Komentář

Komentář

Jak souvisejí výdaje domácností na potraviny s výdaji na ICT? V rámci spotřebního koše ČSÚ by základní vztah mohl být dán zbytností a nezbytností příslušných statků. Bez potravin se neobejdeme, bez ICT nejspíše stále ještě ano. Letos v červenci ovšem výdaje domácností na potraviny vcelku výrazně poklesly, v případě produktů a služeb informačních komunikačních technologií mírně vzrostly. Došlo ale také k relativně velkému meziročnímu propadu cen ICT produkce. To mimo jiné dokládá, že stále...

Srpen bývá z pohledu zpravodajské výtěžnosti jedním z tzv. slabších období kalendářního roku. Pro ten letošní to ovšem zjevně neplatí. V jeho závěru ohlásila společnost Google své rozhodnutí převzít firmu Motorola Mobility. Hodnota transakce ve výši 12,5 miliardy dolarů patří letos k nejvyšším. Jde o akvizici, která má potenciál zásadně pozměnit doposud velmi úspěšně se rozvíjející ekosystém mobilního operačního systému Android. Google, který jeho vývoj zastřešuje se najednou pro své dosavadní obchodní a technologické...

Komentářů na téma HP, webOS a odprodání divize osobních počítačů se v posledním týdnu objevilo požehnaně. Po bitvě je každý generál, tudíž se objevily i informace typu >>webOS neměl v konkurenčním boji s iOS a Androidem nikdy šanci<< nebo >>Leo Apotheker si zachraňuje zadek<<. Ať už se věci mají jakkoli, ukazuje se, že síla hospodářských výsledků a akciových trhů převáží i nad vcelku úspěšným byznysem. Alespoň v případě osobních počítačů značky HP snad nelze...

Vysoký objem investic do výzkumu a vývoje nových produktů a technologií ještě neznamená, že si daná firma zajistí přední místa v žebříčcích nejinovativnějších společností světa. Představy či metodiky jejich tvůrců se s hrubým objemem výdajů na R&D vypořádávají zjevně zcela nezávisle. Svědčí o tom například aktuální vydání přehledu nejinovativnějších společností světa, který publikoval časopis Forbes. Sestavovali jej povětšinou akademici z prestižních vzdělávacích institucí, jež snad není třeba podezírat z jakékoli podjatosti. Podle informací...

Osm softwarových projektů kategorie open source zhodnotili z pohledu jejich otevřenosti analytici společnosti VisionMobile. Výzkum, který částečně sponzorovala Evropská unie, se zaměřil na oblasti dohledu, kompletnosti, transparentnosti a přístupu ke zdrojovému kódu. Výsledky analytici přenesli na číselnou stupnici, s jejíž pomocí indikovali míru otevřenosti daného projektu. Předmětem zkoumání se staly softwarové systémy Android, Eclipse, jádro Linuxu, MeeGo, Firefox, Qt, Symbian (před návratem k proprietárnímu modelu) a WebKit. Nejotevřenějším projektem se s 84 body stalo...

Z průzkumů INSIDE vyplývá, že v ČR je celkem zhruba 23 tisíc m2 plochy datových center, určených k veřejnému pronájmu; obsazeno je přes 20 tisíc m2. Z celkového obratu společností v tomto segmentu je méně než 1 % ze služeb, které je možné klasifikovat jako „cloudové“. Cloud je definičně velmi mlhavý termín, což průzkumy INSIDE potvrdily. Řada dodavatelů se však vzácně shoduje se svými zákazníky v tom, že se jedná do velké míry o pojem...

Zatímco organizace BSA – Business Software Alliance kadoročně publikuje globální zprávu o stavu softwarového pirátství, společnost truconneXion se zaměřila na regionální stav této problematiky. Ve své aktuální analýze označila za nejproblematičtější české kraje Ústecký a Karlovarský. První uvedený si meziročně výrazně pohoršil, druhý se na poslední, resp. první příčce drží stabilně. Naopak, Praha a Středočeský kraj patří k regionům, v nichž je nelegální software potlačován nejvíce. Podle autorů studie za to může především...

Predikční trhy neboli burzy odhadů existují v různých podobách již řadu let. Doposud se k nim pozornost médií i veřejnosti upírala především ve chvíli voleb nebo finálních sportovních utkání. Právě to jsou nejviditelnější oblasti, v nichž nacházejí uplatnění. Jejich výsledky nejsou ve srovnání s následnou realitou rozhodně nijak špatné. Kupříkladu jeden z nejstarších predikčních trhů, který provozuje University of Iowa, zorganizoval 964 dílčích odhadů výsledků posledních pěti prezidentských voleb v USA. V 74 procentech...

V prvním letošním čtvrtletí vyrobili čínští producenti velkých panelů TFT LCD necelých deset milionů obrazovek. Ve druhém kvartálu půjde o více než 12 milionů. Čína ovšem podle informací společnosti DisplaySearch vyrábí přibližně 6 procent světové produkce. Celkem a globálně tedy každé další čtvrtletí spatří světlo světa minimálně 200 milionů obrazovek LCD. Měsíčně jde o necelých 67 milionů. Mezi tzv. velké panely LCD výzkumníci započítávají všechny obrazovky, které ve finále skončí v přístrojích větších než...

Celosvětové výdaje na informační technologie letos vzrostou o 7,1 procenta. Na základě své prognózy z druhého čtvrtletí to tvrdí analytici společnosti Gartner. Oproti výsledkům prvního kvartálu hodnotu o 1,5 procentního bodu navýšili. Japonské události se do odhadovaných hodnot promítli jen minimálně. Samotné Japonsko sice za první pololetí vykáže pokles výdajů na informační technologie, ale ve druhém pololetí roku se opět vrátí do černých čísel. Jedním z >>nejžhavějších<< témat současného IT je přechod oboru na...