Sedm strategických priorit nejvyššího vedení

Digitální iniciativy zatím zůstávají na první pozici, kupředu se nicméně derou priority nové – zaměstnanci, ESG (životní prostředí, udržitelnost a sociální témata) a v neposlední řadě také řízení rizik (viz graf) – to se v průzkumu top strategických byznys priorit správních rad velkých organizací stalo doslova skokanem roku. V absolutním měřítku mu sice patří až šestá pozice (uvedlo jej jako jednu z pěti hlavních strategických priorit pro roky 2022–2023 22 % respondentů), meziročně si ale polepšilo o 214 %.

Řízení rizik souvisí pochopitelně s řadou nejistot a hrozeb týkajících se ekonomického vývoje (38 %), konkurence (35 %), dodavatelských řetězců (výpadky, nedostatek, zvyšování cen a inflační tlaky v nich – 28 %), ilustruje ale také vyšší ochotu firem rizika podstupovat. Podle analytiků pro příští rok zvýšilo nebo hodlá zvýšit svůj „rizikový apetit“ 57 % představenstev. Průzkum Gartner 2022 Board of Directors Survey byl uskutečněn prostřednictvím on-line dotazníku od května do června 2021 mezi 273 respondenty v USA, Evropě a APAC ve funkci ředitele nebo člena představenstva společnosti.

Během pandemie si správní rady uvědomily, že se musejí naučit pohodlně fungovat v prostředí značného rizika, protože stání na místě nepřipadá v úvahu,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Partha Iyengar. „Řada z nich proto přijala filozofii ‚try fast, fail fast‘ a v roce 2022 budou ochotněji akceptovat rizika související s technologickými investicemi, nedostatkem informací a nejistotou včetně té finanční – například v podobě jasně viditelné a zaručené návratnosti.

Správní rady se i nadále ve velké míře věnují iniciativám v oblasti digitálních technologií, které 58 % respondentů průzkumu označilo za hlavní strategickou obchodní prioritu. Oproti průzkumu z roku 2021 však jde o mírný pokles. „Poté, co podniky v posledních dvanácti až osmnácti měsících investovaly do digitálního byznysu tolik prostředků, dávají si některé pauzu, aby si ověřily svou strategii a zajistily návratnost investic,“ vysvětluje Iyengar. „Pro správní rady je nyní hlavní pozornost zaměřena na integraci technologií a vytvoření trvalejší a systémové digitální ekonomické architektury, kde jsou technologie provázány do celého podniku a jsou hnací silou obchodních výsledků.“

Průzkum Gartneru dále zjistil, že 64 % správních rad se pokusilo změnit ekonomickou strukturu podniku na digitálnější ekonomickou architekturu – to znamená, že mění své přístupy k alokaci kapitálu a řízení, tak aby vyhovovaly digitálním investicím. Jako příklad lze uvést, že 40 % boardů přesunulo rozpočty související s digitálním byznysem do byznys funkcí namísto centrálních rozpočtů na technologie nebo IT; třetina mění metriky používané k hodnocení návratnosti investic do digitálních technologií.

Zatímco správní rady se více soustředí na roli a význam technologií mimo IT, CIO zůstávají viditelní jako klíčoví partneři v digitálních iniciativách. Třetina (34 %) správních rad uvádí, že má formálně zřízený podvýbor pro IT, digitální nebo technologické záležitosti, a naprostá většina (94 %) z nich zahrnuje CIO nebo CTO jako člena.

Otázky týkající se zaměstnanců a pracovních sil řadí mezi hlavní strategické priority 52 % správních rad, což představuje 86% nárůst zájmu oproti průzkumu v roce 2021. „Obavy o pracovní sílu jsou úzce spojeny s technologickou transformací,“ vysvětluje Iyengar. „S tím, jak podniky zrychlují své digitální obchodní iniciativy, se otázky, jako jsou nedostatek IT dovedností, potřeba vytvořit digitálně agilní pracovní sílu a transformace kultury, stávají mnohem důležitějšími.“

Trojici hlavních priorit představenstev doplňují environmentální, sociální a správní aspekty (ESG), zdraví a udržitelnost – tato kategorie meziročně posílila o 100 %. Podle průzkumu 30 % správních rad uvádí, že se jejich organizace veřejně angažuje v předních sociálních nebo politických otázkách, zatímco téměř polovina správních rad (45 %) má na programu jednání své rady diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI) na každém zasedání správní rady nebo jednou za čtvrt roku. Analytici Mark Raskino a Kristin Moyerová nicméně ve své přednášce zaměřené na priority CEO doporučují ESG neignorovat, ale ani se k němu přehnaně neupínat – respektive zaměřit se především na jeho „G“ (governance) aspekt, který je platný vždy. Přestože dnes ESG souvisí i s reálnými regulatorními tlaky (například neposkytování financí segmentům, jako je těžba fosilních zdrojů), vykazuje zároveň řadu známek klasického „hype“ – tedy mediálně nafouknuté bubliny a s ní souvisejících přehnaných očekávání.

26Strategické priority správních rad CEO i CIO budou patřit mezi témata přednášek konference 2021 Gartner IT Symposium/Xpo, která se uskuteční ve virtuální podobě 8.–11. listopadu. Více se dozvíte na portálu konference.

 

 

Další komentáře

Gartner Security & Risk Management Summit 2021

CISO a lídři v oblasti informační bezpečnosti by podle viceprezidentky výzkumu a analytičky Gartneru Tiny Nunno v dnešní době měli zaujmout spíše ofenzivní než defenzivní pozici – současný svět, hrozby v něm a další pravděpodobný vývoj totiž vyžadují, aby si pravidla „konfliktu“ (myšleno uvnitř podniků a organizací) definovali oni, spíše než aby přistupovali na pravidla a druhých. Jen z „útočné“ (političtější by možná bylo použít termín „asertivní“) pozice totiž CISO mohou zaručit ty nejlepší...

2025: Robotizace datových center

Do roku 2025 budou v polovině cloudových datových center nasazeny pokročilé roboty vybavené umělou inteligencí a strojovým učením – datová centra by tak mohla zvýšit svou provozní efektivitu až o 30 %. Nepůjde přitom jen o „roboty“ softwarové, ale i o klasické – průmyslové či autonomní. „Rozdíl mezi rostoucím objemem serverů a úložišť v datových centrech a počtem schopných rukou a hlav, které by je všechny obsloužily, se zvětšuje,“ říká viceprezident výzkumu společnosti Gartner Sid...