Komentář

Komentář

Uspět na poli tzv. B2B byznysu je – pohledem laika – náročnější než v případě varianty B2C, tj. směrem ke koncovým spotřebitelům. Personifikace organizace, která obnáší přiřazení osobního zájmena a nahlížení na ni jako na individuální osobu, však nemusí vždy, nebo snad i většinou odpovídat skutečnosti. Jen málokdy vystupují zástupci firem zcela v souladu s firemní kulturou, která má sklony postupy a rozhodnutí jednotlivců potlačovat. Ve výsledku se rozdíl mezi B2B a B2C sice zcela nestírá, ale...

O 127 milionů člověkohodin ročně přicházejí firmy na celém světě v důsledku výpadků jejich informačních systémů. Tvrdí to alespoň studie firmy CA Technologies, která uvedenou problematiku zkoumala na 2 tisícovkách organizací v Severní Americe a v Evropě. V průměru na jednu společnost připadá 545 člověkohodin výpadků ročně. V přepočtu to znamená, že by 63 500 lidem bylo na rok znemožněno pracovat. Co výpadky podnikového IT ovlivňují? Podle závěrů studie poškozují pověst firmy, pracovní morálku...

V dubnu 2009 firmy na inzertním personálním serveru Agentka.cz nabízely průměrnou mzdu ve výši 16 942 korun. O roku později to bylo 20 423 korun a letos jde o 21 720 korun. Ať už se portfolio inzerentů změnilo jakkoli, jde o vcelku vysoký nárůst. Proč podniky nabízejí největší mzdové ohodnocení personalistům, lze vysvětlit dvěma teoriemi. Buď je jejich práce pro společnost kriticky důležitá, nebo dosahují HR manažeři tak špatných výsledků, že se ...

Finanční instituce, výrobci mobilních telefonů a mobilní operátoři mají aktuálně jedno velké společné téma. Jsou jím technologie mobilních plateb s pomocí techniky NFC neboli Near-Field Communications. Společnost MasterCard zrealizovala výzkum, v jehož rámci se snažila zjistit, jak nový způsob plateb přijmou sami uživatelé. Mobilní telefon namísto kreditní nebo debetní karty by "rádo" použilo 63 procent dotázaných ve věku 18 až 34 let. Skupina starších respondentů stejně zareagovala již jen z 37 procent. Rozdíl mezi...

Proč je Apple mezi nejinovativnějšími společnostmi světa? Ačkoli o jeho umístění v padesátce takto označených firem rozhodl server Technology Review, který vydává Massachusetts Institute of Technology, důvody byly spíše obchodní. Konkurenti se nepříliš úspěšně snaží přiblížit tabletu iPad a smartphone iPhone stále udává směr vývoje chytrých mobilních telefonů. Za klíčovou inovaci považují hodnotitelé „stejný snadno použitelný software“. Tak se na věc dívá alespoň server Technology Review. Pravdou ovšem je, že přehled >>The Most Innovative...

Mladé lidi nezajímají automobily v jejich klasickém pojetí. Mladí lidé automobily často nechtějí ani vlastnit, ani používat. Fyzická mobilita ztrácí ve světě sociálních sítí a permanentního připojení k internetu na důležitosti. Výrobci automobilů budou muset o >>internetovou generaci< >náročně< >zdokonaleného rozhraní mezi člověkem a strojem<<. V našem případě hovoříme o řidiči a automobilu. Mezi termíny, které v této souvislosti zaznívají, patří ergonomie, gesta, ovládání hlasem nebo minimalizace kontroly. Některé snahy dodavatelů vertikály automotive mohou...

Nižší mzdu za práci z domova by akceptovalo až 35 % IT profesionálů. Podle výzkumu amerického pracovního serveru Dice (www.dice.com) by přijali zhruba 10procentní pokles finanční odměny, což by v průměru představovalo 7 800 dolarů ročně. 36 % respondentů požaduje stejnou mzdu za stejnou práci bez ohledu na místo jejího výkonu. 9 % dotázaných již z domova pracuje a 20 % by přijalo >>jakékoli< >cloud commuting<<. Obrazné připodobnění, resp. verbální analogie zde má své...

Která světová firma je bez ohledu na obor činnosti »nejobdivovanější«? Znalost správné odpovědi lze vzhledem k odvětví, v němž se pohybujeme, pokládat za samozřejmost. A rozhodně s jejím zněním nemusí kdekdo souhlasit, neboť obdiv se i špatně definuje. Žebříček nejobdivovanějších firem světa přinesl časopis Fortune. O umístění v něm rozhodovalo devět klíčových parametrů, mezi něž patří inovativnost, řízení lidí, sociální odpovědnost, kvalita produktů nebo globální konkurenceschopnost. Právě v poslední kategorii absolutní...

O 8 % se letos zvýší marketingové rozpočty dodavatelů informačních technologií. Předpokládají to analytici společnosti IDC, kteří mimo jiné vycházejí z predikce 6,8procentního navýšení tržeb. Pravděpodobně mezi oběma hodnotami shledali jakousi korelaci. Letos by se měl změnit trend posledních dvou let, kdy výše marketingových rozpočtů nejprve dramaticky poklesla (2009) a poté se jen kosmeticky navýšila (2010). Předloni padaly výše kalkulací dvakrát rychlejším tempem, než tomu bylo v případě propadu tržeb. Marketingová oddělení byla dle...

Přibližně před dvaceti lety oznámil Linus Torvalds světu „Hello everybody out there...“ a vypustil do světa první kód Linuxu. Světy operačních systémů tehdy ovládaly jiní, ale situace se alespoň v některých oblastech měla zakrátko změnit. O rok později se Torvalds rozhodl licencovat Linux s pomocí tehdy tříleté GPL (GNU General Public License). V pozitivním významu to předurčilo další osud tohoto operačního systému. O několik měsíců později mohli analytici prohlásit, že první masově rozšířenou linuxovou distribucí...