila jejich celoživotní hodnota (CLV). CIO tak mohou identifikovat správnou platformu, která propojí zákazníky, partnery a zaměstnance. Například pracovník, který působí jako odborník na značku nebo agent zákaznického servisu odpovídající zákazníkům na otázky. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2024 budou organizace poskytující celkový zážitek překonávat konkurenci o 25 % v ukazatelích spokojenosti jak zákazníků, tak zaměstnanců.

3. Ekosystémová partnerství mohou využít zejména globálně působící organizace jako příležitost k růstu nejen na vyspělých, ale i na rozvíjejících se trzích. Ve výrobě mohou ekosystémová partnerství usnadnit různé iniciativy, jako jsou například obaly šetrné k životnímu prostředí, zavedení práce v nedostatečně rozvinutých komunitách a snižování emisí cestou práce na dálku. Podle Gartneru se do roku 2024 75 % z 20 největších světových společností vyrábějících spotřební zboží zapojí do ekosystémového partnerství, které přispěje k dosažení cílů růstu a udržitelnosti. 

Pokračování z INSIDE Observer

4. Monetizace dat dává CIO v oblasti výroby možnost generovat dodatečné příjmy z digitalizace vlastních produktů a služeb. Rychlá digitalizace v rámci výrobních organizací vytváří velké množství dat, CIO mohou tato data sdílet a zpeněžit v rámci celého ekosystému, tedy využívat informace jako aktivum, vytvářet nové služby nebo vstupovat do nových obchodních modelů. Tyto nové zdroje příjmů pak organizaci mohou pomoci zvládnout situaci, když je podnikání narušeno vnějšími faktory – například problémy v dodavatelském řetězci nebo nedostatek lidských zdrojů. Analytici Gartneru předpovídají, že do konce roku 2024 se polovině globálních organizací v těžkém průmyslu (vyrábějících těžká aktiva) podaří zpeněžit jejich data.

5. Zařízení jako služba (Equipment as a Service - EaaS) je komerční model, kdy podniky platí za provozní prostředky prostřednictvím opakujících se provozních poplatků, nikoliv nákupem zařízení. V tomto modelu využívají CIO vestavěné funkce a technologie internetu věcí (IoT) ke zvýšení efektivity nebo hledání a odstranění provozních nedostatků. Gartner předpovídá, že do roku 2023 bude 20 % výrobců průmyslových zařízení podporovat EaaS s funkcemi vzdáleného průmyslového internetu věcí oproti prakticky nulovému stavu dnes.

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve zprávě “Top 5 Strategic Business Trends in Manufacturing Industries for 2021”. Téma trendů, výzev a doporučení pro CIO ve výrobě i dalších oborech bude obsahem podzimního Gartner IT Symposia/Xpo 2021, které se uskuteční počátkem listopadu v Barceloně.

Další komentáře

Gartner Security & Risk Management Summit 2021

CISO a lídři v oblasti informační bezpečnosti by podle viceprezidentky výzkumu a analytičky Gartneru Tiny Nunno v dnešní době měli zaujmout spíše ofenzivní než defenzivní pozici – současný svět, hrozby v něm a další pravděpodobný vývoj totiž vyžadují, aby si pravidla „konfliktu“ (myšleno uvnitř podniků a organizací) definovali oni, spíše než aby přistupovali na pravidla a druhých. Jen z „útočné“ (političtější by možná bylo použít termín „asertivní“) pozice totiž CISO mohou zaručit ty nejlepší...

2025: Robotizace datových center

Do roku 2025 budou v polovině cloudových datových center nasazeny pokročilé roboty vybavené umělou inteligencí a strojovým učením – datová centra by tak mohla zvýšit svou provozní efektivitu až o 30 %. Nepůjde přitom jen o „roboty“ softwarové, ale i o klasické – průmyslové či autonomní. „Rozdíl mezi rostoucím objemem serverů a úložišť v datových centrech a počtem schopných rukou a hlav, které by je všechny obsloužily, se zvětšuje,“ říká viceprezident výzkumu společnosti Gartner Sid...