Pouze 29 % IT zaměstnanců chce rozhodně zůstat u svého současného zaměstnavatele

Pouze 29 % IT zaměstnanců chce rozhodně zůstat u svého současného zaměstnavatele. Z průzkumu uskutečněného analytiky Gartneru vyplývá, že pracovníci v IT oddělení (a IT specialisté mimo něj) mají častěji sklon k odchodu ze svého současného zaměstnání, než zaměstnanci v jiných funkcích – jejich úmysl zůstat v současné práci je o víc než deset procentních bodů nižší než u pracovníků mimo IT a zároveň nejnižší ze všech podnikových funkcí. Jak zaznělo na podzimním setkání CACIO v přednášce T.E. Dombrovského z LMC, Ppodobná situace, jakou popisují data z globálního průzkumu, nastala po dvou pandemických letech i na českém pracovním trhu – IT specialisté mnohem častěji uvažují o změně zaměstnavatele či zásadní revizi svého pracovního zařazení či zasazení a kariérního směřování (často v souvislosti se životními prioritami), než lidé na jiných typech pozic (pro se naopak v posledních dvou letech často stala důležitější jistota zaměstnání). Současný konflikt na Ukrajině pak může tyto trendy ještě posílit. 

Co tedy průzkum mezi 18 tisíci zaměstnanci po celém světě – v celkem 40 zemích a 15 jazycích (včetně 1 755 zaměstnanců v IT funkcích) během čtvrtého čtvrtletí roku 2021 ukázal? "Jakkoliv je udržení talentů problémem, který řeší celá podniková exekutiva, CIO a IT ředitelé jsou takříkajíc v epicentru a ohrožena je obrovská část jejich pracovní síly," říká Graham Waller, viceprezident a analytik společnosti Gartner. "Zaznamenali jsme IT organizace, které například po zavedení pravidla návratu do kanceláře zaznamenaly masový odliv zaměstnanců a musely zařadit zpátečku. CIO a IT ředitelé by proto měli podporovat a obhajovat větší míru flexibility pracovního režimu, než jaký může panovat v jiných částech podniku, neboť u IT zaměstnanců je vyšší pravděpodobnost, že odejdou, je po nich větší poptávka na trhu a zároveň zvládají práci na dálku lépe, než většina ostatních zaměstnanců.

V celosvětovém měřítku chce u svého současného zaměstnavatele rozhodně zůstat jen 29,1 % IT pracovníků – tento podíl je pak ještě výrazně nižší v Asii (19,6 %), Austrálii a na Novém Zélandu (23,6 %). V Evropě, která si z hlediska udržení IT zaměstnanců vede nejlépe, chtějí u současného zaměstnavatele rozhodně zůstat pouze čtyři z deseti pracovníků (38,8 %).  

 

Pravděpodobnost udržení IT talentů se liší podle věkových skupin a regionů. Například IT zaměstnanci ve věku do 30 let uvádějí dvaapůlkrát menší pravděpodobnost, že zůstanou, než pracovníci starší 50 let. Pouze 19,9 % IT zaměstnanců ve věku 18 až 29 let uvádí vysokou pravděpodobnost, že zůstanou, ve srovnání se 48,1 % pracovníků ve věku 50 až 70 let. Údaje zároveň ukazují, že flexibilnější pracovní politika zaměřená na potřeby zaměstnanců (tzv. human-centric) může snížit úbytek pracovníků a zvýšit jejich výkonnost. V průzkumu společnosti Gartner z roku 2021, kterého se zúčastnilo 3 000 zaměstnanců z různých odvětví, funkcí a zeměpisných oblastí, 65 % IT pracovníků uvedlo, že to, zda mohou pracovat flexibilně, ovlivní jejich rozhodnutí zůstat. 

Analytici Gartneru zároveň doporučují, aby CIO a IT ředitelé využívali přístup založený na datech s cílem identifikovat pracovníky, u nichž je nejvyšší riziko odchodu a zároveň jsou pro organizaci nejcennější – a přizpůsobili zásady hybridní práce, tak, aby udrželi především ty angažované a vysoce výkonné. 

Pracovní model zaměřený na lidské potřeby (human-centric workforce model) může zlepšit situaci v oblasti udržení či oslovení talentů i obchodní výsledky. Gartner doporučuje CIO a IT lídrům, aby přehodnotili přežité představy o práci, jež mohou být zbytečně omezující, zejména: 

  • Pracovní dobu – podniky, které si chtějí udržet náskok, dávají lidem a týmům možnost rozhodovat o tom, kdy budou nejvýkonnější, a zavádějí nové typy pracovních rozvrhů, včetně čtyřdenního pracovního týdne. 
  • Kancelářský centralismus – pandemie zbořila mýtus, že zaměstnanci mohou odvádět kvalitní práci pouze v kanceláři, pod přímým dohledem nadřízených. Většina organizací dnes zavádí či ladí hybridní režim práce, respektující, že zaměstnanci mohou být plně produktivní na dálku, zejména u znalostní práce vyžadující vysokou míru soustředění, zatímco kancelář je vhodná pro jiné druhy činností vyžadujících vysokou míru lidské interakce a spolupráce.  
  • Schůzky, jednání a porady – kultura porad a schůzek se zrodila v 50. letech, v samotných počátcích znalostní ekonomiky, kdy byla fyzická schůzka v podstatě jedinou možností, jak dojít k rozhodnutí. Dnešní asynchronní a synchronní nástroje umožňují odlišné postupy – distribuované rozhodování, spolupráci a kreativitu na dálku. 

"CIO, kteří si osvojí pracovní model zaměřený na lidské potřeby, budou úspěšnější při náboru i retenci oproti těm, již se vrátí k pracovním paradigmatům z průmyslové éry," uzavírá Graham Waller. 

Průzkum globálního trhu práce uskutečněný společností Gartner oslovil během čtvrtého čtvrtletí 2021 víc než 18 000 zaměstnanců ve 40 zemích, včetně 1 755 zaměstnanců ve IT funkcích. Výše uvedené údaje odrážejí podmínky na trhu v daném čtvrtletí. O hlavních prioritách pro CIO v roce 2022 se dozvíte v bezplatně dostupné publikaci 2022 Leadership Vision for Chief Information Officers. 

Další komentáře

Roční fluktuace na pracovním trhu

Roční fluktuace na pracovním trhu by podle analytiků Gartneru měla v letošním roce stoupnout oproti předchozímu průměru až o pětinu – jde sice o údaj týkající se trhu práce v Severní Americe, do jisté míry podobná situace nicméně panuje i v dalších částech světa, střední Evropu nevyjímaje, zejména pokud je řeč o pracovnících v IT a technologicky zručných zaměstnancích byznysu (tzv. byznys technolozích), jichž je podle průzkumů Gartneru v současné době v podnicích v...

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení...