Čtyři trendy, které určují budoucnost cloudové infrastruktury, datových center a koncových zařízení 

Revize a zeštíhlení cloudu, nárůst kontejnerů v on-premise provozech, zavedení cloudových principů do on-premise datových center a mnohem větší míra rekvalifikací specialistů na infrastrukturu budou podle analytiků Gartneru čtyřmi hlavními trendy, jež budou utvářet budoucnost cloudu, datových center a edge infrastruktury. 

,,V současném ekonomickém klimatu nemusí být největším problémem firem v roce 2023 IT infrastruktura. Týmy infrastruktury a provozu (I&O) však budou ovlivněny ekonomickými a geopolitickými silami a budou hrát zásadní roli při zmírňování jejich dopadů,“ říká VP analytik Gartneru Paul Delory. „Letošní rok nebude rokem realizace velkých vizí, ale znamená okamžik, kdy je třeba se zorientovat, reorganizovat a přehodnotit svou infrastrukturu. V každé krizi se skrývá příležitost a v tomto případě šance udělat pozitivní změny, které byly možná dlouho odkládány." 

Podle analytiků Gartneru jsou čtyři hlavní trendy v oblasti cloudu, datových center a edge infrastruktury v letošním roce: 

#1 Cloudové týmy se zaměří na optimalizaci a přepracování cloudové infrastruktury 

Veřejný cloud se používá téměř všude, ale mnoho implementací je ad hoc a špatně realizovaných. Týmy I&O mají letos příležitost revidovat narychlo poskládanou nebo špatně navrženou cloudovou infrastrukturu, aby byla efektivnější, odolnější a nákladově efektivnější. 

Přepracování cloudové infrastruktury by se mělo zaměřit na optimalizaci nákladů odstraněním nadbytečné, přebujelé nebo nevyužívané cloudové infrastruktury, na budování odolnosti podniku namísto redundance na úrovni služeb, na využití cloudové infrastruktury jako způsobu zmírnění výpadků v dodavatelském řetězci a na modernizaci infrastruktury. Podle Gartneru bude do roku 2027 65 % aplikačních workloadů optimalizováno nebo připraveno pro provoz v cloudu, přičemž v roce 2022 to bylo 45 %. 

#2 Nové aplikační architektury budou vyžadovat nové druhy infrastruktury 

Týmy I&O jsou neustále konfrontovány s novými a rostoucími požadavky na nové typy infrastruktury – včetně edge infrastruktury pro datově náročné aplikace, non-x86 architektury pro specializované úlohy, serverless edge architektury a mobilních služeb 5G. Gartner předpovídá, že do roku 2026 bude 15 % lokálních produkčních úloh běžet v kontejnerech, přičemž v roce 2022 to bylo méně než 5 %. 

Profesionálové odpovědní za infrastrukturu a provoz (I&O) musejí pečlivě vyhodnocovat alternativní řešení a zaměřit se na možnosti jejich správy, integrace a transformace s ohledem na omezení týkající se času, talentu a zdrojů. „Nevracejte se k tradičním metodám nebo řešením jen proto, že v minulosti dobře fungovaly,“ říká Delory. „Obtížná období jsou příležitostí k inovacím a hledání nových řešení, která splní požadavky byznysu.“ 

#3 Týmy datových center zavedou cloudové principy  

On-premise datová centra se zmenšují a migrují k platformním poskytovatelům kolokace. V kombinaci s novými modely as-a-service pro fyzickou infrastrukturu to může do lokální infrastruktury přenést zaměření na služby a ekonomické modely podobné cloudu. 

Podle Gartneru bude do roku 2027 35 % infrastruktury datových center spravováno z ovládací vrstvy na bázi cloudu, přičemž v roce 2022 to bylo méně než 10 %. Profesionálové z oblasti I&O by se letos měli zaměřit na budování cloudově nativní infrastruktury v rámci datového centra; na migraci pracovních zátěží z vlastních center do center pro kolokaci nebo do oblasti edge; případně na přijetí modelů as-a-service pro fyzickou infrastrukturu. 

#4: Úspěšné organizace si jako nejvyšší prioritu zvolí zvyšování odborných dovedností 

Nedostatek odborníků zůstává největší překážkou pro iniciativy modernizace infrastruktury, přičemž mnoho organizací zjišťuje, že je velmi obtížné či nemožné najmout nové pracovníky, kteří by tyto nedostatky v dovednostech zaplnili. IT organizace nebudou úspěšné, jestliže se nezaměří na organický rozvoj a růst dovedností. 

Vedoucí pracovníci v oblasti I&O musejí v letošním roce učinit ze zvyšování provozních dovedností nejvyšší prioritu. Povzbuzujte své I&O specialisty, aby přijímali nové role SRE inženýrů (Site Reliability Engineers) či SME konzultantů (Subject Matter Experts) v rámci vývojářských týmů či v odděleních byznysu. Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude mít 60 % týmů infrastruktury datových center příslušné dovednosti v oblasti automatizace a cloudu, přičemž v roce 2022 jich bylo 30 %. 

Témata IT infrastruktury, provozu a cloudových strategií budou probírána na konferenci Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference, která se uskuteční 20.–21. listopadu v Londýně.  

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....