Investice do automatizace s cílem snížit náklady

Investice do automatizace s cílem snížit náklady jsou podle analytiků to, o co se v současné době (pokud se týče technologií) zajímají CFO. V praxi to znamená, že finanční ředitelé chrání před škrty investice do automatizace back-office, a to i při snižování nákladů v jiných oblastech byznysu a dalších opatřeních činěných v souvislosti s inflací.  

Průzkum z července 2022, kterého se zúčastnilo 226 finančních ředitelů, zjistil, že tzv. digitální akcelerace je pro finanční ředitele hlavní výdajovou prioritou v příštích dvanácti měsících. 98 % respondentů uvedlo, že budou chránit digitální investice, a 66 % z nich sdělilo, že dokonce plánují zvýšit investice do této kategorie. 

Samostatný červnový průzkum Gartneru mezi 128 finančními a výkonnými řediteli poukázal na konkrétní technologické oblasti, do kterých se bude investovat nejvíce: třetina respondentů uvedla, že budou upřednostňovat právě technologie pro automatizaci back-office (všech deset nejpopulárnějších voleb naleznete v grafu trhu v číslech). 

Automatizace pracovních postupů v back-office je klíčem k dosažení zvýšení efektivity v řadě oblastí včetně zpracování závazků, pohledávek a interních IT služeb, jako je například podpora a helpdesk, říká, viceprezident pro výzkum v oblasti financí Randeep Rathindran. V situaci, kdy podniky čelí problémům s cash-flow, a kde jsou marže pod tlakem, se naléhavost zvýšení produktivity v těchto oblastech zvyšuje. 

Respondenti průzkumu také sdělili, že plánují zvýšit investice do analytických nástrojů pro optimalizaci cen, přičemž 32 % respondentů uvedlo tuto oblast mezi svými třemi hlavními prioritami. Vzhledem k tomu, že finanční ředitelé si uvědomují nemožnost či neperspektivnost dlouhodobého zvyšování cen, jsou pro ně tyto nástroje způsobem, jak zlepšit procesy cenotvorby při současné exekuci dalších strategií pro zmírnění dopadu inflace na marže, jako je například snižování nákladů. 

Průzkum Gartneru týkající se investičních priorit finančních ředitelů rovněž odhalil oblasti, které budou v příštích dvanácti měsících nejvíce ohroženy snižováním nákladů. Šestačtyřicet procent respondentů uvedlo, že sníží výdaje na externí poradenství, zatímco 45 % sdělilo, že sníží výdaje na nemovitosti. Na výdaje na kontraktory se chce zaměřit 39 % respondentů.  

 

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studiích: Top Digital Investments to Offset Profit Pressure From Inflation and CFOs Prioritize Spending on Talent, Digital Amid Recession Risk. 

Další komentáře

BaaS, tedy bankovnictví jako služba

BaaS, tedy bankovnictví jako služba, se během dvou let stane mainstreamovým fenoménem, uvádějí analytici Gartneru v nejnovější studii hype křivky pro digitální transformaci bankovnictví (Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2022). Analytici zároveň očekávají, že 30 % bank s aktivy přesahujícími miliardu dolarů spustí do konce roku 2024 BaaS iniciativy, nicméně polovina z nich nesplní cíle a očekávání růstu obratu.   Senior analytik a ředitel výzkumu Gartner Jeff Casey k tomu uvádí: „Jde o banky...

22 měsíců trvají v průměru nákupní rozhodnutí ve veřejném sektoru

22 měsíců trvají v průměru nákupní rozhodnutí ve veřejném sektoru – globální statistika průzkumu nákupních procesů a cyklů, uskutečněná na sklonku minulého roku mezi 1 120 respondenty, z nichž asi desetina pocházela z veřejné sféry, tak v podstatě ukazuje, že v Česku či na Slovensku tak často a vděčně kritizované průtahy nejsou vlastně ničím výjimečným. Jde totiž v průměru o vůbec nejdelší nákupní cyklus napříč odvětvími, mezi jehož příčiny patří:  Rozsáhlejší nákupní týmy s...