CFO v roce 2023 navýší rozpočty oddělením prodeje, IT a nákupu 

Průzkum společnosti Gartner mezi finančními řediteli ukázal, že v roce 2023 dojde s největší pravděpodobností k navýšení rozpočtů na obchodní oddělení (respektive v některých případek k „vrácení“ prostředků, které jim byly ze strany CFO s ohledem na nejistou ekonomickou situaci seškrtány), následují podnikové IT a nákup – či přesněji dodavatelské řetězce 

Finanční ředitelé směřují zdroje do těch oblastí, které přispívají k růstu obratu a zisku. 

Podle průzkumu společnosti Gartner finanční ředitelé, kteří plánují výrazné změny v rozpočtech jednotlivých oddělení pro rok 2023, uvedli jako nejpravděpodobnější oblasti, kde dojde k navýšení v tomto roce, prodej, podnikové IT a dodavatelské řetězce. 

„Finanční ředitelé zůstávají opatrní ohledně výhledu na rok 2023 a většinu rozpočtů směřujících do letošního roku snížili,“ uvádí Alexander Bant, šéf výzkumu Gartner Finance practice. „Na základě těchto dat vidíme, kam budou finanční ředitelé nejprve alokovat navýšení rozpočtů, jakmile budou mít více jasno ohledně inflace, politik centrálních bank, síly spotřebitelů a posunů v podnikových výdajích v nadcházejících čtvrtletích.“ 

Podle průzkumu Gartneru mezi téměř 300 finančními řediteli z listopadu a prosince 2022 je obchodní oddělení tím útvarem, který se letos s největší pravděpodobností dočká navýšení rozpočtu. Uvádějí jej bezmála tři čtvrtiny dotazovaných CFO (73 %), přričemž téměř polovina z nich uvádí zvýšení o 10 % či více. Dvě třetiny finančních ředitelů plánují navýšení pro podnikové IT, přičemž 29 % plánuje navýšení o 10 % a více. Třetí nejpravděpodobnější oblastí, kde dojde k navýšení, je nákup – respektive dodavatelské řetězce – uvedlo jej 61 % finančních ředitelů, i když navýšení bude spíše mírnější (viz graf). 

„Obchodní ředitelé pociťují zvýšený tlak na zeštíhlení a zvýšení produktivity svých týmů, protože většina rozpočtů na rok 2023 byla snížena,“ vysvětluje Bant. „Finanční ředitelé však vědí, že pro dosažení ziskového růstu v další fázi obchodního cyklu se nemohou opozdit s vracením dodatečných finančních prostředků obchodním oddělením. Jsou připravení v nadcházejících měsících a čtvrtletích tyto výdaje opět navýšit, jakmile budou přesvědčení o lepším výhledu.“ 

2023 – rok efektivity 

Podnikové IT je druhou nejpravděpodobnější podnikovou funkcí, která se dočká navýšení rozpočtu. Digitální transformaci považují vedoucí pracovníci za strategicky důležitou i tváří v tvář rostoucím nákladům.  

„Exekutivní týmy musejí v průběhu roku 2023 čtvrtletně zvyšovat ziskovost a cashflow a pokračovat v zavádění technologií, jež zjednoduší pracovní postupy, sníží náklady na lidi a zvýší celkovou produktivitu,“ vysvětluje Bant. CFO, CEO a správní rady nicméně požadují lepší návratnost investic do technologií. „Podnikové investice do IT se nyní mnohem více zaměřují na digitální projekty s jistotou okamžité a jisté návratnosti,“ dodává Bant. 

Zvýšení rozpočtů oddělení nákupu souvisí zejména s otřesy v dodavatelských řetězcích 

Po sérii šoků, jež zasáhly dodavatelské řetězce v posledních letech a způsobily mnoha podnikům vážné problémy, není podle analytiků Gartneru překvapivé, že tato podniková funkce bude v roce 2023 na třetím místě z hlediska výdajových priorit. 

 „Odpovědní manažeři pracují na revizi a optimalizaci (typicky zmenšení) dodavatelského řetězce svých organizací s cílem omezit další nákladné výpadky, zatímco inflace nutí 78 % finančních ředitelů navýšit rozpočty na nákup zboží,“ říká Bant. 

Plány v oblasti výdajů na marketing jsou smíšené 

Devadesát procent marketingových oddělení zaznamenalo v době vrcholící pandemie škrty. Ještě v červenci 2022 většina finančních ředitelů (79 %) plánovala buď zachovat, nebo snížit marketingový rozpočet pro první polovinu roku 2023. Nejnovější data nicméně naznačují, že pandemií vyčerpaná marketingová oddělení mohou být v mnoha firmách další v pořadí, pokud jde o navýšení. 

„Finanční ředitelé jsou v této oblasti nejvíce polarizováni: jedna čtvrtina plánuje velké navýšení marketingových výdajů o deset procent a více, další čtvrtina plánuje škrty a zbývající polovina se nachází někde mezi tím,“ uzavírá Bant a dodává: „Finanční ředitelé nechtějí redukovat marketing v nevhodném období hospodářského cyklu.“ 

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii „CFOs Plan Broad Functional Budget Increases in 2023“. + QR 

Další komentáře

Nástup zákazníků-strojů bude ve třech fázích 

Jednou z největších nových růstových příležitosti této dekády jsou podle Gartneru strojoví zákazníci (či stroje coby zákazníci)   Analytici a viceprezidenti výzkumu Gartneru Don Scheibenreif a Mark Raskino ve své nové knize „When Machine Become Customers“ vysvětlují, že nástup „strojových zákazníků“ se uskuteční ve třech fázích. Lídři odpovědní za technologie i byznys by se na něj měli začít připravovat již nyní a naplánovat způsob, jímž uchopí tento obchodní megatrend, který...

Rok 2023 bude „okamžikem pravdy“ pro elektromobilitu 

Rok 2023 by měl být podle analytiků okamžikem pravdy pro BEV – bateriové elektrické vozy. Už jen z první věty minulý týden publikované zprávy Gartneru lze vyčíst několik podstatných detailů – například že elektrické vozy využívající k ukládání energie baterie nejsou jedinou budoucností elektromobility, jež je ve hře.   Elektrické vozy využívající baterie se jejich tvůrci pokoušeli uvést na trh v posledních 150 letech opakovaně, a svůj (první) zlatý věk...