Čtrnáct proměnných, jež lze ovlivnit a které pozitivně korelují s efektivitou CISO

Čtrnáct proměnných, jež lze ovlivnit a které pozitivně korelují s efektivitou CISO, odhalil jeden z nejnovějších výzkumů Gartneru. Proměnné lze uspořádat do čtyř obecnějších kategorií chování a myšlení, které odlišují efektivní CISO od jejich méně výkonných kolegů. Analytici tyto kategorie pojmenovali „aspekty“ efektivních CISO. Vedoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti by měli vědět, jak se v těchto kategoriích zlepšovat, a zvyšovat tak svou vlastní efektivitu. Platí při tom, že úspěchu nelze dosáhnout ve všech čtyřech kategoriích najednou – vhodnější je zaměřit se na ně postupně:

 1. Schopnost ovlivňovat exekutivu (executive influencer)
 2. Zvládnutí stresu a rozhodování pod tlakem (stress navigator)
 3. Schopnost řídit budoucí rizika (future-risk manager)
 4. Rozvíjet potřebnou pracovní sílu (workforce architect)

Neefektivita CISO a potažmo celé oblasti kybernetické bezpečnosti se přitom může značně prodražit – dobrých výsledků ve všech čtyřech kategorií přitom dosahuje jen 12 % CISO. Organizace, v nichž je informační bezpečnost řízena méně efektivně, se musí smířit s horšími výsledky a dopadem na samotného CISO i celý podnik:

Dopad na celý podnik

 • Zvýšený počet bezpečnostních incidentů s dopadem na provoz podniku
 • Zpoždění projektů s dopadem na obchodní cíle

Dopad na osobu CISO coby člena exekutivy

 • Přetížení bezpečnostními poplachy
 • Špatná rovnováha mezi prací a osobním životem

Ti nejlepší mezi lídry kybernetické bezpečnosti se prostě soustředí výhradně na ochranu a podporu podnikových priorit. K tomu však potřebují celou řadu schopností a kompetencí, aby mohli efektivně plnit svou stále mnohostrannější roli. Ve srovnání s méně efektivními CISO se ti nejlepší více zaměřují na diskuze s rozličnými stakeholder, aktivněji upozorňují na budoucí rizika, prosazují strategii náboru a rozvoje talentů, orientovanou více na budoucnost a udržují důsledněji předěl mezi pracovním a osobním časem.

Jak se stát efektivnějším CISO

Efektivita CISO a lídrů odpovědných za informační bezpečnost vychází ze čtyř hlavních aspektů

Funkční řízení – efektivní vedení týmu při plnění funkčních cílů, jako jsou:

 • Funkční výkonnost a soutěživost
 • Schopnost zaměstnanců přizpůsobit se změnám v podniku
 • Plnění funkčních výkonnostních cílů stanovených exekutivou 

Poskytování služeb v oblasti informační bezpečnosti – efektivní zajištění kvalitních služeb podporujících obchodní (byznys) cíle, tak aby byly pokud možno plněny:

 • Rozvrhy dodání služeb
 • Projektové rozvrhy a termíny
 • Požadované kvalitativní standardy služeb

Reakční schopnosti podniku – schopnost zvýšit vnímavost organizace k roli a důležitosti informační bezpečnosti – například aby zaměstnanci:

 • Plnili základní požadavky v oblasti informační bezpečnosti
 • Omezili počet narušení pravidel a politik
 • Byli schopní se informovaně, nezávisle rozhodovat ohledně rizik

Škálování governance – schopnost zvýšit míru spolupráce nad doporučeními z oblasti informační bezpečnosti, například:

 • Promítnutí informačních rizik do rozhodování na celopodnikové úrovni
 • Informační bezpečnost je zohledněna při každém relevantním rozhodování napříč organizací
 • Doporučení v oblasti informační bezpečnosti udržují rovnováhu mezi bezpečností a obchodními cíli

 

Jak se stát exekutivním influencerem

Efektivní CISO, kteří chtějí cíleně ovlivňovat svou organizaci s ohledem na potřeby informační bezpečnosti, by měli:

 • Systematicky a pravidelně interagovat se členy exekutivy mimo sféru korporátního IT
 • Uznat vliv non-IT exekutivy na efektivitu fungování informační bezpečnosti.
 • Hledat a rozvíjet smysluplné vztahy s těmito členy podnikové exekutivy i mimo rámec konkrétních projektů
 • Najít společnou řeč s non-IT exekutivou ohledně akceptace rizika a ovlivňovat celopodnikové rozhodování vysvětlováním dopadů kompromisů v oblasti informačních rizik.

Další komentáře

Jak by měli CIO reagovat na inflaci?

Jak by měli CIO reagovat na inflaci? Rozhovor s Robertem Naeglem Robert Naegle, VP Analytik, Gartner Robert Naegle je viceprezidentem pro výzkum, který se zaměřuje na otázky CIO v oblasti financí, ekonomiky a hodnoty podniku. Mezi sféry jeho zájmu patří osvědčené postupy a technologie finančního řízení IT, obchodní hodnota IT a strategie optimalizace nákladů. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé a podniky po celém světě stále výrazněji pociťují dopady inflace, stává se růst cen hlavním problémem vrcholových manažerů. CIO...

Pokles dodávky PC v Česku

O bezmála 17 % klesnou v Česku podle nejnovější předpovědi analytiků Gartneru letos dodávky PC, tedy stolních PC, notebooků a ultrapřenosných prémiových zařízení (utrabooky, konvertibilní tablety  apod.). Největší pokles dodávek by se měl týkat stolních PC a notebooků – o 22,3 %, respektive 21 %, u ultraprémiových přenosných zařízení (ultrabooky, prémiové/konvertibilní tablety) bude pokles dodávek činit 9,2 %. Jediným růstovým segmentem by měly být prémiové chytré telefony (+6,5 %). Celkově se pak tuzemský trh...