Využití potenciálu kybernetické bezpečnosti

Využití plného potenciálu kybernetické bezpečnosti brání podle analytiků čtyři typické mýty, které zastírají její celkovou hodnotu či přínos, a snižují efektivitu kyberbezpečnostních programů. CISO mohou maximalizovat dopad kybernetické bezpečností tím, že se zaměří na „účinné minimum“. 

„Mnozí CISO jsou dnes vyhořelí nebo se této fázi blíží – mají pocit, že mohou jen málo ovlivnit faktory, které je v jejich práci stresují, nebo dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem,“ říká analytik a ředitel výzkumu Gartneru Henrique Teixeira. „Je to důsledek situace, kdy lídři odpovědní za kybernetickou bezpečnost a jejich týmy vynakládají maximální úsilí, aniž to má maximální efekt.“ 

„Filozofie účinného minima (Minimum Effective) je cíleným, promyšleným přístupem řízení a rozvoje kybernetické bezpečnosti, postavený na návratnosti investic,“ vysvětluje význačný VP analytik Gartneru Leigh McMullen. „Jakkoliv se myšlenka ‚minima‘ může zdát znepokojující, vztahuje se ke vstupům, nikoliv výsledkům. Jde o přístup, který umožňuje překonat tradiční rámec ‚obrany pevnosti‘, jímž jsou dnes definovány funkce kybernetické bezpečnosti, a uvolnit její potenciál při tvorbě obchodní hodnoty.“ 

Texiera a McMullen na nedávné konferenci Gartner Security & Risk Management Summit v Marylandu v souvislosti s principem účinného minima vyvrátili čtyři časté kyberbezpečnostní mýty a vysvětlili, jak konkrétně mohou CISO a další lídři odpovědní za kybernetickou bezpečnost pomoci při tvorbě hodnoty postavené na aktivitách byznysu, technologiích a talentech.  

Evropská konference Gartner Security & Risk Management Summit se uskuteční v Londýně 26.–28. září 2023 //www.gartner.com/en/conferences/emea/security-risk-management-uk

Jak se stát efektivním vedoucím pracovníkem v oblasti kybernetické bezpečnosti, se dozvíte v bezplatné elektronické knize společnosti Gartner Four Facets of Effective CISO Leadership.

Další komentáře

Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například...

Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a...