Sedm rizikových oblastí, které byste měli sledovat, a osmnáct rizik, jež bude do roku 2025 třeba řídit.

Klíčem ke zvládnutí rizika je jeho identifikace a následné vědomé řízení možných dopadů. Jeden z historicky nejrozsáhlejších expertních týmů Gartneru se po pandemii a ruské invazi na Ukrajinu, vedoucí k výrazné eskalaci geopolitického napětí, letos na jaře pokusil rozpracovat relevantní rizika, jež významně ovlivňují a v dalších měsících a letech (až do roku 2025) budou ovlivňovat byznys na globální i regionální úrovni. Výsledkem je přehled sedmi hlavních rizikových oblastí a osmnácti rizik, která by organizace a jejich lídři měli v horizontu následujících tří let sledovat, vyhodnocovat a (v závislosti na relevanci) řídit.  

Většina uvedených rizik či rizikových „domén“ zobrazených ve schématu na následující straně v nějaké formě existovala před letošním 24. únorem, případně před začátkem epidemické paniky v březnu 2020. Události posledních měsíců a let ale mnohé z nich zásadně umocnily, posílily či akcelerovaly. Stejně tak okamžité ukončení bojů ve východní Evropě nebude znamenat, že všechna rizika pominou – dopad či propojenost některých se může změnit – jiná (inflace, globální obchodní války, změny ve veřejných rozpočtech apod.) tím ale dotčena být nemusejí. 

Taktéž platí, že to, co je pro některé rizikem a hrozbou, může být pro jiné příležitostí – kromě všeobecného mezioborového dopadu a významu by tak každá organizace měla zvážit individuální dopad a význam pro sebe a svůj obchodní model (a ten může být jak negativní, tak i pozitivní). Analytici zdůrazňují, že vedení podniků by si mělo uvědomit, že v současné době není na programu řešení otázek, jako je „provozní dokonalost“ (operational excellence) – v průběhu posledních tří měsíců (respektive uplynulých dvou let) nastoupila situace, v níž je třeba především akceptovat rizika a s nimi související nejistotu – a dělat odpovídající včasná a odvážná rozhodnutí, případně se ujistit, že má podnik odpovídající finanční, provozní a strategické rezervy a plány, které je možné použít v rámci procesu minimalizace rizik.   

Sedm rizikových oblastí, které byste měli sledovat, a osmnáct rizik, jež bude do roku 2025 třeba řídit 

Do Observeru jsme vybrali přehledové schéma rizik a jejich vzájemných vztahů a ukázkový popis jednoho z osmnácti rizik, jež analytici Gartneru podrobněji ve studii analyzovali. V původním materiálu (dostupném klientům/uživatelům Gartneru) je každé z rizik rozpracováno a popsáno v podobném rozsahu.  

Studie „7 Risk Areas Every Executive Should Expect and Manage Following the Russian Invasion
of Ukraine“ //www.gartner.com/document/4012407 

 Příklad rizika:  

Technologické riziko: Balkanizace technologických domén 

(Odpovědnost za řízení rizika: CIO, CTO) 

Popis rizika: Vzestup národních digitálních předpisů a omezení mezinárodního obchodu, obavy o digitální suverenitu, rozšiřování národních (specifických) spotřebitelských ekosystémů a digitální geopolitika vedou k „balkanizaci“ směřování technologických inovací. Dopady budou napříč doménami – od protokolů po infrastrukturu, aplikace, zařízení a služby. 

Ovlivnění riziky: kybernetická bezpečnost; rozšiřování konfliktu; roztříštěné sdílení dat 

Ovlivňuje rizika: vyšší náklady na soulad s předpisy; roztříštěné sdílení dat; kybernetická bezpečnost 

Klíčové indikátory 

  • Rusko zrychlí zavádění projektu RuNet coby národního suverénního internetu (resp. intranetu). 
  • Rusko a Čína (případně jiné/další rozvíjející se země) uzavřou silnější technologická partnerství, což posiluje trend balkanizace. 
  • Rusko prosazuje RuNet v dalších oblastech východní Evropy a Eurasie. 

Dopady na byznys 

  • Stále více poskytovatelů technologií bude nějakým způsobem omezeno národními vládami (ruskou, ale i dalšími).  
  • V dlouhodobém horizontu může vést spolupráce mezi ruskou a čínskou vládou v klíčových technologických oblastech a v kombinaci s rozšiřujícími se geostrategickými vztahy obou zemí k zásadní provozní restrukturalizaci nadnárodních firem. 

Doporučení v oblasti řízení rizik: 

  • Organizace fungující nadále v Rusku (a na dalších trzích, které by mohly do budoucna usilovat o svou separaci nebo k ní být donuceny) by se měly ujistit, že jimi používané digitální systémy mohou fungovat zcela odděleně. 
  • Exekutivní vedení podniků by současnou krizi mělo vnímat jako příležitost zahájit proces průběžného přehodnocování digitálních geopolitických rizik. 

Intenzita v čase – stabilní: jakkoliv má Rusko z hlediska globálních technologických standardů malý význam, úspěšné vytvoření suverénní digitální národní infrastruktury by se mohlo stát vzorem pro další země. 

Další komentáře

Digitální deflace

Digitální deflace je termín, který zvolili analytici Gartner pro popis situace, v níž budou podniky, jež v boji proti inflaci investují do produktivity a efektivity a překonají díky tomu ty, které budou pouze zvyšovat ceny.    V prosinci 2021 uskutečnili analytici Gartneru průzkum mezi 400 finančními manažery, z nějž vyplynulo, že za technologii s nejvyšší přidanou hodnotou nejčastěji označují samoobslužnou práci s daty a analytikou coby faktor zvyšující produktivitu zaměstnanců – k tomuto pohledu se klonilo...

Dvanáct trendů pro oblast dat analytiky v roce 2022

Dvanáct trendů pro oblast dat analytiky v roce 2022 a nadcházejících letech bylo jedním z témat přednášek na konferenci Gartner Data & Analytics Summit, která se uskutečnila (opět fyzicky) minulý týden v Londýně. Analytici a viceprezidenti výzkumu Carlie Idoinová a Ted Friedman v ní představili trendy, na které by se lídři zodpovědní za data a analytiku, ale také další členové „digitální“ exekutivy v oblasti dat a analytiky měli zaměřit.   Obecná doporučení analytiků pro investice do...