O 5,1 % na 4,6 bilionu dolarů by měly v příštím roce růst výdaje na IT

O 5,1 % na 4,6 bilionu dolarů by měly v příštím roce růst výdaje na IT. Analytici i v současné nejisté době (a nastupující recesi) očekávají, že poptávka po IT zůstane silná, protože podniky budou právě v reakci na ekonomické turbulence pokračovat ve svých digitálních iniciativách. 

„Podnikové výdaje na IT jsou odolné vůči recesi, protože generální a finanční ředitelé namísto snižování rozpočtů na IT zvyšují výdaje na digitální byznys,“ říká význačný viceprezident a analytik společnosti Gartner John-David Lovelock. „Ekonomické turbulence sice změní kontext technologických investic, neboť zvýší výdaje v některých oblastech a urychlí pokles v jiných, ale neočekáváme, že by měly podstatný vliv na celkovou úroveň výdajů na podnikové technologie. Inflace však snížila kupní sílu spotřebitelů téměř ve všech zemích světa, a to do do té míry, že mnozí odsouvají nákupy zařízení plánované původně na letošní rok až do roku 2023, což způsobí pokles výdajů za zařízení o 8,4 % v roce 2022 a o 0,6 % v roce 2023.“ 

Které technologie jsou pouze udržovány a které jsou chápány coby motor byznysu, je patrné z jejich předpokládané míry růstu v roce 2023. Například v segmentu infrastruktury datových center je dostatek prostředků pro udržení existujících lokálních provozů, nicméně nové výdaje se postupně přesouvají do cloudových variant, což dokládá 11,3% předpokládaný růst výdajů na software v roce 2023 (viz tabulku trhu v číslech). 

Organizace chrání digitální investice zaměřené na efektivitu 

V době poklesu nebo zhoršování ekonomické situace je tradiční praxí snižování všech nákladů včetně těch na IT. Průzkum Gartneru z července 2022 mezi více než 200 finančními řediteli nicméně ukázal, že 69 % z nich plánuje zvýšit výdaje na digitální technologie, zatímco průzkum Gartner CIO and Technology Executive Survey 2023 zjistil, že CIO mají za úkol urychlit návratnost digitálních investic (postřehům z něj se budeme věnovat v příštím Observeru). 

„Podniky budou digitální technologie využívat především k restrukturalizaci toku příjmů, přidávání nových produktů a služeb, změně peněžních toků existujících produktů a služeb a také ke změně hodnotové nabídky současných produktů a služeb,“ vysvětluje Lovelock. „Tento trend nahrává posunu od nákupu technologií k jejich vytváření, skládání (komponování) a sestavování, tak aby splňovaly specifické potřeby byznysu. Tento posun je též zásadním faktorem podporujícím růst výdajů na nové IT v oblasti cloudu oproti lokálním řešením a infrastruktuře. Vzhledem k tomu, že se organizace v současné ekonomické nejistotě snaží také zefektivnit provoz, snížit náklady a/nebo se jim vyhnout, přidávají se na seznam projektů digitální transformace i tradiční back-office a provozní potřeby dalších oddělení mimo IT.“ 

Podrobnosti očekávaného vývoje výdajů na IT nabízí webinář  „//www.gartner.com/en/webinar/426790/998273IT Spend Forecast, 3Q22: Is IT Spending Recession Proof?“.//www.gartner.com/en/webinar/426790/998273  Tématu budou také věnovány některé z přednášek na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo  2022, která se uskuteční za dva týdny v Barceloně. 

 

Celosvětové výdaje na IT v roce 2023 (odhad, miliony dolarů) 

Zdroj: Gartner (říjen 2022) 

Pozn.: Pro ČR očekávají analytici v roce 2023 růst výdajů na IT o 6,43 % (v korunovém vyjádření), nejrychleji by měl růst segment IT služeb (+13 %) a software (+9,7 %), klesat bude trh zařízení (–2,4 %).  

 

Dokážou výdaje na IT překonat recesi? 

V dolarovém vyjádření výdaje na IT v letošním roce prakticky nerostou – díky posilování hlavní rezervní měny světa analytici očekávají jejich meziroční zvýšení, v dolarovém vyjádření, o necelé jedno procento. V konstantních měnách by nicméně měly růst o 5,6 % a pro příští rok je očekáván růst o 5,7 % v konstantních měnách (o několik desetin méně pak v dolarovém vyjádření).  

Na otázku, nakolik IT dokáže odolávat recesi se v nedávném bezplatném webináři Gartneru "IT Spend Forecast, 3Q22: Is IT Spending Recession Proof? se pokoušeli odpovědět špičkoví analytici Gartneru John-David Lovelock a Ranjit Atwal společně s Inno Agamirzianovou. Můžete jej zhlédnout též on-demand (pochopitelně už bez možnosti klást dotazy). 

Růst o pět či šest procent v prostředí inflačních ekonomik pochopitelně není zázrak, přesto IT v řadě oblastí odolává výdajovým škrtům výrazně lépe než jiné výdajové segmenty. Analytici nicméně upozorňují, že letošní rok přinesl rekordní inflaci, ve většině regionů ale nikoliv jednoznačnou recesi – dokonce i po inflačním očištění by letošní HDP mělo zůstat v kladných číslech s výjimkou Eurasie, tedy regionu zahrnujícího Rusko. Větší zkoušku tak přinese rok příští, kdy bude reálný růst HDP ještě nižší (globálně 2,1 %) a v regionech, jako je západní (+0,2 %) a východní (+1,4 %) Evropa, se podle aktuálních odhadů přiblíží nule. Zejména pro EU není výhled vývoje HDP v letech 2023 a 2024 nijak růžový. Inflace již možná dosáhla koncem léta vrcholu, nicméně s výjimkou Japonska a Číny se nejspíše i po celý příští rok bude držet nad cílovou dvouprocentní hranicí – největší dopad to má a bude mít na kupní sílu koncových zákazníků, a to i ve vyšších příjmových skupinách. 

