Lidé

Lidé

Oblastním viceprezidentem pro východní Evropu a Rusko se ve společnosti Citrix stal Guenther Brand. Do podniku přechází z firmy HP.

Marketingovým manažerem společnosti Cígler Software byl jmenován Lukáš Krift. V minulosti pracoval pro firmu Sova Net jako Key Account Manager.