Jak by měli CIO reagovat na inflaci?

Jak by měli CIO reagovat na inflaci?

Rozhovor s Robertem Naeglem

Robert Naegle, VP Analytik, Gartner

Robert Naegle je viceprezidentem pro výzkum, který se zaměřuje na otázky CIO v oblasti financí, ekonomiky a hodnoty podniku. Mezi sféry jeho zájmu patří osvědčené postupy a technologie finančního řízení IT, obchodní hodnota IT a strategie optimalizace nákladů.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé a podniky po celém světě stále výrazněji pociťují dopady inflace, stává se růst cen hlavním problémem vrcholových manažerů. CIO musejí pochopit pravděpodobný dopad rostoucích globálních inflačních tlaků na IT organizaci a podnik, aby mohli odpovídajícím způsobem reagovat.

Přinášíme minirozhovor s Robertem Naeglem, viceprezidentem pro analytiku společnosti Gartner, který je zaměřen právě na dopad inflace na CIO a opatření, která by v reakci na ni měli přijmout.

Co by měli CIO vědět o dopadech, jež by inflace mohla mít na organizaci IT a na podnik jako celek?

CIO se musejí na inflaci nejprve podívat optikou byznysu. Inflace je pro generální ředitele naléhavým problémem, jde o jedinečnou výzvu v bezprecedentní době. A jakkoliv je nyní obtížné předpovědět celkový dopad inflace, CIO musejí začít plánovat dopady na IT.  To znamená, že CIO mají tři možnosti: utrácet stejně a dělat méně; utrácet více a dělat stejně; nebo se snažit optimalizovat, aby utráceli stejně a dělali stejně. Pokud je cílem optimalizace, bude třeba napnout dosavadní zdroje – současná infrastruktura bude muset vykonat více po delší dobu a  pracovníci budou muset být produktivnější.

Jak se mohou CIO připravit a jak mají reagovat na zvyšování cen IT kontraktů?

Jedním z bezprostředních dopadů inflace, který pocítí ředitelé IT, bude, že dodavatelé zavedou nebo se připraví na zvýšení cen, což ovlivní IT rozpočty. Ve spolupráci s kolegy či podřízenými – lídry odpovědnými za sourcing, nákup a řízení dodavatelů by CIO měli identifikovat IT smlouvy, které jsou vystaveny vysokému riziku inflace. To znamená vytipovat smlouvy se sazbami vázanými například na index spotřebitelských cen (CPI) konkrétní země, protože proměnlivé indexy pravděpodobně povedou k dramatickému nárůstu nákladů. Zdokumentujte, kde taková rizika existují, a podle toho upravte rozpočtové prognózy.

CIO by také měli sestavit seznam dodavatelů, bez nichž se neobejdou, a těch, kteří mohou být postradatelní. U dodavatelů, kteří jsou životně důležití, se snažte posílit partnerství pomocí oboustranně výhodných (win-win) strategií, pokud je to možné. Věnujte se přednostně prodloužení či renegociacím těchto smluv. Klasické vyjednávání v rámci obnovy poskytuje dodavateli příležitost navýšit cenu, takto můžete vytvořit pákový efekt pro aktivní vyjednávání o ochraně svých nákladů. U méně strategických dodavatelů prozkoumejte možnosti konsolidace nebo přechodu k alternativním dodavatelům.

Jak by měli CIO a IT ředitelé přesunout výdaje, aby zohlednili pokračující ekonomickou nejistotu?

Při správném plánování a včasném aktivním přístupu mohou CIO pomoci provést svůj podnik bouří, a dokonce z ní vyjít v lepší pozici. Současné ekonomické podmínky poskytují CIO příležitost strategicky investovat zdroje a maximalizovat výnosy. Například automatizace procesů usnadňující rychlou a přesnou analýzu dat může podpořit podnik při přijímání správných finančních rozhodnutí v době nejistoty. CIO musejí spolupracovat s generálním ředitelem a představenstvem, aby pochopili podnikový plán řešení inflace. Snižování nákladů by nemělo být reaktivní. Mělo by být strategické a sladěné s úsilím, které vyvíjí podnik jako celek. V organizacích, kde je nutné snížit nebo optimalizovat náklady, musejí CIO přijmout strategická opatření ke snížení nebo změně priorit výdajů.

Poskytněte vašemu finančnímu řediteli analýzu nejlepšího a nejhoršího možného dopadu inflace na rozpočet s ohledem na potřeby a cíle byznysu, a nastavte tak jeho očekávání. Dále se zaměřte na proaktivní řízení veškeré spotřeby zejména optimalizací a zdokonalením procesů i investicemi do nástrojů, které výrazně zlepší dohled nad využíváním cloudu, softwaru a infrastruktury. Vysvětlujte otevřeně, jak IT plánuje reagovat na inflaci, a ujistěte se, že se s vámi další zainteresované strany v podniku shodnou na významu, opodstatnění, načasování a dopadech iniciativ v oblasti řízení nákladů i nových digitálních počinů.

Jak mohou CIO reagovat na dopady inflace na pracovní sílu?

Najímání a udržení talentů bude pro CIO v roce 2022 trvalou výzvou a stává se ještě složitějším problémem kvůli pokračujícímu boji o talenty na trhu práce a vyšším mzdovým očekáváním, která jsou důsledkem inflace. CIO musejí jednat strategicky, aby se ochránili před odlivem talentů. Identifikujte klíčové pracovníky a porovnejte motivační plány s náklady na náhradu v případě jejich odchodu z organizace. Vytvořte „balíček pro udržení talentů a pobídek“, jenž lze předložit finančnímu řediteli a řediteli pro řízení lidských zdrojů a který je určen k identifikaci a udržení klíčových dovedností.

 

CIO by měli zvážit možnosti efektivnějšího využití lidí, které již mají, tím, že je vybaví novými digitálními dovednostmi a nástroji. To znamená učinit ze vzdělávání ústřední součást práce každého z nás a začlenit vzdělávání do toku byznys aktivit s cílem optimalizovat výsledky. Využívat automatizaci a digitální optimalizaci produktů s cílem zvýšit produktivitu, a snížit tak objem potřebných talentů. Rozšiřte pracovní sílu v oblasti IT posílením možností tzv. podnikových technologů (business technologists) prostřednictvím low-code nebo no-code nástrojů, samoobslužné rozšířené analytiky a datové vědy nebo platforem a nástrojů strojového učení.

 

 

Další komentáře

Pokles dodávky PC v Česku

O bezmála 17 % klesnou v Česku podle nejnovější předpovědi analytiků Gartneru letos dodávky PC, tedy stolních PC, notebooků a ultrapřenosných prémiových zařízení (utrabooky, konvertibilní tablety  apod.). Největší pokles dodávek by se měl týkat stolních PC a notebooků – o 22,3 %, respektive 21 %, u ultraprémiových přenosných zařízení (ultrabooky, prémiové/konvertibilní tablety) bude pokles dodávek činit 9,2 %. Jediným růstovým segmentem by měly být prémiové chytré telefony (+6,5 %). Celkově se pak tuzemský trh...

Řekněme si to na rovinu – vznešené označení „AI“

Řekněme si to na rovinu – vznešené označení „AI“ dnes znamená kombinaci pokročilé analytiky a automatizace. Podstatné je, že právě takové pojetí dává smysl napříč podnikem – tedy jak ve „front office“, tak v „back office“ – například v oblasti financí, kde je nicméně využívání „AI“ stále víceméně v plenkách – podle analytiků s ní většina organizací začala v této oblasti experimentovat až v posledních dvou letech. Analytici v současné době doporučují zaměřit se na...