 

Zatímco koncové spotřebitele drtí inflace, pro podniky se stal největším strašákem růst úrokových sazeb, přestože v řadě zemí se v podstatě vrátily jen k dlouhodobému průměru, na který jsme si ale za léta kvantitativního zadělávání na inflaci nicméně odvykli (Long Term Average Prime Rate: USA 3,4 %, Německo 3,1 %, Francie 3,1 %) – ostatně těm, kdo si alespoň matně vzpomenou na výši dolarových úrokových sazeb na přelomu milénia před prasknutím dotcom bubliny je dnes přinejmenším 45–50 let. Pro některé je problémem posilující dolar, což opět souvisí jak s růstem úrokových sazeb, tak se skutečností, že si stále podržel dost ze své rezervní role. Nejpostiženějšími měnami jsou společně s eurem (a českou či švédskou korunou či polským zlotým) britská libra, rumunské leva a především japonský yen. Přes to všechno se většina CIO a lídrů v IT shoduje, že hlavní problém, jemuž musejí čelit, je jinde: v nedostatku kvalifikovaných a kvalitních lidí.  

 IaaS je doslova utržená ze řetězu 

Při pohledu na čísla IT výdajů je jasné, že existuje jedna oblast, která je doslova utržená ze řetězu – jde o segment IaaS, který v letošním roce poroste bezmála o 33 % a v pětiletce 2021–2026 si pak udrží roční tempo růstu (CAGR) lehce přes 20 %. Ostatní rychle rostoucí segmenty se drží v rozmezí 10–15% růstu v letošním roce a 8–10% tempa růstu v pětiletce 2021–2026 – jde o infrastrukturní SW, podnikový aplikační SW, oborově specifický SW a o poradenské služby. Dlouhodobě klesajícími segmenty jsou pak tiskárny a HW podpora. 

 Pokud jde o růst výdajů v jednotlivých zemích, Česko je (společně například s Polskem) poměrně blízko globálnímu průměru, a to jak ve výhledu pro letošní rok (necelých 6 %), tak pro pětiletku 2021–2025 (CAGR přibližně 6 %). Růstovými rekordmany jsou Indie a Irsko s pětiletým průměrem nad 9 %, naopak na chvostu jsou Jižní Korea, Argentina a Japonsko (pětiletý průměr pod 3–4 %).  

V konkrétních produktových kategoriích jsou vítězi s růstem 40–50 % v letošním roce a pětiletým tempem růstu 25–40 % cloudový síťový SW, virtuální firewally a ZTNA (Zero Trust Network Access) – celkem nepřekvapivě segmenty SW související s cloudovými službami. Na opačném konci spektra jsou zejména HW segmenty, ať už jde o rackové RISC stroje, základní chytré či tlačítkové telefony a stolní PC. 

 

Cyklus výměny koncových zařízení se posouvá směrem ke třem letům – i u mobilů 

V případě notebooků jsme na tříletý cyklus obnovy byli dlouhodobě zvyklí – analytici nicméně odhadují že i tento segment se posune nad hranici tří let – v příštím roce na 3,3 roku a v následujících letech na přibližně 3,2. U chytrých telefonů, které řada uživatelů v minulých letech ale obměňovala ve dvouleté, či dokonce kratší frekvenci je ale posun směrem ke 2,5 (prémiové modely) respektive třem rokům (základní modely) poměrně zásadní.  

Jak se tyto změny v chování spotřebitelů projeví v jednotlivých regionech v krátkodobém a jakým způsobem se výhled změní ve dlouhodobém výhledu, se dozvíte v on-line webináři Gartneru.  

IT Spend Forecast, 3Q22: Is IT Spending Recession Proof?“  + QR 

Nabídne vám řadu dalších grafů, mnohem širší kontext k výše uvedenému a také další zajímavé informace: 

  • Vývoj výdajů na IT podle odvětví 
  • Růst IT služeb ve srovnání s interními službami v roce 2023 
  • Jakým (dalším) tlakům CIO a IT lídři čelí a budou čelit 
  • Které oblasti IT výdajů skutečně odolají tlakům recese 

Další komentáře

Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů

„Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů,“ říká VP analytik společnosti Gartner Marco Meinardi. „Kromě toho by motorem cloudové strategie a vodítkem pro ty, kteří ji budou implementovat, měla být obchodní strategie. Musí koexistovat s ostatními strategickými snahami, nikoli se je snažit předělávat.“  Vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT by měli cloudovou strategii vytvářet společně a vyvarovat se při jejím...

„Přiznejte se, kdo z vás byl v posledních 24 hodinách v metaverzu?“

„Přiznejte se, kdo z vás byl v posledních 24 hodinách v metaverzu?“ zeptal se v úvodu své přednášky o deseti hlavních strategických předpovědích Gartneru pro rok 2023 a další léta na IT Symposiu v Barceloně význačný analytik a viceprezident výzkumu Gartneru Daryl Plummer. V hledišti hlavního sálu se zvedly dvě z necelých čtyř tisíc přítomných rukou. Masový nástup metavesmíru coby běžného pracovního prostředí se dnes skutečně zdá příliš vzdálenou a nereálnou vizí.   Pozn. red.: Když...