Digitální deflace

Digitální deflace je termín, který zvolili analytici Gartner pro popis situace, v níž budou podniky, jež v boji proti inflaci investují do produktivity a efektivity a překonají díky tomu ty, které budou pouze zvyšovat ceny. 

 

V prosinci 2021 uskutečnili analytici Gartneru průzkum mezi 400 finančními manažery, z nějž vyplynulo, že za technologii s nejvyšší přidanou hodnotou nejčastěji označují samoobslužnou práci s daty a analytikou coby faktor zvyšující produktivitu zaměstnanců – k tomuto pohledu se klonilo 49 % respondentů průzkumu. Nejméně jeden ze čtyř odpovídajících ji také vnímal jako hnací sílu zvýšení rychlosti a pružnosti či agility organizace. 

Dva ze tří finančních ředitelů zvýšili ceny v reakci na inflaci, říká vedoucí výzkumu Gartner Finance Alex Bant. Dlouhodobou konkurenční výhodou však bude hledání způsobů, jak zvýšit produktivitu a efektivitu podniku, a ne pouze přenášet inflační náklady na zákazníky." 

Mezi pokročilé datové a analytické technologie a technologie umělé inteligence, které přinášejí (nebo do budoucna mají přinést) vyšší přidanou hodnotu a u nichž se očekává nárůst investic ze strany uživatelských organizací, patří: samoobslužná datová analytika, automatizované strojové učení (ML) a ML, cloudová analytika, analýza velkých dat a prediktivní analytika (viz graf).  

Čtyřiadevadesát procent finančních ředitelů má v roce 2022 větší digitální ambice, přesto se obávají, zda v tom mohou pokračovat tváří v tvář pomalejšímu růstu, vyšším úrokovým sazbám a tlaku na ziskovost, dodává Bant. Tyto pokračující investice do digitálních technologií, i když se růst zpomalí, budou tím, co bude po letech odlišovat vítězné společnosti, protože hospodářský cyklus se dříve či později zlepší. Říkáme tomu digitální deflace. 

Analýza velkých objemů dat a prediktivní analytika byly nejvýznamnějšími technologickými kategoriemi pro dosažení lepších obchodních výsledků prostřednictvím zlepšení produktů nebo služeb, přičemž každý třetí finanční ředitel v nich vidí jasný přínos. Technologie ML a cloudové analýzy považuje za nejlepší sázku na zlepšení efektivity nákladů přibližně každý pátý respondent. 

V průzkumu byly použité následující definice technologií: 

  • Samoobslužná datová analytika označuje technologie a procesy, které uživatelé z oblasti financí využívají s minimálním zapojením IT oddělení. Samoobslužnost umožněná prostřednictvím low-code/no-code nástrojů v oblastech, jako jsou analytika a business intelligence, příprava dat a datové katalogy, se nyní přesouvá do dalších oblastí dat a analytiky. Automatizace a augmentace totiž ovlivňují všechny aspekty dat a analytiky. 
  • Automatizované ML (strojové učení) je automatické generování ML modelů na základě dodaných surových trénovacích dat. Automatizované ML má zvýšit rychlost vývoje a zároveň minimalizovat potřebu zkušeností datového vědce s vývojem modelů. 
  • Cloudová analytika poskytuje analytické schopnosti jako službu a zahrnuje kombinaci databáze, integrace dat a analytických nástrojů. S pokračujícím nasazováním cloudu je stále důležitější schopnost připojit se ke cloudovým a lokálním zdrojům dat v hybridním modelu. 
  • Analýza velkých (objemů) dat využívá velkoobjemová, rychlá a/nebo různorodá informační aktiva, která vyžadují nákladově efektivní, inovativní formy zpracování informací, jež umožňují lepší vhled/pochopení, rozhodování a automatizaci procesů. 
  • Prediktivní analytika se používá k předpovídání řady výsledků v čase a/nebo možných výsledků či scénářů, jež by mohly nastat pro určitou událost, s využitím technik, jako je předpovídání na základě faktorů, předpovídání časových řad a simulace. Prediktivní analytika je jednou z nejoblíbenějších technologií mezi finančními manažery, kteří automatizují své finanční plánování a předpovědi (forecasty). 

 Klienti – uživatelé služeb Gartneru se mohou dozvědět více ve studii: 2022 Finance Technology Bullseye Report. Všem je pak bezplatně dostupná studie: Guide to Building a Technology Roadmap. 

 

Finanční ředitelé považují pokračující zvyšování cen v dlouhodobém inflačním prostředí za neudržitelné 

Podle aktuálního bleskového průzkumu Gartneru finanční ředitelé doposud spoléhali na zvyšování cen coby primární způsob boje proti vysoké míře inflace, ale uvědomují si, že tato strategie je neudržitelná, pokud inflace přetrvá dlouhodobě. 

Květnový průzkum mezi 182 finančními řediteli a vedoucími pracovníky v oblasti financí ukázal, že pokud bude nadprůměrná inflace pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, budou se finanční ředitelé stále více uchylovat ke snižování nákladů a zároveň budou usilovat o zvýšení efektivity prostřednictvím vyšší automatizace. 

Finanční ředitelé dostávají od zákazníků zpětnou vazbu, že je blízko mezní hranice pro zvyšování cen,“ říká vedoucí výzkumu Gartner Finance Alexander Bant. „Tato skutečnost se již promítla do plánování dalších strategií, především snižování nákladů a posilování digitálních schopností s cílem dosáhnout vyšší míry automatizace. 

Padesát čtyři procent respondentů uvedlo, že zvyšování cen zůstává prozatím jejich hlavním nástrojem, ale pouze 25 % očekává, že se bude i nadále spoléhat na zvyšování cen, pokud by ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 přetrvávala vysoká inflace. U snižování nákladů byl trend opačný – v současnosti tuto strategii jako svůj hlavní nástroj upřednostňuje pouze 20 % respondentů, v případě přetrvávající inflace se tento podíl zvýší na 39 % (viz graf trhu). 

 

Další komentáře

Sedm rizikových oblastí, které byste měli sledovat, a osmnáct rizik, jež bude do roku 2025 třeba řídit.

Klíčem ke zvládnutí rizika je jeho identifikace a následné vědomé řízení možných dopadů. Jeden z historicky nejrozsáhlejších expertních týmů Gartneru se po pandemii a ruské invazi na Ukrajinu, vedoucí k výrazné eskalaci geopolitického napětí, letos na jaře pokusil rozpracovat relevantní rizika, jež významně ovlivňují a v dalších měsících a letech (až do roku 2025) budou ovlivňovat byznys na globální i regionální úrovni. Výsledkem je přehled sedmi hlavních rizikových oblastí a osmnácti rizik, která by...

Dvanáct trendů pro oblast dat analytiky v roce 2022

Dvanáct trendů pro oblast dat analytiky v roce 2022 a nadcházejících letech bylo jedním z témat přednášek na konferenci Gartner Data & Analytics Summit, která se uskutečnila (opět fyzicky) minulý týden v Londýně. Analytici a viceprezidenti výzkumu Carlie Idoinová a Ted Friedman v ní představili trendy, na které by se lídři zodpovědní za data a analytiku, ale také další členové „digitální“ exekutivy v oblasti dat a analytiky měli zaměřit.   Obecná doporučení analytiků pro investice do...