Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že ChatGPT již vedl k navýšení investic do AI v bezmála polovině organizací, které se o tuto problematiku zajímají – 45 % dotazovaných členů podnikové exekutivy potvrdilo, že k tomuto kroku jejich podnik přistoupil, a plných 70 % z 2 500 dotázaných uvádí, že jejich organizace zkoumá možnosti generativní AI a jejího nasazení či využití, a bezmála pětina (19 %) říká, že již provozuje generativní AI v pilotním, či dokonce ostrém (produkčním) režimu. Průzkum byl uskutečněn v průběhu března a dubna 2023 v rámci série webinářů Gartneru na téma generativní AI a ChatGPT (šlo tedy o respondenty, kteří se o toto téma aktivně zajímají, a výsledky nereprezentují globální situaci ani trh jako celek, zdůrazňují analytici).  

„Šílenství kolem generativní AI nevykazuje žádné známky útlumu,“ říká viceprezidentka výzkumu a význačná analytička Gartneru Frances Karamouzisová. „Organizace se předhánějí v tom, kolik peněz do řešení generativní AI vloží, řeší, do kterých produktů se vyplatí investovat, kdy začít a jak zmírnit rizika, jež jsou s touto nově vznikající technologií spojena.“ 

Přínosy generativní AI podle vedoucích pracovníků převažují nad riziky. 

Průzkum zjistil, že 68 % vedoucích pracovníků se domnívá, že přínosy generativní AI převažují nad riziky, zatímco pouze 5 % si myslí, že rizika převažují nad přínosy. Vedoucí pracovníci však mohou začít měnit svůj pohled na věc s tím, jak budou reálně do generativní AI investovat a sbírat praktické zkušenosti. „Počáteční nadšení z nové technologie může ustoupit důkladnější analýze rizik a problémů při implementaci,“ říká Karamouzisová. „Organizace pravděpodobně narazí na řadu otázek týkajících se důvěry, rizik, bezpečnosti, ochrany soukromí a etiky, jakmile začnou generativní umělou inteligenci vyvíjet a nasazovat.“ 

Zákaznická zkušenost je hlavním těžištěm investic do generativní AI 

Navzdory přetrvávajícím nepříznivým ekonomickým podmínkám uvedlo pouze 17 % vedoucích pracovníků jako primární účel investic do generativní AI optimalizaci nákladů. Nejčastějším primárním zaměřením investic byla zákaznická zkušenost, kterou uvedlo 38 % respondentů (viz trh v číslech). 

Firmy aktivně experimentují s generativní umělou inteligencí – mnohé z nich začínají s oblastmi, jako je zlepšování mediálního obsahu nebo tvorba kódu. Ačkoli tyto projekty mohou přinášet vysokou počáteční přidanou hodnotu, generativní AI má obrovský potenciál podporovat řešení, která rozšiřují schopnosti lidí nebo strojů a autonomně vykonávají obchodní a IT procesy. 

„Autonomní byznys, další makrofáze technologické proměny, může zmírnit dopady inflace, nedostatku talentů, a dokonce i ekonomického poklesu,“ vysvětluje Karamouzisová. „CEO a CIO, kteří využijí generativní AI k transformaci formou nových produktů a obchodních modelů, tak získají obrovské příležitosti k růstu tržeb.“ 

Další informace nabízí bezplatný webinář Gartneru „Beyond the Hype: Enterprise Impact of ChatGPT and Generative AI." Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více v publikaci „Executive Pulse: AI Investment Gets a Boost From ChatGPT Hype“.

Další komentáře

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023

Nový seznam top 10 technologických trendů Gartneru pro státní správu pro rok 2023 pokrývá oblasti modernizace (kybernetická bezpečnost a cloud), vhledu (hyperautomatizace, rozhodovací inteligence, sdílení dat) a transformace (totální zážitek, digitální identita a řízení případů). Tyto tři oblasti a devět trendů pak spojuje trend desátý – komponovatelné (skládatelné) aplikace státní správy.   „Současný globální chaos a technologické otřesy nejenže vytvářejí tlak na státní správu, aby našla rovnováhu mezi digitálními příležitostmi...

Výdaje podniků a organizací na veřejný cloud

Výdaje podniků a organizací na veřejný cloud v letošním roce stoupnou o více než pětinu – důvodem je pochopitelně klíčová role cloudu v digitální transformaci a zejména povyk kolem technologií jako generativní AI.  Podle nejnovější prognózy společnosti Gartner vzrostou celosvětové výdaje koncových uživatelů na veřejné cloudové služby o 21,7 % a v roce 2023 dosáhnou celkové výše 597,3 miliardy dolarů oproti 491 miliardám v roce 2022. Cloud je hnací...