Komentář

Komentář

Být dvacátým sedmým z šedesáti šesti by ve světě sportu snad ani nestálo za komentář. V případě konkurenceschopnosti českého sektoru IT však učiňme výjimku. V pátém vydání žebříčku IT Industry Competitiveness Index, který pro organizaci Business Software Alliance připravuje Economist Intelligence Unit, si Česká republika o jedno místo meziročně pohoršila. Ze zemí bývalého sovětského bloku se před nás dostalo pouze Slovinsko, což ovšem není důvodem k velké hrdosti. Tuzemsko podle analytiků EIU na cestě...

Současná ne příliš pozitivně vyhlížející globální ekonomická situace, kterou na světlo světa vynesly především staronové dluhové pasti podniků i států, neohrozí letošní růst technologického trhu. Tvrdí to alespoň analytici společnosti Forrester Research. Zpomalení tempa růstu očekávají až v příštím roce, kdy vývoj zvolní na meziročních 5,5 procenta. Celosvětové výdaje na informační a komunikační technologie letos vzrostou o 11,5 procenta. První dva kvartály letošního roku přinesly velmi výrazný růst výdajů, ve třetím došlo k mírnému...

Konec nadvlády amerických firem na nebi informačních a komunikačních technologií se pravděpodobně nezadržitelně blíží. Noví lídři nepřicházejí z Evropy, ani z Japonska, ale z Číny. Právě nejlidnatější země světa dnes asi dokáže rozvíjet technologie pro největší počet uživatelů, navíc jim je dodá levně a svůj vlastní trh si vcelku efektivně chrání. O exportních možnostech a výrobním zázemí není třeba vůbec hovořit. Zařízení, na němž tyto řádky čtete, bude jen s velmi malou pravděpodobností jiné,...

Je otázkou, zdali rozvoj fotovoltaiky více souvisí s ekologickým uvědoměním, pokrokem v alternativní energetice nebo s tlakem regulatorních orgánů. Podle informací společnosti IDC to nejvíce vypadá na kombinaci posledního uvedeného faktoru a nedostatku vlastních tradičních zdrojů energie. V minulém roce totiž region EMEA odebral téměř 80 procent světové produkce fotovoltaických panelů. Necelých 14 procent připadlo na asijsko-pacifickou oblast a zhruba 6 procent na Spojené státy. Za čtyři roky, v roce 2015, si EMEA své...

Jak souvisejí výdaje domácností na potraviny s výdaji na ICT? V rámci spotřebního koše ČSÚ by základní vztah mohl být dán zbytností a nezbytností příslušných statků. Bez potravin se neobejdeme, bez ICT nejspíše stále ještě ano. Letos v červenci ovšem výdaje domácností na potraviny vcelku výrazně poklesly, v případě produktů a služeb informačních komunikačních technologií mírně vzrostly. Došlo ale také k relativně velkému meziročnímu propadu cen ICT produkce. To mimo jiné dokládá, že stále...

Srpen bývá z pohledu zpravodajské výtěžnosti jedním z tzv. slabších období kalendářního roku. Pro ten letošní to ovšem zjevně neplatí. V jeho závěru ohlásila společnost Google své rozhodnutí převzít firmu Motorola Mobility. Hodnota transakce ve výši 12,5 miliardy dolarů patří letos k nejvyšším. Jde o akvizici, která má potenciál zásadně pozměnit doposud velmi úspěšně se rozvíjející ekosystém mobilního operačního systému Android. Google, který jeho vývoj zastřešuje se najednou pro své dosavadní obchodní a technologické...

Komentářů na téma HP, webOS a odprodání divize osobních počítačů se v posledním týdnu objevilo požehnaně. Po bitvě je každý generál, tudíž se objevily i informace typu >>webOS neměl v konkurenčním boji s iOS a Androidem nikdy šanci<< nebo >>Leo Apotheker si zachraňuje zadek<<. Ať už se věci mají jakkoli, ukazuje se, že síla hospodářských výsledků a akciových trhů převáží i nad vcelku úspěšným byznysem. Alespoň v případě osobních počítačů značky HP snad nelze...

Vysoký objem investic do výzkumu a vývoje nových produktů a technologií ještě neznamená, že si daná firma zajistí přední místa v žebříčcích nejinovativnějších společností světa. Představy či metodiky jejich tvůrců se s hrubým objemem výdajů na R&D vypořádávají zjevně zcela nezávisle. Svědčí o tom například aktuální vydání přehledu nejinovativnějších společností světa, který publikoval časopis Forbes. Sestavovali jej povětšinou akademici z prestižních vzdělávacích institucí, jež snad není třeba podezírat z jakékoli podjatosti. Podle informací...

Osm softwarových projektů kategorie open source zhodnotili z pohledu jejich otevřenosti analytici společnosti VisionMobile. Výzkum, který částečně sponzorovala Evropská unie, se zaměřil na oblasti dohledu, kompletnosti, transparentnosti a přístupu ke zdrojovému kódu. Výsledky analytici přenesli na číselnou stupnici, s jejíž pomocí indikovali míru otevřenosti daného projektu. Předmětem zkoumání se staly softwarové systémy Android, Eclipse, jádro Linuxu, MeeGo, Firefox, Qt, Symbian (před návratem k proprietárnímu modelu) a WebKit. Nejotevřenějším projektem se s 84 body stalo...

Z průzkumů INSIDE vyplývá, že v ČR je celkem zhruba 23 tisíc m2 plochy datových center, určených k veřejnému pronájmu; obsazeno je přes 20 tisíc m2. Z celkového obratu společností v tomto segmentu je méně než 1 % ze služeb, které je možné klasifikovat jako „cloudové“. Cloud je definičně velmi mlhavý termín, což průzkumy INSIDE potvrdily. Řada dodavatelů se však vzácně shoduje se svými zákazníky v tom, že se jedná do velké míry o pojem...