Archiv Observer

Archiv Observer

Banskobystrický internetový operátor BBX převzal klienty společností Immedia a Majeri. Jejich počet ani bližší parametry nebyly zveřejněny. BBX rovněž ve městě vybudoval 4 kilometry optické sítě, kterou nahrazuje dosavadní bezdrátové páteřní spoje.

Ministerstvo financí SR zrušilo písemné vyzvání na projekt Integrovaná obslužná místa. Ten patří do první prioritní osy s názvem Elektronizace veřejné správy a rozvoj elektronických služeb. Projekt byl odložen a mezi tzv. oprávněné partnery se zařadí Sdružení měst a obcí Slovenska.

Společnost Softip inovuje informační systémy penzijních fondů Penzijní fond KB, Aegon Penziní fond a Conseq Investment Management. Nově firma obsluhuje i Raiffeisen penzijní společnost. Zásahy si vyžadují legislativní změny v systému důchodového pojištění.

Společnost Seagate inovovala svůj partnerský program SPPRewadsPlus. Ten nově umožňuje kvartálně za nákupy získat až 12500 bodů, které je možno využít jako platidlo za různé produkty a ceny.

Všechny stávající partnerské programy sjednotila do jednoho s názvem Polycom Partner Network firma Polycom.

Sdružení šesti evropských energetických burz zadalo společnosti Unicorn Systems úkol vyvinout softwarové řešení pro projekt regionálního propojení trhů s elektrickou energií. Do roku 2014 by v Evropě měl vzniknout jednotný trh pro obchodování s elektřinou. Tento cíl si vytyčilo sdružení regulátorů ACER.

Za 3,6 milionu eur hodlá Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě pořídit nový informační systém. Projekt bude z části financován z prostředků operačního programu Výzkum a vývoj.