Jak pomocí dat a analytiky vytvářet měřitelnou hodnotu

Jak pomocí dat a analytiky vytvářet měřitelnou hodnotu, je téma, jemuž se minulý týden na on-line brífinku pro účastníky z ČR, SR a Rumunska věnoval jeden z nejvýznačnějších analytiků Gartneru, Alan D. Duncan.

Pozice CDO je v závěsu za CIO jednou z nejvýznamnějších z hlediska transformačních iniciativ – z výzkumu CDO survey uskutečněného analytiky Gartneru v minulém roce mezi více než 500 respondenty na pozicích CDO a dalších lídrů odpovědných za data a analytiku vyplývá, že 24 % transformační iniciativy přímo řídí a další bezmála polovina je v jejich řízení významně zapojena. Schopnost úspěšně rozvíjet oblast dat a analytiky také vysoce koreluje se schopností plnit či překonávat obchodní cíle. Čím se liší úspěšné D&A organizace?  

  • 2,1x častěji řeší aktivně projekty se zapojením CEO, 
  • 1,9x častěji vedou či jsou plně zapojené do tvorby celkové obchodní strategie, 
  • Jsou 2,3x častěji schopné plnit ROI cíle v oblasti datově-analytických investic, 
  • 2,2x častěji plní svůj podíl na obchodních výsledcích (tvorba obratu či přispění k ní). 

Ve světě, kde se jednotliví CxO stále zaměřují především na svou funkci a oblast (jakkoliv to digitalizace postupně mění), je podle Duncana CDO (Chief Data Officer) či jiný lídr odpovědný za data a analytiku tím, kdo si může vytvořit a mezi ostatními sdílet skutečný přehled o stavu a směřování byznysu. Data jsou dnes často klíčem k růstu prodejů, udržování či zvyšování retence a zároveň k provozní optimalizaci i možným úsporám. Sladění dat a analytiky s měřitelnými obchodními výsledky by teoreticky nemělo být složité, jenže vyjádření, sledování a měření přidané hodnoty je pro většinu podniků stále výzvou. Receptem Alana Duncana je šest oblastí, kde (jak) mohou data a analytiky pomoci podniku vytvářet hodnotu: 

  1. Zkoumejte přínos a hodnotu dat a analytiky se všemi zainteresovanými stranami (stakeholders) 
  2. Hledejte vhodné D&A frameworky, které pomohou kvantifikovat byznys hodnotu dat a analytiky 
  3. Zrychlete byznys inovace pomocí monetizace dat 
  4. Využijte v oblasti dat a analytiky principy produktového řízení 
  5. Podchyťte význam a přínosy příležitostí pro sdílení dat 
  6. Hledejte nové způsoby využití (use case) a hodnotové příležitosti pro data a analytiku 

V Observeru nemáme pochopitelně prostor, abychom se věnovali všem šesti oblastem včetně příkladů organizací, které je úspěšně nasadily v praxi (ostatně tomu byl určen brífink), v samostatném tématu jsme se ale zaměřili alespoň a první z oblastí – naleznete jej na webu KPC-Group, zastoupení Gartneru pro ČR, SR a Rumunsko. 

Další komentáře

Roční fluktuace na pracovním trhu

Roční fluktuace na pracovním trhu by podle analytiků Gartneru měla v letošním roce stoupnout oproti předchozímu průměru až o pětinu – jde sice o údaj týkající se trhu práce v Severní Americe, do jisté míry podobná situace nicméně panuje i v dalších částech světa, střední Evropu nevyjímaje, zejména pokud je řeč o pracovnících v IT a technologicky zručných zaměstnancích byznysu (tzv. byznys technolozích), jichž je podle průzkumů Gartneru v současné době v podnicích v...

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení...