Hlavní události

Hlavní události

O možném převzetí mobilního telekomunikačního operátora značky U:Fon, tj. společnosti MobilKom, firmou Dial Telecom informovala na základě blíže neupřesněných zdrojů některá tuzemská média. Obě strany odmítly jakékoli podrobnosti k případné transakci sdělit. Pouze zástupci finanční skupiny Penta Investments, která je vlastníkem MobilKomu, potvrdili, že pro operátora již delší dobu hledají kupce. Hodnota případné akvizice není známa. Podle informací Hospodářských novin ovšem Penta do MobilKomu v průběhu 5 let jeho existence investovala zhruba 1,5 miliardy korun. 

14 datových center v pěti středo a východoevropských zemích zastřeší nově založená společnost CE Colo. Tu založila firma GTS Central Europe, která – prostřednictvím svých národních zastoupení – doposud rovněž oněch 14 výpočetních středisek vlastnila a provozovala. Oznámení o založení CE Colo přišlo současně s oficiálním potvrzením akvizice pražské společnosti Sitel Data Centrum ze strany GTS (Observer 3/2011). Vedením nového podniku byl pověřen nizozemský manažer Jan Daan Luycks. Podle jeho slov má CE Solo na českém trhu služeb datových center zhruba 35procentní podíl. Založení samostatné společnosti pro provoz a správu datových center, resp. její vyčlenění z nadnárodní skupiny, podpoří podle představ vedení firmy GTS neutralitu prostředí, v němž mezi zákazníky často patří konkurenční telekomunikační nebo datoví operátoři. CE Colo pouze v Praze aktuálně provozuje 3 datová centra.

První kolo aukce na kmitočty přenosového pásma technologie LTE spustil Český telekomunikační úřad. Vyvolávací cena činí 7,4 miliardy korun. V řízení jsou zastoupeny společnosti T-Mobile, Telefónica, Vodafone a PPF Mobile Services.

Členem organizace ServiceOne Alliance je společnost Anect. V rámci globálního sdružení poskytovatelů IT služeb jsou řešeny otázky spolupráce a obchodních příležitostí.

V rámci národního projektu Datacentrum obcí a měst byla vypsána zakázka na vybudování softwarového řešení pro poskytování elektronických služeb samosprávy – služby samosprávy. Hodnota řízení je 55,8 milionu eur. Projekt má být realizován 88 měsíců od zadání.

Úzké partnerství společností Zynga a Facebook přestalo v praxi existovat. Z >dvorního<< vývojáře herních titulů pro největší sociální síť se stal řadový dodavatel. Nově se tedy do vývoje her může pustit i samotný Facebook. Tržby firmy Zynga letos meziročně poklesly a pro Faceboom přestaly mít takový význam jako v roce 2012, kdy dohoda vznikla.

Na vybudování standardního elektronického daňového systému vynaloží ministerstvo financí částku 41,5 milionu eur. Příslušný projekt nese název >>Elektronické služby Finanční správy – Oblast daňová<<. Na jeho realizaci bude ministerstvo spolupracovat s Finanční správou SR.

V Dubaji probíhá mezinárodní konference organizace ITU. Ta patří pod křídla OSN. Předmětem rokování bude regulace internetu ze strany jednotlivých států, omezení globální působnosti organizace ICANN nebo globální identifikace uživatelů. Odborná veřejnost proti mnohým návrhům protestuje. Samotná ITU by měla získat podstatně silnější pravomoci, což ovšem kritizují i zástupci EU nebo Spojených států.

Správu doménových jmen a adres chce Rusko svěřit organizaci OSN. O svou roli by tak přišla organizace ICANN, která tyto aktivity dnes zastřešuje. Návrh bude přednesen na dunajské konferenci WCIT.

Společnost ARM má ambici ovládnout svými čipy zhruba 10 procent světového trhu osobních počítačů. Stát by se tak mělo podle zástupců firmy do dvou let.