Globální trh IaaS – celkový obrat

Celkový obrat na globálním trhu IaaS služeb v minulém roce poprvé překonal 100 miliard dolarů – finální čísla zveřejněná Gartnerem ukazují, že tento segment IT služeb rostl 30% tempem. Přesněji šlo o 29,7 % a růst z 92,8 na 120,3 miliardy dolarů, z nichž si největší sousto ukously společnosti Amazon, Microsoft, Alibaba, Google a Huawei (podrobnosti viz graf trhu v číslech).  

„Cloud byl povýšen z technologického disruptoru na business disruptor,“ říká VP analytik Gartneru Sid Nag. „IaaS je motorem jak pro softwarové služby – SaaS, tak pro platformní služby – PaaS, protože zákazníci nadále přidávají do cloudu další a další aplikace a modernizují ty původní. Růst IaaS byl nicméně v roce 2022 silnější, než jsme očekávali, a to i přes mírné zpomalení ve čtvrtém kvartále, kdy se zákazníci zaměřili na plné využití dříve nasmlouvaných kapacit,“ dodává Nag. „Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i v průběhu letošního roku coby přirozený důsledek vyspělosti trhu. Pro rok 2024 pak čekáme dokonce zrychlení, protože stále existuje dostatek prostoru pro další růst.“ 

Významným trendem cloudového trhu je postupující konsolidace. V minulém roce drželo pět největších poskytovatelů IaaS více než 80 % tržního podílu, přičemž polovina připadá na jedničku – Amazon s tržbami přes 48 miliard dolarů. Na druhém místě následuje Microsoft s více než pětinovým podílem odpovídajícím 25 miliardám dolarů obratu. Jde o důsledek strategie společnosti zaměřené na software, díky níž její zákazníci vyžadují vyšší cloudové kapacity například pro podporu automatizace, pokročilé analytiky a digitální pracoviště.  

Pouze o 2,4 % rostla meziročně čínská společnost Alibaba, třetí pozici tak obhájila se 7,7 % tržního podílu – firmě se sice dařilo v domovské Číně, na globálních trzích má ale omezený potenciál pro další expanzi, společnost v souvislosti s tím plánuje vyčlenit divizi Alibaba Cloud do samostatného subjektu. Oproti tomu skokanem minulého roku byl s meziročním růstem o 41 % Google, který skončil s tržbami přes devět miliard dolarů čtvrtý. Firma investuje do suverénních cloudů i partnerských programů s cílem rozšířit zákaznickou základnu i příjmy. První pětici uzavírá s podílem 4,4 % a tržbami lehce přes pět miliard dolarů Huawei, který roste především v Číně a na rozvíjejících se trzích. 

„Generativní umělá inteligence bude i nadále hnát cloudový trh kupředu, zejména s tím, jak se hyperskaleři budou snažit rozšířit nabídku nad rámec dosavadních decentralizovaných řešení generativní umělé inteligence,“ vysvětlil Nag. „S tím, jak podniky začleňují generativní AI do svého technologického portfolia, budou pro velké cloudové hráče vznikat nové trhy a příležitosti související se suverenitou, etikou, ochranou soukromí a udržitelností.“ 

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve studii “Market Share: IT Services, Worldwide, 2022“. 

Globální trh IaaS cloudových služeb, 2021–2022 (miliony US dolarů) 

 
Společnost 
Obrat 2021 Tržní podíl 2021 (%) Obrat 2022 
 
Tržní podíl 2022 (%) 2021–2022 
změna (%) 
Amazon 35 380 38,1 48 126 40,0 36,0 
Microsoft 19 153 20,6 25 858 21,5 35,0 
Alibaba Group 9 060 9,8 9 281 7,7 2,4 
Google 6 433 6,9 9 072 7,5 41,0 
Huawei 4 190 4,5 5 249 4,4 25,3 
Ostatní 18 565 20,0 22 746 18,9 22,5 
Total 92 782 100 120 333 100 29,7 

Zdroj: Gartner (červenec 2023) 

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....