63 % vedoucích pracovníků plánuje úpravu odměn v reakci na vysokou inflaci

63 % vedoucích pracovníků plánuje úpravu odměn v reakci na vysokou inflaci, vyplývá z celosvětového průzkumu Gartneru, který se uskutečnil v březnu 2022 mezi 157 vedoucími pracovníky s cílem zjistit, jak chtějí řešit dopady inflace. Podobný průzkum v dubnu 2022 mezi 150 vedoucími pracovníky nicméně ukázal, že pouze jedna z pěti organizací plánuje častější revize platů s ohledem na inflaci nebo rostoucí životní náklady.

Mnoho organizací je ochotných zaujmout méně soutěživý přístup k odměňování, zatímco vyčkávají na ochlazení trhu práce,“ říká Tony Guadagni, senior ředitel výzkumu HR v Gartneru. „Tyto organizace se nicméně mohou ocitnout ve strategické a provozní nevýhodě, pokud bude poptávka po kvalitních talentech pokračovat – zejména proto, že ostatní zaměstnavatelé nabídnou vyšší základní platy.“

Roli v tom by pochopitelně mohlo hrát i značné „ochlazení“ segmentu technologických start-upů, na něž budou v situaci, kdy peníze výrazně „zdražují“, klást investoři mnohem tvrdší požadavky, což může vést k významnějším redukcím počtu pracovních míst v tomto segmentu (zajímavou statistiku jsme odkazovali již v minulém Observeru).

Analytici Gartneru každopádně odhadují, že roční dobrovolná fluktuace zaměstnanců v USA letos pravděpodobně vzroste o téměř 20 %, z před-podzimního ročního průměru 31,9 milionu zaměstnanců, kteří opustí své zaměstnání, na 37,4 milionu v roce 2022. Gartner obdobná data pro jednotlivé země střední a východní Evropy prozatím nepublikuje, jistě by se k tématu očekávané míry fluktuace na pracovním trhu dokázaly vyjádřit lokální agentury, jako je například LMC. Ty mimo jiné potvrzují, že v Česku platí, podobně jako ve většině západních zemí, vyšší ochota opustit současné zaměstnání u IT specialistů.

Na pracovní snídani Gartneru pro bankovní sektor věnované tématu IT talent pak minulý týden zaznělo, že se českého pracovního trhu týká například rostoucí touha pracovat na zajímavých či smysluplných projektech (případně pracovat s atraktivními nástroji), na což kladou, možná trochu překvapivě, větší důraz zaměstnanci středního věku (naopak pro mladé, kteří více řeší bydlení a „existenční“ otázky, je často primární motivací odměňování).

 

Čtyři doplňkové strategie odměňování, doporučované analytiky Gartneru.

Pro přilákání a udržení zaměstnanců v dnešním novém prostředí soutěžení o talenty doporučují analytici organizacím využívat čtyři doplňkové strategie odměňování: 

Zvyšte odměny a výhody spíše než základní mzdu

Zvyšování základních odměn a benefitů bylo tradičně hlavním způsobem, jak zaměstnavatelé přilákali a udrželi talenty. Tento přístup sice umožňuje rychlé výsledky v případě pozic, které je třeba obsadit okamžitě, může ale být velmi nákladný a navíc dočasný.

Na dnešním vysoce kompetitivním trhu práce musejí být organizace, které plánují soupeřit v oblasti odměňování, otevřené alternativám – například taktice variabilního odměňování. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mohou využít tři různé páky:

  • Poskytněte výrazné bonusy při podpisu smlouvy: podpisové bonusy nabízejí zaměstnavatelům příležitost rychleji motivovat kandidáty a řešit okamžité nedostatky talentů.
  • Nabídněte lukrativní benefity: poskytováním lukrativních benefitů, jako je například úhrada školného nebo retenční/věrnostní bonusy, se můžete dlouhodobě odlišit na trhu a signalizovat dlouhodobý závazek vůči zaměstnancům.
  • Oddělte mzdu od místa: vzhledem k tomu, že stále více organizací zavádí hybridní a vzdálenou práci, může oddělení platu a místa výkonu práce zlepšit konkurenční postavení organizace (můžete tak získat například špičkové specialisty z druhého konce republiky, kteří doposud pracovali pro zahraniční start-up).

 

Plaťte časem

Placení zaměstnanců časem se rychle stává běžnou taktikou zaměstnavatelů, kteří nemohou nebo nechtějí konkurovat pouze odměňováním. Podle zmíněného březnového průzkumu 15 % organizací experimentuje se čtyřdenním pracovním týdnem nebo alternativními pracovními úvazky, což je o 13 % více než v roce 2019.

