Priority podniků

Priority podniků se dnes pochopitelně liší v závislosti na zeměpisné lokalitě a odvětvích, v nichž působí – jaké jsou priority přinejmenším středně velkých firem, které aktuálně neřeší existenční otázky či nutnost (budoucího) přesunu výroby v souvislosti s cenami energií, nicméně naznačil nedávný průzkum Gartneru. Z něj vyplynulo, že třemi hlavními technologickými prioritami pro středně velké podniky jsou v letošním roce bezpečnost a řízení rizik, aplikační a integrační strategie a infrastruktura a provoz. 

„Středně velké organizace přesouvají investice, a dokonce navyšují rozpočty na financování svých hlavních technologických priorit,“ uvedl Mike Cisek, viceprezident-analytik společnosti Gartner. „Zrychlené tempo změn v oblasti zabezpečení, infrastruktury, aplikací a cloudových ekosystémů však komplikuje výběr nových nástrojů a vyžaduje, aby technologičtí lídři MSE rychle zprovoznili investice, a dosáhli tak doby, kdy se jim vrátí hodnota.“ 

Průzkum společnosti Gartner byl uskutečněn v období od března do dubna 2022 mezi 134 CIO a vedoucími pracovníky IT v MSE. Respondenti byli požádáni, aby identifikovali současné aktivní IT projekty, které korelovaly s jejich hlavními technologickými prioritami (viz graf trhu v číslech). 

Mezi hlavní výzvy, s nimiž budou respondenti pracovat při sestavování rozpočtů pro rok 2023, patří pochopitelně inflační vlivy a již současná či hrozící recese. Středně velké firmy přitom patří mezi první, kdo dopady inflace pocítí, a nejcitlivější jsou také na její dlouhodobé negativní dopady. Již v průzkumu 2022 Gartner CEO and Senior Business Executive Survey, který se uskutečnil v minulém roce, uvedlo 86 % CEO středně velkých podniků, že v roce 2022 očekávají výrazný růst inflace, většina pak předpokládá, že inflační tlaky přetrvají po dvanáct až 36 měsíců. Typickou reakcí vedení středně velkých podniků na inflaci je zvýšení cen následované snahou o nákladovou optimalizaci. 

„V minulosti bylo reakcí na ekonomickou nejistotu snižování nákladů spíše než prosazování nových či dodatečných investic,“ říká Cisek. „Jenže u typické středně velké firmy odpovídají IT výdaje jen asi 4,7 % obratu, takže prostoru pro nákladovou optimalizaci příliš nezbývá. V ekonomicky obtížných časech je nezbytné, aby digitální investice odpovídaly obchodním prioritám a podporovaly cashflow strategii podniku. Středně velké firmy mohou efektivně zvládnout inflaci, jestliže racionalizují svá technologická portfolia a investují do řešení, jež umožní zlepšit finance či produktivitu v IT, zákaznické či zaměstnanecké oblasti.“ 

Další podrobnosti nabízí klientům Gartneru studie „The Top 3 Technology Priorities in Midsize Enterprises“. Všem je pak k dispozici praktická infografika, s jejíž pomocí mohou středně velké podniky porovnat své plány zavádění technologií s celým trhem: Gartner 2022–2024 Technology Adoption Roadmap for Midsize Enterprises 

Mapa zavádění technologií ve středně velkých podnicíchStáhněte (a vytiskněte) si infografiku a doporučení Gartneru pro středně velké podniky (MSE, Mid-Size Enterprise) a porovnejte své plány a stav zavádění technologií s celým trhem: Gartner 2022–2024 Technolog y Adoption Roadmap for Midsize Enterprises

 

Další komentáře

Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů

„Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů,“ říká VP analytik společnosti Gartner Marco Meinardi. „Kromě toho by motorem cloudové strategie a vodítkem pro ty, kteří ji budou implementovat, měla být obchodní strategie. Musí koexistovat s ostatními strategickými snahami, nikoli se je snažit předělávat.“  Vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT by měli cloudovou strategii vytvářet společně a vyvarovat se při jejím...

„Přiznejte se, kdo z vás byl v posledních 24 hodinách v metaverzu?“

„Přiznejte se, kdo z vás byl v posledních 24 hodinách v metaverzu?“ zeptal se v úvodu své přednášky o deseti hlavních strategických předpovědích Gartneru pro rok 2023 a další léta na IT Symposiu v Barceloně význačný analytik a viceprezident výzkumu Gartneru Daryl Plummer. V hledišti hlavního sálu se zvedly dvě z necelých čtyř tisíc přítomných rukou. Masový nástup metavesmíru coby běžného pracovního prostředí se dnes skutečně zdá příliš vzdálenou a nereálnou vizí.   Pozn. red.: Když...