Roční fluktuace na pracovním trhu

Roční fluktuace na pracovním trhu by podle analytiků Gartneru měla v letošním roce stoupnout oproti předchozímu průměru až o pětinu – jde sice o údaj týkající se trhu práce v Severní Americe, do jisté míry podobná situace nicméně panuje i v dalších částech světa, střední Evropu nevyjímaje, zejména pokud je řeč o pracovnících v IT a technologicky zručných zaměstnancích byznysu (tzv. byznys technolozích), jichž je podle průzkumů Gartneru v současné době v podnicích v průměru až 40 %.  

Pro USA to znamená, že meziročně změní zaměstnavatele asi o šest milionů zaměstnanců více. Analytici zdůrazňují, že podniky mohou stále do značné míry ovlivnit, nakolik se jich rostoucí fluktuace dotkne – například zlepšením vztahů mezi zaměstnanci a středním i vyšším managementem či nabídnutím odpovídající míry flexibility. „Nově nastavená očekávání zaměstnanců v kombinaci s na pracovním trhu stále dostupnějšími hybridními úvazky budou hrát hlavní roli v růstu fluktuace zaměstnanců,“ říká senior director HR practice Gartneru Piers Hudson. „Firmy, které čelily před pandemií 20% míře fluktuace, mohou nyní počítat s nárůstem na 24 %, to znamená, že organizace s 2 500 zaměstnanci musí během roku počítat s přeobsazením další stovky pracovních míst.“ 

Hybridní touhy zaměstnanců a zaměstnavatelů se nepotkávají 

Průzkum Gartneru uskutečněný v listopadu 2021 mezi 3 500 zaměstnanci ukázal, že méně než polovina vnímá práci na dálku v jejich organizacích jako destigmatizovanou (jinými slovy, na ty, kdo pracují ve velké míře z domova, jejich kolegové či nadřízení hledí „přes prsty“ bez ohledu na jejich reálnou výkonnost). 70 % respondentů se také domnívá, že pracovníci působící přímo v kancelářích či na pracovištích mají vyšší šanci na povýšení a růst platu než ti, kteří pracují na dálku. Paradoxní je, že v organizacích, kde panuje tato atmosféra, je samotné nejvyšší vedení často zastáncem práce na dálku – 94 % vedoucích pracovníků chce pracovat na dálku alespoň jeden den a plných 24 % chce fungovat pouze vzdáleně (pochopitelně za předpokladu, že to jejich práce umožňuje). 68 % zaměstnanců, jejichž práce může být vykonávána na dálku, nicméně konstatuje, že po nich zaměstnavatelé vyžadují, aby se v nějakém rozsahu vrátili na pracoviště.   

Tento nesoulad lze vyřešit (a existující mezeru překlenout), jen pokud HR pomůže podnikovému vedení a liniovým manažerům pochopit hodnotu hybridní práce na všech (vhodných) úrovních a následně bude vedena cílená snaha o změnu firemní kultury, tak aby hybridní práce byla uznávána jako podstatná a rovnocenná součást pracovního poměru. „Jestliže bude exekutiva vyvíjet další tlak na návrat na pracoviště, mělo by HR vytvořit pravidla a postupy, jak nastavit efektivní hybridní prostředí, jež zahrnuje rovnovážný systém synchronní on-site týmové spolupráce na pracovišti a asynchronní práce vykonávané na dálku,“ vysvětluje Hudson. 

Flexibilita je král 

Pandemie vedla k tomu, že bezmála sedm z deseti zaměstnanců revidovalo význam a roli práce v jejich životech. Mnozí si dnes přejí flexibilnější pracovní režim, nebo jej dokonce požadují – to může zahrnovat místo výkonu práce i pracovní dobu (resp. její rozložení v pracovním dnu či týdnu). Listopadový průzkum Gartneru mezi zaměstnanci ukázal, že více než polovina (52 %) zaměstnanců se rozhoduje o tom, zda zůstane, či nezůstane u svého současného zaměstnavatele, právě v souvislosti s pravidly pro pružný výkon práce. 16 % zaměstnanců je rozhodnuto podat výpověď, bude-li zaměstnavatel požadovat výhradně práci v kanceláři (na pracovišti), a 8 % dokonce, budou-li muset docházet na pracoviště jen část pracovního týdne. 

Analytici proto konstatují, že firmy, které chtějí přilákat a udržet cenné talenty, musejí opustit koncept výhradně kancelářské práce (office-centric work design) a posunout se směrem ke konceptu práce orientované na potřeby lidí (human-centric work design), v němž se uspořádání práce točí kolem toho, co je nejlepší pro zaměstnance, tak aby mohli dokončit práci v nejvyšší možné kvalitě a zároveň vést plnohodnotné osobní životy. Jinými slovy, klást do popředí HR a talentových strategií kvalitu života zaměstnanců a vytváření pravidel, která předcházejí vyhoření a podporují profesní i osobní růst. 

Klienti Gartneru se mohou více dočíst ve studii  „Employees Are Ready for a Hybrid Future; Are Employers?“ Problematika řízení IT talentů včetně nových přístupů k řízení práce bude také tématem brífinku s analytičkou Gartneru Mbulou Schoen, který se uskuteční 17. 5. 2022 ráno.

Další komentáře

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení...

Výdaje na IT by v letošním roce navzdory vší nepřízni měly v celosvětovém měřítku růst o čtyři procenta

Výdaje na IT by v letošním roce navzdory vší nepřízni měly v celosvětovém měřítku růst o čtyři procenta – podle nejnovější analýzy Gartneru na tom bude nejlépe oblast softwaru následovaná IT službami a výdaji na systémy datových center (podrobnosti viz trh v číslech). Otázkou pochopitelně zůstává, nakolik vzhledem k inflačním tlakům půjde o růst nominální a nakolik o růst reálný, nicméně je dobrá zpráva, že ani inflační a geopolitické hrozby či problémy s nedostatkem...