Urychlit návratnost digitálních investic bude jedním z hlavních úkolů CIO, IT ředitelů a lídrů odpovědných za technologie v příštím roce

Urychlit návratnost digitálních investic bude podle letošního průzkumu Gartner CIO and Technology Executive Survey 2023 jedním z hlavních úkolů CIO, IT ředitelů a lídrů odpovědných za technologie v příštím roce. „Tlak na CIO, aby přinášeli digitální dividendy, je vyšší než kdy jindy,“ řekl minulý týden na konferenci v Barceloně viceprezident a význačný analytik Gartneru Daniel Sanchez-Reina. „CEO a správní rady očekávali, že investice do digitálních aktiv, kanálů a digitálního byznysu urychlí růst nad rámec dosavadních možností. Nyní vedení podniků předpokládají, že se tato digitální zlepšení projeví ve finančních výsledcích.“  

„CIO v regionu EMEA očekávají, že v roce 2023 vzrostou rozpočty na IT v průměru o 4,4  %, což je méně než předpokládaná globální inflace ve výši 6,5 %. CIO tak budou mít reálně k dispozici méně peněz než minulý rok. Kombinace ekonomického tlaku, nedostatku drahých talentů a přetrvávající problémy s dodavatelskými řetězci zvyšují potřebu a urgenci tvorby nové přidané hodnoty. 

Průzkum Gartner CIO and Technology Executive Survey 2023 shromáždil údaje od 2 203 respondentů z 81 zemí a všech hlavních průmyslových odvětví, jež představují přibližně patnáct bilionů dolarů příjmů/rozpočtů veřejného sektoru a 322 miliard dolarů výdajů na IT. V regionu EMEA se průzkumu zúčastnilo 780 CIO z 51 zemí a všech hlavních odvětví, což tvoří téměř 5,9 bilionu dolarů příjmů a 78 miliard dolarů výdajů na IT. Analýza průzkumu odhalila čtyři způsoby, jak mohou ředitelé IT dosáhnout digitálních dividend a prokázat finanční dopad investic do technologií: 

 

#1 Stanovení správných digitálních priorit 

Respondenti průzkumu seřadili cíle exekutivy v oblasti investic do digitálních technologií za poslední dva roky. Dvěma hlavními cíli bylo zlepšení provozních parametrů (53 %) a kvalitnější zákaznická (či občanská) zkušenost (45 %). Pro srovnání, pouze 27 % uvedlo jako primární cíl růst příjmů a 22 % zlepšení nákladové efektivity.  

„CIO musejí upřednostňovat digitální iniciativy orientované na trh a růst,“ uvedl Sanchez-Reina. „Pro některé CIO to znamená vystoupit z komfortní zóny interní automatizace back-office a místo toho zacílit na iniciativy zaměřené na zákazníky nebo voliče.“ 

Průzkum dále odhalil, že byznysovými prioritami z pohledu CIO jsou v regionu EMEA pro zbytek roku 2022 a rok 2023 růst a digitální transformace. Hlavními oblastmi, v nichž budou CIO v roce 2023 navyšovat výdaje, jsou kybernetická a informační bezpečnost (70 %), BI a datová analytika (53 %) a cloudové platofrmy (48 %). Pouze třetina (34 %) pak plánuje zvyšování investic do AI a čtvrtina (24 %) do hyperautomatizace.  

 

#2 Vytvoření hierarchie metrik 

Průzkum zjistil, že 94 % organizací v regionu EMEA má problémy s tvorbou vize digitální změny, často kvůli protichůdným očekáváním různých zúčastněných stran. „Máme tu situaci, kdy ředitel marketingu, ředitel obchodu, finanční ředitel a další členové podnikového vedení spolu soutěží o to, kdo se v digitální transformaci dostane nejdál – to zaměstnává CIO v situaci, zatímco neexistuje jednotná digitální strategie,“ říká Sanchez-Reina.  

Hlavním problémem absence digitální vize je neexistence sdíleného a kvantifikovaného byznys cíle napříč celou organizací. „Například každé oddělení podniku má své vlastní iniciativy v oblasti zlepšování zákaznické zkušenosti, ty ale nejsou sladěny a uspořádány kolem společného obchodního cíle – například konkrétního zvýšení objemu prodejů,“ vysvětluje Sanchez-Reina.  

Řešením je, že každé jedno oddělení bude mít svou vlastní metriku, jež podporuje (je napojena na) společný (stejný) obchodní výsledek či cíl. 

#3 Poskytněte své IT talenty byznysem řízeným fúzním týmům 

Ačkoli je pro urychlení digitálních iniciativ nezbytné strategické zapojení vedoucích pracovníků byznysu, průzkum odhalil, že břemeno digitálních řešení není rovnoměrně rozděleno mezi IT a byznys. Například pouze necelá třetina (32 %) CIO v EMEA uvedla, že je byznys součástí digitálních či agilních realizačních týmů.  

„Přílišná závislost na IT zaměstnancích při poskytování digitálních řešení odráží tradiční způsob myšlení, který může bránit agilitě,“ uvedl Sanchez-Reina. „CIO musejí přistoupit na rovnoměrnější rozdělení odpovědnosti za digitální řešení. Lepší vybavení a zmocnění osob mimo IT – zejména tzv. byznys technologů – k rozvoji digitalizovaných funkcí, aktiv a kanálů může pomoci v rychlejším dosahování obchodních cílů.“  

Zapůjčování IT pracovníků do fúzních týmů, které kombinují podnikové experty, podnikové technology a zaměstnance IT, umožní rychleji formovat týmy, jež jsou zaměřené na dosažení digitálních obchodních cílů, a zároveň otevře cestu k reciprocitě, například k integraci byznys expertů do fúzních týmu vedených IT. 

 

#4 Řešení nedostatku talentů hledáním na netradičních místech 

Mnoho CIO a IT ředitelů čelí neustále problémům s hledáním a najímáním kvalitních IT talentů schopných urychlit digitální iniciativy. V průzkumu se nicméně analytikům podařilo identifikovat řadu nevyužitých zdrojů technologických talentů. Například pouze 12 % podniků v regionu EMEA  využívá studenty (prostřednictvím stáží a vztahů se školami) k rozvoji technologických schopností a pouze 24 % využívá tzv. gig pracovníky (dočasné kontraktory). 

„Nedostatek talentů patří mezi největší překážky digitalizace,“ uvedl Sanchez-Reina. „CIO jsou často omezováni politikami týkajícími se preferovaných poskytovatelů nebo pracovních smluv. Měli by vedení podniku i personálnímu oddělení zdůraznit, že využití netradičních zdrojů může zvýšit a urychlit návratnost digitálních investic.“ 

Další podrobnosti nabízí elektronická pulikace: „2023 CIO and Technology Executive Agenda: 4 Actions to Deliver ‘Digital Dividends‘. //www.gartner.com/en/information-technology/insights/cio-agenda/cio-agenda-ebook

 

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti, postřehy a výsledky průzkumu ve studii 2023 CIO and Technology Executive Agenda: 4 Actions to Deliver ‚Digital Dividends‘ //gtnr.it/3FXQlWz 

 

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....