Průzkumy

Průzkumy

Způsob (spolu)rozhodování finančních ředitelů v oblasti IT se mění. Ukazují to jak výstupy z průzkumů, které již několik let provádějí analytici Gartneru, tak výsledky letošního průzkumu, který mezi tuzemskými CFO ve velkých organizacích, podobně jako v minulém roce, uskutečnil INSIDE. Letošní data naznačují, že partnerství mezi CIO a CFO je stále běžnější. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Kromě řízení nákladů a náboru talentů se mezi hlavními byznysovými prioritami CIO a IT ředitelů umístily inovace v oblasti služeb, provozu a technologií. V technologické oblasti se nově na první místo dostává bezpečnost a vysokou prioritu má modernizace „historických“ aplikací. Tyto i řadu dalších postřehů o změnách v prioritách CIO v Česku a na Slovensku přináší INSIDE průzkum. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE  

Cílem našeho každoročního průzkumu je pomáhat zlepšit komunikaci a tím také vztahy na tuzemském IT trhu. Upozorňovat na slabiny a zdůrazňovat příklady hodné následování. Kromě kvantitativních hodnocení a známkování jsme se také v letošním roce zaměřili na kvalitativní hodnocení, komentáře a postřehy. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Jednou z hlavních oblastí, na které se INSIDE pravidelně ve svých průzkumech lokálního trhu zaměřuje, jsou ceny externě nakupovaných IT specialistů – vývojářů, architektů, konzultantů či testerů. Letošní průzkum Mandays se výrazněji zaměřil kromě Česka i na další okolní trhy.    

Finanční ředitelé měli na rozhodování o investicích do IT vždy významný vliv. Ten dále roste s tím, jak IT přestává být tajemnou „černou krabičkou“ a stává se takřka všudypřítomnou součástí či základem řady produktů a služeb. Rozhodování o něm je důležitější pro všechny členy vrcholného vedení firem a organizací. CFO a finanční ředitelé navíc význam IT vnímají jak přímo coby základní nástroj pro finanční řízení, kontrolu a dohled, tak zprostředkovaně v podobě jednoho ze...

Složitá a nafouklá portfolia aplikací obvykle znamenají vysoké náklady. Jejich správa a řízení nicméně představují samostatnou disciplínu. INSIDE mapoval situaci v této oblasti na tuzemském trhu v unikátním průzkumu APM, jehož vybrané výsledky vám na následujících stranách přinášíme, společně s tipy analytiků, jak nejlépe problematiku APM uchopit. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Velké dotazování mezi tuzemskými CIO je jedním z hlavních původních průzkumů, které INSIDE v letošním roce uskutečnil. Nabízí jak přehled současného stavu napříč různými sektory, například strukturu pozic a reportování CIO nebo realitu využívání cloudových řešení, tak pohledy do budoucna – zejména s ohledem na IT rozpočty a jejich další vývoj. Abychom získali co možná nejpřesnější odpovědi, uskutečnili jsme podobně jako v loňském roce lokální dotazování. O tom, že je o jeho výsledky právě mezi...

Ani dodavatelé a poskytovatelé IT služeb nemají se svými zákazníky vždy jednoduchý život. Podobně jako před rokem i tentokrát nabízíme jejich pohled na vzájemné vztahy ve formě vzkazů a rad klientům. Nejen dodavatelé občas chybují nebo dokážou zákazníky nečekaně potěšit. Již v minulém roce jsme proto dali prostor i jim, aby hodnotili přístup svých klientů a vzkázali jim, co by bylo možné na vzájemných vztazích zlepšit. Díky velké odezvě ankety v minulém roce se nám...

Co si zákazníci opravdu myslí o největších dodavatelích, jak hodnotí jejich přístup, silné i slabé stránky a co jim vzkazují – loňský první ročník ankety vyvolal velkou vlnu zájmu, diskuzí a také emocí. Není proto s podivem, že se meziročně počet odpovídajících více než zdvojnásobil. V rámci výzkumu jsme se dotázali celkem 49 významných českých a slovenských CIO na to, jaké zkušenosti mají s vybranými významnými dodavateli IT služeb v ČR (Accenture, Adastra, Anect, Asseco...