Organizace se mohou odlišit tím, že zaměstnancům poskytnou pracovní rozvrh umožňující větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jedním z přístupů je garantovat maximální pracovní úvazek, tedy počet hodin pro daný úkol nebo roli. Zaměstnavatelé mohou také umožnit (například vybraným top specialistům nebo kategoriím pracovníků) radikální flexibilitu a dát zaměstnancům kontrolu nad tím, kde, kdy a kolik pracují.

Další alternativou je přizpůsobit odměňování odpracovaným hodinám – například 80 % práce za 80 % mzdy – s plnými benefity. To může přinést dlouhodobé výhody a podnítit kreativitu manažerů při navrhování pracovních pozic a úvazků.

 

Investujte do interní mobility

Zaměstnanci někdy zapomínají na možnost kariérního postupu v podniku kvůli atraktivním platovým nabídkám od konkurence. Chtějí-li si zaměstnavatelé udržet konkurenceschopnost, měli by možnosti kariérního rozvoje a růstu zaměstnancům připomínat rozvíjením fungujícího vnitropodnikového trhu práce. Podle průzkumu Gartneru z června 2021 pouze 33 % kandidátů, kteří v posledních dvanácti měsících hledali novou práci, tak činili nejprve interně v rámci své organizace.

Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů by měli zrychlit interní povyšování a doplnit volná místa na nižších pozicích z externího trhu práce,“ vysvětluje Guadagni. „Zavedení zásady, že organizace preferuje interní mobilitu, podporuje udržení klíčových talentů a zkracuje dobu potřebnou k obsazení klíčových pozic – a snižuje tak zátěž pro zbytek organizace."“

 

Příklad: Jak Lilly rozvíjí podnikové architekty – učedníky

Najít podnikové architekty patří tradičně mezi nejnáročnější úkoly HR či IT oddělení po celém světě. Společnost Lilly se proto rozhodla doplnit tradiční hledání zkušených kandidátů a program náboru perspektivních interních kandidátů – učedníků, se zájmem o kariéru podnikového architekta.

Abyste byl architektem, musíte být alespoň takto vysoký…

  • 5–8 let praxe v oblasti podnikové architektury
  • Zkušenosti v oblasti podnikové architektury
  • Certifikáty podnikového architekta
  • Současný IT zaměstnanec se 3–5 lety praxe
  • Vysoce výkonný, doporučený seniorními nadřízenými
  • Uváže se k devítiměsíčnímu kurzu

Zdroj: Upravené materiály Lilly/Gartner

Rozšiřte okruh talentů

Pandemie změnila vnímání práce a pracoviště mnoha zaměstnanců. Například v průzkumu Gartneru z října 2021, kterého se zúčastnilo 3 515 zaměstnanců, 65 % žen uvedlo, že je pandemie přiměla přehodnotit místo, které by práce měla mít v jejich životě.

Aby pomohli obsadit klíčové pozice, mohou personalisté zvážit kandidáty z netradičních prostředí, kteří hledají nové kariérní cesty. Organizace by měly přehodnotit kvalifikační požadavky náboru a prediktory dlouhodobého úspěchu kandidátů včetně podobnosti či zaměnitelnosti dovedností nebo snížení, případně odstranění požadavků na vzdělání nebo místo výkonu práce.

 

Další podrobnosti uvádí studie Gartneru „4Bold Strategies to Disrupt Compensation Competition in the New Talent Landscape“.

 

Další komentáře

Jak by měli CIO reagovat na inflaci?

Jak by měli CIO reagovat na inflaci? Rozhovor s Robertem Naeglem Robert Naegle, VP Analytik, Gartner Robert Naegle je viceprezidentem pro výzkum, který se zaměřuje na otázky CIO v oblasti financí, ekonomiky a hodnoty podniku. Mezi sféry jeho zájmu patří osvědčené postupy a technologie finančního řízení IT, obchodní hodnota IT a strategie optimalizace nákladů. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé a podniky po celém světě stále výrazněji pociťují dopady inflace, stává se růst cen hlavním problémem vrcholových manažerů. CIO...

Pokles dodávky PC v Česku

O bezmála 17 % klesnou v Česku podle nejnovější předpovědi analytiků Gartneru letos dodávky PC, tedy stolních PC, notebooků a ultrapřenosných prémiových zařízení (utrabooky, konvertibilní tablety  apod.). Největší pokles dodávek by se měl týkat stolních PC a notebooků – o 22,3 %, respektive 21 %, u ultraprémiových přenosných zařízení (ultrabooky, prémiové/konvertibilní tablety) bude pokles dodávek činit 9,2 %. Jediným růstovým segmentem by měly být prémiové chytré telefony (+6,5 %). Celkově se pak tuzemský trh...