Komentář

Komentář

Přibližně před dvaceti lety oznámil Linus Torvalds světu „Hello everybody out there...“ a vypustil do světa první kód Linuxu. Světy operačních systémů tehdy ovládaly jiní, ale situace se alespoň v některých oblastech měla zakrátko změnit. O rok později se Torvalds rozhodl licencovat Linux s pomocí tehdy tříleté GPL (GNU General Public License). V pozitivním významu to předurčilo další osud tohoto operačního systému. O několik měsíců později mohli analytici prohlásit, že první masově rozšířenou linuxovou distribucí...

Trh mobilních aplikací zažil v minulém roce nebývalý rozkvět. Celkem si uživatelé stáhli téměř osm miliard programů, tj. více než jeden na obyvatele planety. Podle analytiků společnosti ABI Research, od nichž data pocházejí, ovšem i na tomto trhu platilo a ještě nějaký času bude platit, že >>kdo dřív přijde, ten dřív mele< >jen<< pozmění výsledky statistik. Může se stát obé, čemuž nasvědčuje i aktivita konkurence. Celkový počet stažených aplikací z obchodu Android Market a...

Žebříček 2011 World’s Most Ethical Companies zveřejnila organizace Etisphere Institute. Každoročně v něm publikuje jména společností, jež se chovají eticky, dle českých slovníků tedy mravně či morálně. O umístění mezi 110 subjekty rozhoduje odborná komise. V ní zasedají právníci, vysokoškolští profesoři, zástupci vlád a neziskových organizací. Ti dle závazné medotiky jednotlivým firmám přiřazují skóre, jež o jejich umístění rozhodne. Společnost, která usoudí, že by si toto ocenění zasloužila, se ovšem musí sama přihlásit. Je-li...

Trh veřejných cloudových služeb ve Spojenýchstátech tvoří především malé podniky a domácí kanceláře s nejvýše čtyřmi zaměstnanci. Ze stručné zprávy společnosti In-Stat sice nevyplývá, jak velký podíl tržeb na ně připadá, ale jejich početní převahu jednoznačně dokládá. Mezi lety 2010 až 2014 vzroste trh služeb veřejných cloudů typu SaaS (Software as a Service) o 112 %. Subsegment IaaS (Infrastructure as a Service) dosáhne v roce 2014 hodnoty 4...

Analytici společnosti Gartner identifikovali deset kategorií parametrů pro služby offshoringu či nearshoringu. S jejich pomocí klasifikovali 30, resp. 48, zemí světa. Nečinili tak poprvé, tudíž hned v úvodu své zprávy »Gartner’s 30 Leading Locations for Offshore Services 2010–2011« uvádějí, že investice těchto států do jejich slabých stránek nepřinášejí ovoce okamžitě. Pro viditelný efekt je třeba delšího časového období. Jako příklad uvádějí cizí jazyky, konkrétně výuku angličtiny. Mezi sledovaná kritéria patří právě zmíněné jazykové...

32 % respondentů celoevropské studie »Role technologií při rozvoji obchodních vztahů« v posledních pěti letech omezilo nebo zcela zrušilo obědy se zákazníky. 15 % se méně často se zákazníky setkávalo osobně. Studii vypracovala dle zadání společnosti Canon Europe agentura ICM. Předmětem šetření byla proměna trendů a zvyků v jednání s klienty za posledních pět let. Autoři výzkumu se sami podivují nad tím, jak výrazně některé formy tradiční komunikace ustoupily. Moderní technologie jako...

Svou technologickou inspiraci hledá 28 % organizací regionu EMEA v odvětví zpracovatelského průmyslu. 23 % ji čerpá ze sektoru dopravy a logistiky, 19 % ze segmentu služeb. Uvádí to alespoň zpráva s názvem »Budoucí využití komunikačních technologií v regionu EMEA«, kterou pro firmu Motorola Solutions připravila společnost IDC. Samotní zástupci zpracovatelského průmyslu na sebe, jako na technologické inovátory, nahlížejí »pouze« v 17 % případů. Inspiraci ve vlastních řadách...

Padesát až osmdesát zemí světa v současnosti využívá obranné robotické systémy nebo se nachází v procesu jejich budování či pořizování. Tvrdí to alespoň analytici společnosti ABI Research. Tyto systémy mají povětšinou podobu samoobslužných vzdušných strojů (UAV), samoobslužných pozemních strojů (UGV) nebo samoobslužných podvodních strojů (UUV).Jejich primární určení spočívá v nahrazení nebo podpoře lidí v konfliktních situacích. V loňském roce vygeneroval celosvětový trh samoobslužných vojenských systémů, případně robotických obranných systémů, obrat...

Organizace GSA (Global mobile Suppliers Association) počátkem ledna zaktualizovala svou zprávu »Evolution to LTE«. V ní zjišťuje a hodnotí přístup 180 telekomunikačních operátorů ze 70 zemí světa k investicím do technologie LTE – Long Term Evolution. Ta bývá marketingovými manažery často vydávána za tzv. čtvrtou generaci mobilních datových sítí, jež vzešly z rodiny GSM. Leč z pohledu organizace ITU (International Telecommunications Union) první implementace LTE...

Celosvětové výdaje na informační technologie letos meziročně vzrostou o 5,1 %. Kdepak, bude to o 5,7 %. Ne, ne! O 7,1 %, a neříkejte tomu výdaje, ale nákupy. Máte-li pocit, že jde o začátek nějaké anekdoty – navíc v podání nepříliš dobrého vypravěče – pak se téměř mýlíte. První číslo vyřkli analytici společnosti Gartner, druhé náleží do dílny IDC a třetí vzešlo z...