O bezmála pětinu poroste v příštím roce globální trh low-code technologií

O bezmála pětinu poroste v příštím roce globální trh low-code technologií – udává to nejnovější prognóza sestavená analytiky Gartneru, podle níž bude celková hodnota tohoto trhu v příštím roce 26,9 miliardy dolarů. Hlavními faktory, jež urychlí zavádění low-code technologií v příštích čtyřech letech, budou nárůst počtu tzv. byznys technologů (pracovníků v byznys odděleních, kteří s nástroji typu low-code pracují) a také rostoucí počet celopodnikových iniciativ v oblasti hyperautomatizace.  

„Organizace se stále častěji obracejí k technologiím low-code vývoje, aby splnily rostoucí požadavky na rychlost dodávání aplikací a vysoce přizpůsobené automatizační pracovní postupy,“ říká Varsha Mehta, senior specialista výzkumu ve společnosti Gartner. „Vybavení profesionálních IT vývojářů i non-IT pracovníků – podnikových technologů různorodými low-code nástroji umožňuje organizacím dosáhnout úrovně digitálních kompetencí a rychlosti dodávek, které vyžaduje moderní agilní prostředí.“ 

Předpokládá se, že platformy pro low-code aplikace (Low Code Application Platforms – LCAP) budou největším segmentem trhu s technologiemi pro low-code vývoj, který poroste o 25 % a v roce 2023 dosáhne téměř deseti miliard dolarů.  

Zatímco LCAP je největším segmentem trhu, nejrychleji poroste platforma pro automatizaci „civilního“ (či „občanského“) vývoje (Citizen Automation Development Platform – CADP), která by měla v roce 2023 růst o 30,2 %. Mezi typické případy použití CADP patří automatizace pracovních postupů, vytváření webových formulářů, propojování dat a obsahu napříč různými cloudovými aplikacemi typu software jako služba (SaaS) a vytváření sestav a vizualizací dat. 

„Vysoké náklady na špičkové technologické odborníky a rostoucí počet hybridních nebo bezhraničních pracovních sil přispějí k zavádění low-code technologií,“ vysvětluje význačný viceprezident a analytik Gartneru Jason Wong. „S pomocí intuitivních, flexibilních a stále účinnějších low-code vývojových nástrojů budou byznys technologové a pracovníci na obdobných pozicích vyvíjet odlehčená řešení vyhovující potřebám jejich oddělení v oblasti zvýšené produktivity, efektivity a agility – a budou často organizování v tzv. fúzních týmech.“ 

 

Gartner předpovídá, že do roku 2026 budou vývojáři mimo formální IT oddělení tvořit nejméně 80 % uživatelské základny nástrojů pro low-code vývoj, přičemž v roce 2021 to bylo 60 %. 

Zájem o hyperautomatizaci stále stoupá kvůli rostoucím požadavkům na optimalizaci provozu, zvětšující se mezeře v kvalifikaci a větším ekonomickým tlakům. Společnost Gartner předpovídá, že výdaje na softwarové technologie umožňující hyperautomatizaci dosáhnou v roce 2023 720 miliard dolarů. Část těchto výdajů bude směřovat do technologií pro low-code vývoj včetně LCAP, iPaaS, RPA, CADP a MXDP na podporu automatizace procesů, integrace, rozhodovací analytiky a inteligence/BI. 

Investice do low-code technologií, které podporují inovace a komponovatelnou integraci, porostou také s tím, jak organizace budou přijímat a zavádět concept komponovaného podnikání (composable enterprise). Tyto podniky budou požadovat vyšší míru opakovaného využívání tzv. PBC (Packaged Business Capabilities – balíčky byznys funkcí) pro agilní vývoj aplikací a vytváření zákaznických zážitků na míru prostřednictvím nových workflow a procesů. 

„Low-code technologie podporují rozvoj komponovatelného podnikání tím, že umožňují vytvářet větší množství agilních a odolných SW řešení,“ říká Wong. „Tyto technologie mohou být použity pro skládání či přeskládání modulárních komponent a PBC s cílem vytvořit adaptivní aplikace na míru, odrážející měnící se potřeby byznysu.“ 

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět víc ve studii „Forecast Analysis: Low-Code Development Technologies, Worldwide“. 

Další komentáře

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají – 45 % dotazovaných členů podnikové exekutivy potvrdilo, že k tomuto kroku jejich podnik přistoupil, a plných 70 % z 2 500 dotázaných uvádí, že jejich organizace zkoumá možnosti generativní AI a jejího nasazení či využití, a bezmála pětina (19 %) říká, že již provozuje generativní AI v pilotním,...

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023 pokrývá oblasti modernizace (kybernetická bezpečnost a cloud), vhledu (hyperautomatizace, rozhodovací inteligence, sdílení dat) a transformace (totální zážitek, digitální identita a řízení případů). Tyto tři oblasti a devět trendů pak spojuje trend desátý – komponovatelné (skládatelné) aplikace státní správy.   „Současný globální chaos a technologické otřesy nejenže vytvářejí tlak na státní správu, aby našla rovnováhu mezi digitálními příležitostmi...