Práce na dálku a v hybridním režimu 

„Pouze“ necelé dvě pětiny pracovníků ve znalostní sféře budou podle Gartneru na konci letošního roku nadále pracovat v hybridním (vzdáleném či smíšeném) režimu a jen necelá desetina bude fungovat pouze vzdáleně – zda je to hodně, nebo málo, záleží na perspektivě, jakou na čísla budete nazírat. Perspektivou roku 2020 je to velmi málo – v prvním roce pandemických opatření pracovalo vzdáleně až 68 % globální znalostní ekonomiky a dalších 12 % fungovalo v hybridním režimu, na druhou stranu perspektivou roku 2019 je to stále poměrně hodně. Liší se také podíly v různých částech světa – například v Severní Americe v letošním roce bude pracovat hybridním způsobem stále více než polovina (51 %) pracovníků znalostní ekonomiky a plná pětina bude v plně vzdáleném režimu.  

„Hybridní režim už zaměstnanci nevnímají jako benefit – prostě jej očekávají,“ říká analytik a ředitel výzkumu Gartneru Ranjit Atwal. „Mnozí pracovníci se v roce 2022 začali částečně vracet do kanceláře, ale hybridní způsob práce přetrvá i v roce 2023 a následujících letech. Aby se přizpůsobili, zavádějí zaměstnavatelé koncept práce zaměřený na člověka* – včetně flexibility, záměrné spolupráce a řízení založeného na empatii, které hybridním zaměstnancům vyhovují.“ (*human centric design) 

Zejména IT specialisté mají větší sklon hledat si nového zaměstnavatele (ve srovnání s pracovníky v jiných odděleních či funkcích), chtějí-li dosáhnout vyšší míry pracovní flexibility, rovnováhy mezi osobním životem a prací či lepších příležitostí kariérního růstu. CIO mohou zlepšit retenci a atraktivitu pro nové talenty tím, že přenastaví zaměstnaneckou hodnotovou propozici do „lidštější“ podoby. 

Pozn.: Gartner definuje hybridní pracovníky jako zaměstnance, kteří docházejí do kanceláře alespoň jeden den v týdnu. Zaměstnanci fungujícími v plně vzdáleném režimu jsou pak ti, již pracují z domova (či vzdálené lokality typu coworkingového prostoru) stále. On-site (lokální) zaměstnanci jsou pak ti, kteří nemají možnost vůbec pracovat na dálku (z domova).  

Počet a procento zaměstnanců pracujících v plně vzdáleném režimu bude letos meziročně klesat, Gartner očekává, že pracovníci fungující výhradně na dálku budou na konci letošního roku představovat pouze 9 % všech osob zaměstnaných ve znalostní sféře.  

Práce v hybridním a plně vzdáleném režimu se bude v jednotlivých zemích či regionech vyvíjet odlišně 

K celkovému globálnímu poklesu práce v hybridním či vzdáleném režimu letos přispějí především země Středního a Blízkého východu či řada ekonomik jihovýchodní Asie včetně komunistické Číny. Například japonští zaměstnavatelé se více zaměřují na návrat zaměstnanců do kanceláře na plný úvazek. V Japonsku bude v roce 2023 podíl plně vzdálených a hybridních znalostních pracovníků činit 29 %. 

V Evropě, kde je také více preferována osobní interakce, se v roce 2023 předpokládá nárůst hybridního stylu práce (na úkor plně vzdáleného režimu). V Německu budou plně vzdálení a hybridní zaměstnanci v roce 2023 tvořit 49 % znalostní pracovní síly. Vzhledem ke kulturnímu a vertikálnímu průmyslovému mixu bude ve stejném období naopak stoupat počet plně vzdálených a hybridních znalostních pracovníků ve Velké Británii. 

V USA bude podíl plně a vzdálených a hybridních znalostních pracovníků v roce 2023 činit 71 %. Ve Velké Británii pak na zcela vzdálené a hybridní pracovníky v roce 2023 připadnou dvě třetiny (67 %) znalostní pracovní síly. Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více (včetně odhadu vývoje do roku 2026 v několika zemích našeho regionu) ve studii „Forecast Analysis: Knowledge Employees, Hybrid, Fully Remote and On-Site Work Styles, Worldwide“. 

O spolupráci a technologiích pro hybridní práci se bude diskutovat na konferencích Gartner Digital Workplace Summit, které se konají 15.–16. května v Londýně a 12.–13. června v San Diegu. Sledujte novinky a aktualizace z konferencí na Twitteru s použitím #GartnerDW. 

Grafika: přeložené / upravené slajdy z prezentace Grahama Wallera „Signature Series: Flourishing in the Rejuvenated Work and Talent Landscape“ (Gartner IT Symposium 2022) 

Další komentáře

Nástup zákazníků-strojů bude ve třech fázích 

Jednou z největších nových růstových příležitosti této dekády jsou podle Gartneru strojoví zákazníci (či stroje coby zákazníci)   Analytici a viceprezidenti výzkumu Gartneru Don Scheibenreif a Mark Raskino ve své nové knize „When Machine Become Customers“ vysvětlují, že nástup „strojových zákazníků“ se uskuteční ve třech fázích. Lídři odpovědní za technologie i byznys by se na něj měli začít připravovat již nyní a naplánovat způsob, jímž uchopí tento obchodní megatrend, který...

Rok 2023 bude „okamžikem pravdy“ pro elektromobilitu 

Rok 2023 by měl být podle analytiků okamžikem pravdy pro BEV – bateriové elektrické vozy. Už jen z první věty minulý týden publikované zprávy Gartneru lze vyčíst několik podstatných detailů – například že elektrické vozy využívající k ukládání energie baterie nejsou jedinou budoucností elektromobility, jež je ve hře.   Elektrické vozy využívající baterie se jejich tvůrci pokoušeli uvést na trh v posledních 150 letech opakovaně, a svůj (první) zlatý věk...