Archiv Observer

Archiv Observer

V pondělí 24. 1. 2011 ukončila televize Z1 své vysílání. Její majitel, slovenská skupina J&T, oznámila, že nehodlá ztrátový projekt nadále dotovat. 

Svou první značkovou prodejnu otevřela v Děčíně společnost HP. V rámci pilotního projektu jde o jednu z prvních pěti dalších prodejen »HP Branded Store« v regionu EMEA. 

Poslední bloky interentových adres protokolu IPv4 rozdělila organizace IANA regionálním registrátorům minulý týden. K definitivnímu vyčerpání „zásob“ by podle některých komentátorů mělo dojít v polovině března 2011. V té době již národní registrátoři nebudou mít pro adresy IPv4 žádný prostor. 

Podnik typu joint venture založily společnosti NEC a Lenovo. Subjekt nese název NEC Lenovo Group Japan a bude působit prozatím v Japonsku (dle některých zdrojů i ve Spojených státech). Globální operace by ovšem měla zastřešit společnost Lenovo NEC Holdings B.V., která bude sídlit v Nizozemsku. Předmětem činnosti společného podniku bude vývoj a prodej osobních počítačů. Lenovo je v podniku většinovým akcionářem s 51procentním podílem. NEC má právo po pěti letech svou část Lenovu prodat. 

O možném převzetí mobilního telekomunikačního operátora značky U:Fon, tj. společnosti MobilKom, firmou Dial Telecom informovala na základě blíže neupřesněných zdrojů některá tuzemská média. Obě strany odmítly jakékoli podrobnosti k případné transakci sdělit. Pouze zástupci finanční skupiny Penta Investments, která je vlastníkem MobilKomu, potvrdili, že pro operátora již delší dobu hledají kupce. Hodnota případné akvizice není známa. Podle informací Hospodářských novin ovšem Penta do MobilKomu v průběhu 5 let jeho existence investovala zhruba 1,5 miliardy korun. 

14 datových center v pěti středo a východoevropských zemích zastřeší nově založená společnost CE Colo. Tu založila firma GTS Central Europe, která – prostřednictvím svých národních zastoupení – doposud rovněž oněch 14 výpočetních středisek vlastnila a provozovala. Oznámení o založení CE Colo přišlo současně s oficiálním potvrzením akvizice pražské společnosti Sitel Data Centrum ze strany GTS (Observer 3/2011). Vedením nového podniku byl pověřen nizozemský manažer Jan Daan Luycks. Podle jeho slov má CE Solo na českém trhu služeb datových center zhruba 35procentní podíl. Založení samostatné společnosti pro provoz a správu datových center, resp. její vyčlenění z nadnárodní skupiny, podpoří podle představ vedení firmy GTS neutralitu prostředí, v němž mezi zákazníky často patří konkurenční telekomunikační nebo datoví operátoři. CE Colo pouze v Praze aktuálně provozuje 3 datová centra.

Čas od času není od věci se nechat inspirovat. V případě následujícího příběhu může jít hned o inspiraci dvojí. Čili: bylo, nebylo. Od 70. let minulého století zasílaly vesmírné sondy na Zemi kvanta dat o svých cestách a objevech. Magnetické pásky se rychle plnily, vědci z došlých záznamů sestavovaly různé zprávy a ve finále sepsali poslední report, to když se daná sonda odmlčela. Magnetické pásky na kotoučích zanedlouho nahradily analogicky koncipované...

Generálním ředitelem společnosti SAP Slovensko byl jmenován Roman Knap. Od května letošního roku byl vedením firmy dočasně pověřen. V podniku působí od roku 2008.