Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají – 45 % dotazovaných členů podnikové exekutivy potvrdilo, že k tomuto kroku jejich podnik přistoupil, a plných 70 % z 2 500 dotázaných uvádí, že jejich organizace zkoumá možnosti generativní AI a jejího nasazení či využití, a bezmála pětina (19 %) říká, že již provozuje generativní AI v pilotním, či dokonce ostrém (produkčním) režimu. Průzkum byl uskutečněn v průběhu března a dubna 2023 v rámci série webinářů Gartneru na téma generativní AI a ChatGPT (šlo tedy o respondenty, kteří se o toto téma aktivně zajímají, a výsledky nereprezentují globální situaci ani trh jako celek, zdůrazňují analytici).  

„Šílenství kolem generativní AI nevykazuje žádné známky útlumu,“ říká viceprezidentka výzkumu a význačná analytička Gartneru Frances Karamouzisová. „Organizace se předhánějí v tom, kolik peněz do řešení generativní AI vloží, řeší, do kterých produktů se vyplatí investovat, kdy začít a jak zmírnit rizika, jež jsou s touto nově vznikající technologií spojena.“ 

Přínosy generativní AI podle vedoucích pracovníků převažují nad riziky. 

Průzkum zjistil, že 68 % vedoucích pracovníků se domnívá, že přínosy generativní AI převažují nad riziky, zatímco pouze 5 % si myslí, že rizika převažují nad přínosy. Vedoucí pracovníci však mohou začít měnit svůj pohled na věc s tím, jak budou reálně do generativní AI investovat a sbírat praktické zkušenosti. „Počáteční nadšení z nové technologie může ustoupit důkladnější analýze rizik a problémů při implementaci,“ říká Karamouzisová. „Organizace pravděpodobně narazí na řadu otázek týkajících se důvěry, rizik, bezpečnosti, ochrany soukromí a etiky, jakmile začnou generativní umělou inteligenci vyvíjet a nasazovat.“ 

Zákaznická zkušenost je hlavním těžištěm investic do generativní AI 

Navzdory přetrvávajícím nepříznivým ekonomickým podmínkám uvedlo pouze 17 % vedoucích pracovníků jako primární účel investic do generativní AI optimalizaci nákladů. Nejčastějším primárním zaměřením investic byla zákaznická zkušenost, kterou uvedlo 38 % respondentů (viz trh v číslech). 

Firmy aktivně experimentují s generativní umělou inteligencí – mnohé z nich začínají s oblastmi, jako je zlepšování mediálního obsahu nebo tvorba kódu. Ačkoli tyto projekty mohou přinášet vysokou počáteční přidanou hodnotu, generativní AI má obrovský potenciál podporovat řešení, která rozšiřují schopnosti lidí nebo strojů a autonomně vykonávají obchodní a IT procesy. 

„Autonomní byznys, další makrofáze technologické proměny, může zmírnit dopady inflace, nedostatku talentů, a dokonce i ekonomického poklesu,“ vysvětluje Karamouzisová. „CEO a CIO, kteří využijí generativní AI k transformaci formou nových produktů a obchodních modelů, tak získají obrovské příležitosti k růstu tržeb.“ 

Další informace nabízí bezplatný webinář Gartneru „Beyond the Hype: Enterprise Impact of ChatGPT and Generative AI." Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více v publikaci „Executive Pulse: AI Investment Gets a Boost From ChatGPT Hype“.

Další komentáře

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....

Právo na přístup a ochranu soukromí by CIO a CISO neměli podceňovat

Více než miliardy dolarů dosáhnou do roku 2026 pokuty za špatnou správu osobních údajů. Rozšiřující se a stále přísnější a komplexnější ochrana a regulace týkající se osobních údajů je trendem, který postupně zasáhl celý svět. S tím, jak se rozšiřují možnosti tzv. SRR – Subject Right Requests, česky právo na přístup, tedy práva jednotlivců vznášet požadavky a v některých případech též požadovat změny v tom, jak jsou jejich osobní data ukládána a využívána, poroste i...