„Nepříznivý makroekonomický vítr nezpomaluje digitální transformaci,“

„Nepříznivý makroekonomický vítr nezpomaluje digitální transformaci,“ komentoval nejnovější aktualizaci předpovědi výdajů na IT v letošním roce viceprezident výzkumu a význačný analytik Gartneru John David Lovelock. „Výdaje na IT budou i nadále růst, a to i přesto, že se v mnoha zemích v roce 2023 předpokládá téměř nulový růst hrubého domácího produktu (HDP) a vysoká inflace. Rozhodující bude nastavení priorit, protože CIO se budou snažit optimalizovat výdaje a zároveň využívat digitální technologie k transformaci hodnotové propozice svých podniků, tržeb a interakcí s klienty.“ 

Podle nejnovější prognózy Gartneru se celosvětové výdaje na IT v roce 2023 zvýší o 5,5 % (v dolarovém vyjádření) oproti roku 2022 a dosáhnou 4,6 bilionu dolarů. Navzdory přetrvávajícím globálním ekonomickým turbulencím se předpokládá, že všechny regiony na světě budou v roce 2023 vykazovat pozitivní růst výdajů na IT. Dvouciferný růst letos zaznamená trh softwaru v důsledku prioritizace výdajů směřujících ke zvyšování konkurenceschopnosti skrze vyšší produktivitu, automatizaci a dalších, na softwaru založených transformačních iniciativách. Klesat bude naopak trh zařízení – v letošním roce bezmála o dalších 5 % s tím, jak bude pokračovat odkládání nákupů zařízení koncovými zákazníky i firmami (viz tabulku trhu v číslech).  

V situaci, kdy podniky čelí přetrvávajícím ekonomickým turbulencím, je zřejmé rozdělení na udržované technologie a technologie, které jsou hnací silou podnikání, ve vztahu k celkovému průměrnému růstu výdajů na IT. „CIO se potýkají s nutností vyvažovat, což je patrné z dichotomie výdajů na IT,“ řekl Lovelock. „Například v rámci trhů datových center je dostatek prostředků na udržení existujících lokálních datových center, ale nové výdaje se přesunuly do cloudových alternativ, což se odráží v růstu IT služeb.“ Segment IT služeb bude pokračovat v současné růstové trajektorii až do roku 2024, a to především díky trhu infrastruktury jako služby, který by měl letos dosáhnout více než 30% růstu. Poprvé je klíčovým faktorem zvyšujících se výdajů v oblasti cloudových služeb cena, nikoliv pouze nárůst jejich využívání. 

V Česku vzrostou podle aktualizovaných odhadů analytiků výdaje na IT v roce 2023 o 6,6 % na 321,8 miliardy Kč. Podobně jako na jiných trzích také u nás bude hlavním tahounem trh IT služeb s dvouciferným růstem (a na něm pak segment IaaS). Hranici dvouciferného růstu by měl těsně překonat také trh softwaru, naopak těsně pod ní budou růst komunikační služby (patrně zejména v důsledku zvyšování cen). 

Ohrožení v důsledku selhání bank se podařilo omezit, ale ředitelé technologických firem se musejí připravit na další možné otřesy. 

Krach Silicon Valley Bank, Signature Bank a Credit Suisse vyvolal v bankovní a technologické branži šokovou vlnu. Ačkoli riziko zůstává relativně omezené, zejména technologické start-upy budou nejspíš čelit novým otázkám a kontrolám ze strany zainteresovaných stran, klientů a potenciálních zákazníků. 

„Nejde pouze o problém v technologické sféře, protože tyto banky půjčovaly peníze všem typům start-upů – nejen v oblasti IT,“ uvádí Lovelock. „CEO technologických firem musejí urychleně zajistit, aby jejich organizace směřovala vpřed, a to tak, že budou šetřit provozní kapitál, sledovat dopady na hotovost, zajišťovat přístup k úvěrům a pečlivě sledovat talenty a kulturu. Jakmile je organizace řádně připravena, mohou ředitelé technologických firem naplno nasměrovat a zapojit zaměstnance do hledání, akcelerace a realizace tržních příležitostí.“ 

Nedostatek technologických talentů pokračuje navzdory propouštění 

Přestože propouštění pokračuje v celém technologickém odvětví, stále existuje kritický nedostatek kvalifikovaných IT pracovníků. Poptávka po technických talentech výrazně převyšuje nabídku, což bude na základě prognóz výdajů na IT trvat nejméně do roku 2026. 

„Propouštění v technologických firmách neznamená, že nedostatek IT talentů skončil,“ zdůrazňuje Lovelock. „Výdaje na interní IT služby zpomalují ve všech odvětvích a podniky neudrží krok s růstem mezd. V důsledku toho budou firmy vynakládat více peněz na udržení menšího počtu zaměstnanců a budou se obracet na organizace poskytující IT služby, aby zaplnily vzniklé mezery.“ 

Nejnovější studie předpovědí výdajů na IT je klientům společnosti Gartner k dispozici v publikaci  

Gartner Market Databook, 1Q23 Update“. 

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....