Legislativa

Legislativa

Poslanecká sněmovna se věnuje vládnímu návrhu novely zákona o platebním styku – č. 284/2009 Sb. ve znění č.156/2010 Sb., a návrhům novel některých dalších zákonů,jež mají mimo jiné za cíl výrazně podpořit větší rozvoj elektronických peněz: snižuje povinný počáteční kapitál ze současného 1 milionu eur na 350 tisíc eur nebo zavádí možnost hybridních institucí. Navrhovaný ekvivalent 15 tisíc euro bude možná na návrh poslance Michala Doktora (ODS) přeměněn na koruny, konkrétně na 250 tisíc korun. Poslanci budou o návrhu ještě jednat, zatím prošel prvním čtení a byl přikázán k projednání sněmovnímu rozpočtovému výboru. Proti jeho projednání nebyl nikdo, někteří poslanci napříč politickým spektrem se zdrželi hlasování. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, měl by nabýt účinnosti 30. 4. 2011.

Novela zákona o základních registrech – č. 111/2009 Sb., a novely dalších souvisejících zákonů, které prošly celým legislativním procesem, mimo jiné specifikují, jaké údaje z registru obyvatel mohou využívat konkrétní instituce. Spojena je i se zavedením nového typu elektronicky čitelného občanského průkazu, který bude občanovi umožňovat přístup ke všem potřebným údajům. Novela byla v závěrečném čtení schválena 5. 11. 2009 a měla by vést ke snížení byrokracie. Hlasovali pro ni poslanci vládní koalice ODS, TOP 09 a VV a někteří komunisté, přičemž jiní se hlasování zdrželi. Zákonodárci ČSSD byli buď proti nebo se taktéž zdrželi hlasování. Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, některá jeho ustanovení ale začnou platit až 1. 1. 2012, jiná až 1. 7. 2012.

Finální podobu dokumentu známého pod názvem Digitální Česko schválila po meziresortním připomínkovém řízení vláda ČR. Oficiální verze nese jméno Státní politika v elektronických komunikacích. Hlavní cíl dokumentu směřuje k většímu, výkonnějšímu (rychlejšímu) a rovnoměrnějšímu pokrytí, resp. dostupnosti, vysokorychlostního připojení k internetu v ČR do roku 2015.

Webové stránky, na nichž je možno dohledat informace o veřejných konzultacích o zákonech, jež se připravují v EU, připravilo pro české podniky stálé zastoupení ČR při EU. Reaguje tím na zjištění, dle kterého se tuzemské subjekty do veřejných diskusí na evropské úrovni velmi málo zapojují. Tím se mimo jiné snižuje jejich možnost finální podobu daných zákonů ovlivnit.

Dva roky opožděný projekt Státní pokladny bude podle informací tuzemských deníků pokračovat. Upravenou smlouvu mají podepsat zástupci ministerstva financí a skupiny dodavatelů v čele s IBM. Oproti původní verzi se změnily harmonogram (dokončení v roce 2012), způsob úhrady, autorská práva apod.

Poslanecká sněmovna se bude zabývat vládním návrhem novely zákona č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a změnou souvisejících zákonů. Podnikatelé, kteří jsou držiteli práv k duševnímu vlastnictví nebo jejich oprávněnými uživateli, by podle návrhu mohli v budoucnu daná práva lépe prosazovat třeba tím, že celní úřad by mohl odebrat zboží i v případě, že by nebylo dobrovolně vydáno, což doposud možné není.Do platné normy má být podle návrhu doplněno i ustanovení o pořádkové pokutě, kterou by úřady mohly uložit za delikt kontrolované osobě, která by celníkům neumožnila plnit jejich úkoly. Pokuta by mohla být opakovaně uložena až do výše 50 000 korun. Pokud návrh projde úspěšným legislativním procesem, novela zákona by měla začít platit 1. července 2011. Podle vlády návrh reaguje především na problémy, vyplývající z dosavadní aplikační praxe celních orgánů.