Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například pro kontrolu na místě nebo pro doručování životně důležitého zboží, například léků, do odlehlých oblastí. 

„Do roku 2027 více než 75 % společností zavede v rámci svých logistických skladových operací nějakou formu kyberneticko-fyzické automatizace,“ míní Dwight Klappich, viceprezident výzkumu Gartneru v oblasti dodavatelských řetězců. „Nedostatek pracovních sil a problémy s udržením talentů spolu s technologickým pokrokem, jako je strojové učení a umělá inteligence, budou pak urychlovat i nadále podporovat zavádění inteligentních robotů.“ 

Letošní hype křivka zahrnuje několik technologií, které byly klasifikovány jako „transformační“, včetně strojového učení (viz obr. 1), u něhož se očekává, že se v příštích pěti letech dostane do fáze všeobecného přijetí. Kromě toho během několika příštích let dozraje také mnoho technologií s „vysokým“ dopadem, což vytvoří vyspělý trh pro stále schopnější inteligentní, autonomní a mobilní roboty a drony. 

Pokročilé technologie urychlují zavádění inteligentních robotů 

Chytré roboty se blíží k „vrcholu přehnaných očekávání“, kdy se objevují první úspěšné příběhy jejich nasazení, ale očekávání převyšují současnou realitu toho, čeho lze dosáhnout.  

Tyto obvykle mobilní (pohyblivé, pohybující se) stroje poháněné umělou inteligencí pomáhají v dodavatelských řetězcích automatizovat řadu fyzických úkonů. Chytré roboty se mohou spoléhat na pokročilé technologie, jako je strojové učení, a začlenit postupně nové úkoly do budoucích činností nebo fungovat v bezprecedentních podmínkách (včetně nonstop třísměnného provozu, kterého zaměstnanci nejsou schopní). 

S tím, jak společnosti rozšiřují využívání robotiky, bude mít většina z nich nakonec heterogenní flotily robotů od různých dodavatelů, které budou vykonávat různé úkoly, což bude vyžadovat standardizovaný software, jenž lze snadno integrovat do různých agentů a robotických platforem. Proto jsou v letošním hype cycle „na vzestupu“ platformy pro multiagentní orchestraci (MultiAgent Orchestration – MAO), které pomáhají orchestrovat práci. MAO platformy sníží čas, nezbytné úsilí i náklady na zavádění nových robotů a sníží náklady na podporu, což v konečném důsledku zefektivní činnost organizací. 

„V uplynulém roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o chytré roboty a platformy MAO, protože společnosti se snaží dále zlepšit logistické operace, podpořit automatizaci a zvýšit produktivitu zaměstnanců v provozech,“ vysvětluje Klappich. „Rychle nastupující a rozvíjející se technologie, jako je MAO, umožní organizacím využívat heterogenní flotily mobilních robotů k asistenci při složitějších činnostech, což přinese úspory nákladů a výhody v oblasti produktivity.“ 

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studiích: 

Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023

Hype Cycle for Supply Chain Execution Technologies, 2023

Všem jsou pak volně dostupné materiály: 

Guide to Create An Effective Digital Supply Chain Roadmap

AI in the Supply Chain.

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....