Legislativa

Legislativa

Webové stránky, na nichž je možno dohledat informace o veřejných konzultacích o zákonech, jež se připravují v EU, připravilo pro české podniky stálé zastoupení ČR při EU. Reaguje tím na zjištění, dle kterého se tuzemské subjekty do veřejných diskusí na evropské úrovni velmi málo zapojují. Tím se mimo jiné snižuje jejich možnost finální podobu daných zákonů ovlivnit.

Dva roky opožděný projekt Státní pokladny bude podle informací tuzemských deníků pokračovat. Upravenou smlouvu mají podepsat zástupci ministerstva financí a skupiny dodavatelů v čele s IBM. Oproti původní verzi se změnily harmonogram (dokončení v roce 2012), způsob úhrady, autorská práva apod.

Poslanecká sněmovna se bude zabývat vládním návrhem novely zákona č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a změnou souvisejících zákonů. Podnikatelé, kteří jsou držiteli práv k duševnímu vlastnictví nebo jejich oprávněnými uživateli, by podle návrhu mohli v budoucnu daná práva lépe prosazovat třeba tím, že celní úřad by mohl odebrat zboží i v případě, že by nebylo dobrovolně vydáno, což doposud možné není.Do platné normy má být podle návrhu doplněno i ustanovení o pořádkové pokutě, kterou by úřady mohly uložit za delikt kontrolované osobě, která by celníkům neumožnila plnit jejich úkoly. Pokuta by mohla být opakovaně uložena až do výše 50 000 korun. Pokud návrh projde úspěšným legislativním procesem, novela zákona by měla začít platit 1. července 2011. Podle vlády návrh reaguje především na problémy, vyplývající z dosavadní aplikační praxe celních orgánů.