Výdaje na IT by v letošním roce navzdory vší nepřízni měly v celosvětovém měřítku růst o čtyři procenta

Výdaje na IT by v letošním roce navzdory vší nepřízni měly v celosvětovém měřítku růst o čtyři procenta – podle nejnovější analýzy Gartneru na tom bude nejlépe oblast softwaru následovaná IT službami a výdaji na systémy datových center (podrobnosti viz trh v číslech). Otázkou pochopitelně zůstává, nakolik vzhledem k inflačním tlakům půjde o růst nominální a nakolik o růst reálný, nicméně je dobrá zpráva, že ani inflační a geopolitické hrozby či problémy s nedostatkem talentů investice do IT zásadně nezpomalí.  

„Letošní rok se pro CIO ukazuje jako jeden z nejbouřlivějších v historii,“ říká viceprezident pro výzkum ve společnosti Gartner John-David Lovelock. „Geopolitické rozvraty, inflace, výkyvy měn a problémy v dodavatelském řetězci patří k mnoha faktorům, jimž musejí věnovat pozornost, přesto na rozdíl od toho, co jsme viděli na začátku roku 2020, CIO urychlují investice do IT, protože si uvědomují důležitost flexibility a agility v reakci na rozvraty. V důsledku toho se nákupní a investiční preference zaměří na oblasti, jako jsou analytika, cloud computing, bezproblémová zákaznická zkušenost a bezpečnost.“ 

Dopady inflace na IT hardware (např. mobilní zařízení a osobní počítače) z posledních dvou let se konečně zpomalují a začínají se přelévat do oblastí softwaru a služeb. Vzhledem k současnému nedostatku IT talentů, který vytváří tlak na zvyšování platů, budou muset poskytovatelé technologických služeb navýšit své ceny, což pochopitelně povede k růstu výdajů v těchto segmentech v letošním a příštím roce.  

Vzestup podnikového aplikačního softwaru, infrastrukturního softwaru a spravovaných služeb v blízkém i dlouhodobém horizontu ukazuje, že trend digitální transformace není jednoletý či dvouletý, ale systémový a dlouhodobý. Například infrastruktura jako služba (IaaS) je základem každé významnější on-line nabídky a mobilní aplikace zaměřené na spotřebitele a tvoří významnou část téměř 10% růstu výdajů na software v roce 2022. Analytici očekávají, že iniciativy a projekty digitálního byznysu v oblastech, jako jsou zákaznická zkušenost či optimalizace dodavatelských řetězců, budou v dalších letech pomáhat růstu výdajů v segmentech podnikových aplikací a infrastrukturního softwaru. 

Dopady ruské invaze na Ukrajinu se budou regionálně zásadně lišit – v globálním měřítku výdaje na IT a situaci na IT trhu (včetně pracovního) zásadně neovlivní, v případě našeho regionu ale jsou již dnes dopady často zásadní – ať už zprostředkovaně z byznysu, nebo přímo na fungování IT v oblasti vývoje nebo dostupnosti talentů (jak v negativním, tak v některých případech v pozitivním smyslu). Pro všechny CIO nicméně platí, že je třeba sledovat klíčové signály trhu, jako je přechod od analogového k digitálnímu podnikání a od nákupu IT (zpět) k jeho budování, nebo vyjednávat s dodavateli o tom, kdo a jak má být zodpovědný za průběžná rizika. 

V případě Česka by se podle odhadů analytiků měl meziroční růst v korunovém vyjádření letos přiblížit pěti procentům (4,8 %). Tahounem na našem trhu budou především IT služby s dvouciferným růstem (11 %) následované softwarem (+10,2 %) a systémy datových center (+7,9 %). Na rozdíl od globálního trhu u nás analytici očekávají mírný pokles výdajů na zařízení (–1,9 %), zatímco telekomunikační služby se udrží v plusu (+1,6 %) s výhledem na následné mírné poklesy výdajů o méně než jedno procento v letech 2023–2026 (trh zařízení by se naopak od roku 2024 měl vrátit k růstu).   

Celosvětová předpověď výdajů na IT 2021–2023 (Miliony dolarů) 

  2021 Výdaje    2021 Změna (%)  2022 Výdaje  2022 Změna (%)  2023 Výdaje  2023 Změna (%) 
Systémy datových center   

207 306 

 

6,7 

 

218 634 

 

5,5 

 

230 385 

 

5,4 

Software  614 494  15,9  674 889  9,8  754 808  11,8 
Zařízení  809 452  16,1  824 600  1,9  837 844  1,6 
IT služby  1 185 103  10,6  1 265 127  6,8  1 372 892  8,5 
Komunikační služby   

1 443 419 

 

3,4 

 

1 448 396 

 

0,3 

 

1 477 798 

 

2,0 

Celkem IT  4 259 773  9,5  4 431 646  4,0  4 673 728  5,5 

Zdroj: Gartner (Duben 2022) 

 

Další komentáře

Roční fluktuace na pracovním trhu

Roční fluktuace na pracovním trhu by podle analytiků Gartneru měla v letošním roce stoupnout oproti předchozímu průměru až o pětinu – jde sice o údaj týkající se trhu práce v Severní Americe, do jisté míry podobná situace nicméně panuje i v dalších částech světa, střední Evropu nevyjímaje, zejména pokud je řeč o pracovnících v IT a technologicky zručných zaměstnancích byznysu (tzv. byznys technolozích), jichž je podle průzkumů Gartneru v současné době v podnicích v...

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení...