Top 5 trendů automobilové techniky pro rok 2022

Motorem růstu profitability výrobců automobilů bude již v nejbližších letech software. To říkají analytici Gartneru v souvislosti s pěti hlavními technologickými trendy, jež by měli v roce 2022 sledovat CIO a technologičtí lídři zodpovědní za software, hardware a digitální transformaci v automobilovém odvětví (a máme pocit, že jsou zajímavé a relevantní i pro nás ostatní). 

„Posledních sto let se výrobci automobilů zaměřovali na mechanickou stránku vývoje automobilů a software většinou přenechávali jiným subjektům,“ vysvětluje Pedro Pacheco, ředitel výzkumu společnosti Gartner. „S tím, jak se digitální technologie stávají v automobilech diferenciátorem, se software stane pro výrobce automobilů hlavním motorem růstu ziskovosti. V konečném důsledku bude cílem OEM výrobců – automobilek – proměnit se v technologické nebo softwarové společnosti.“ 

Pět hlavních technologických trendů v automobilovém průmyslu pro rok 2022 podle Gartneru: 

Trend č. 1: Výrobci automobilů přehodnocují svůj přístup sourcingu, dodavatelům a zásobám 

Výrobci automobilů přehodnocují svou dlouholetou strategii zásobování podle zásady „just-in-time“ (JIT) – ta vedla k tomu, že automobilky a jejich největší dodavatelé nedrží rezervní zásoby, o které by se mohli opřít (například při výpadku či opoždění dodávek čipů). V důsledku toho výrobci automobilů přehodnocují způsob nákupů od polovodičových firem, nebo dokonce zvažují návrh čipů vlastních. 

Analytici Gartneru odhadují, že do roku 2025 bude 50 % z deseti největších výrobců OEM v automobilovém průmyslu navrhovat vlastní čipy a naváže přímé, strategické a dlouhodobé pracovní vztahy s firmami vyrábějícími čipy, přičemž se vzdá praxe řízení zásob JIT. 

Trend č. 2: Digitální giganti začlení automobil do uceleného ekosystému 

V roce 2022 budou digitální giganti, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Google, Alibaba nebo Tencent, neustále rozšiřovat svou působnost v oblasti automobilových technologií. „Tyto technologické společnosti přibližují automobil svým ekosystémům, což následně otevírá nové služby propojené s vozidlem,“ řekl Pacheco. 

Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2028 bude 70 % prodaných vozidel využívat operační systém Android Automotive, zatímco dnes je to méně než 1 %. 

„Vzhledem k tomu, že vyvíjet technologie a software vlastními silami je obtížné, mohou automobilky buď spolupracovat s digitálními giganty a uspět v přeměně softwaru v hlavní zdroj příjmů, nebo vybudovat rozsáhlé vlastní zdroje, aby toho dosáhly převážně vlastními silami,“ řekl Pacheco. 

Trend č. 3: Otevřená data a modely spolupráce na bázi open source nabývají na významu 

V roce 2021 vytvořilo hned několik technologických firem architektury open source operačních systémů pro automobily a otevřenou platformu pro elektromobily (open EV platform). Tento přístup k navazování nových partnerských modelů v automotive sféře v roce 2022 dále posílí.  

Výrobci automobilů budou navíc na data nahlížet ve stále větší míře podobným způsobem jako technologické firmy. „Jejich cílem tak nebude prodávat data, ale postavit či integrovat ekosystémy, jež jim umožní získat přístup k širší škále dat s cílem vytvořit atraktivnější digitální služby a funkce,“ dodává Pacheco. 

Trend č. 4: Etablované automobilky učiní z OTA hlavní zdroj digitálních příjmů 

V minulém roce jsme viděli zásadní změny a posuny na trhu OTA SW (Over-The-Air Software), tedy bezdrátově dodávané aktualizace a nové funkce softwaru, které začalo nabízet hned několik automobilek. Poté, co většina výrobců upravila hardware v automobilech tak, aby bylo možné dělat aktualizace a rozšíření softwaru na dálku, začnou se nyní posouvat k modelu příjmů ze služeb namísto pouhého prodeje vozů. 

Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2023 začne polovina z deseti největších výrobců automobilů nabízet odemykání funkcí a upgrade vlastností prostřednictvím aktualizací softwaru, které bude možné zakoupit po dodání (prodeji) vozu.  

Trend č. 5: Autonomní vozidla – více regulace a přetrvávající překážky komercializace 

Přestože se technologie senzorů a vnímání okolí vozidla zlepšují, percepční algoritmy se stávají sofistikovanějšími a předpisy i standardy se postupně rozvíjejí, konstruktéři autonomních vozidel stále bojují se škálováním a rozšiřováním autonomního provozu do nových měst či oblastí. 

Výrobci automobilů začali ohlašovat vozy s funkcemi autonomního řízení třetí úrovně a pracují na implementacích čtvrté úrovně – tedy autonomního samořízení u nákladních vozů a komerčních robotických taxíků. Nicméně prokázat bezpečnost a efektivitu autonomních technologií je časově náročné a rozsáhlé simulace a testování v reálném provozu činí komercializaci autonomie pomalou a nákladnou. Vše navíc komplikují otázky odpovědnosti v případě nehod, související právní a společenské aspekty nebo otázky, jak budou vozidla řízená lidmi interagovat s vozidly řízenými umělou inteligencí.  

„Velmi vysoké náklady a výzkum a vývoj robotických taxíků či nákladních vozů čtvrté úrovně zpomalují nasazení a adopci jak z hlediska rozsahu, tak z pohledu návratnosti investic (ROI). Je to vlastně paradoxní v kontextu toho, že jednou z hlavních výhod spojovaných s autonomním řízením by mělo být snížení provozních nákladů v dopravě,“ vysvětluje vedoucí výzkumu Gartneru Jonathan Davenport. 

Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2030 bude celosvětově čtyřikrát více robotických taxi čtvrté úrovně, než kolik je v současné době vozů taxislužeb. 

Klienti s přístupem k databázi výzkumných dokumentů Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii  „Top 5 Automotive Technology Trends for 2022“.  

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....