Průzkumy

Průzkumy

Chcete-li oslovit zákazníky ze segmentu SMB, měli byste se zaměřit například na řešení bezpečnosti či ukládání dat. To je jeden z postřehů vyplývajících z průzkumu investičních preferencí SMB v IT oblasti, který redakce INSIDE uskutečnila během letních měsíců. Lze v kategorii SMB očekávat spíše růst, stagnaci nebo pokles rozpočtů na IT? Získané odpovědi nenabízejí zcela jednoznačný trend, s ohledem na velmi slabé výsledky obou extrémů však dávají tušit, že podstupované změny nebudou mít příliš drastický...

Celkem dvacítka respondentů z řad CIO velkých českých a slovenských organizací (banky, pojišťovny, telco, IT, utility, veřejná správa) nám odpovídala na dotazy týkající se fenoménu BYOD a jeho uchopení v tuzemském prostředí. Výsledek je s ohledem na známou konzervativnost lokálního IT prostředí nad očekávání pozitivní, vyloženě zamítavý přístup k BYOD zaujal pouze jeden odpovídající. Z výsledku šetření je patrné, že míra tolerance k fenoménu BYOD v dotazovaných podnicích dosahuje takřka sta procent, přičemž důvodem k...

Náklady na externí IT specialisty a konzultanty patří v mnoha organizacích mezi významnou položku IT rozpočtů. Rozhodli jsme se proto oživit dřívější průzkumy nákladů na externí IT pracovníky – tedy cen „manday“. Podle zaběhlého označení nákladů na jednoho pracovníka během osmihodinové pracovní doby jsme průzkum nazvali „Mandays“. V rámci dotazovacího šetření se nám podařilo získat odpovědi od vedoucích představitelů firem, které ročně souhrnně nakoupí více než 65 000 mandays. Dvě třetiny respondentů pocházely z České...

V rámci průzkumu jsme oslovili zástupce významných českých a slovenských CFOs, s nimiž jsme učinili detailní průzkum jejich pohledu na financování IT v jejich organizacích. Přibližně třetina respondentů disponuje IT rozpočty na úrovni do 10 milionů Kč, další třetina má alokováno do 50 milionů Kč ročně a poslední třetina disponuje vyšším rozpočtem. Lokální průzkum jsme porovnali s globálními výsledky související s prioritami finančních ředitelů v průzkumu Gartner. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

IT ředitelé momentálně čelí hned několika výzvám zároveň- Mají při stejné nebo klesající úrovni rozpočtu doručovat více IT služeb a průběžně také zvyšovat jejich kvalitu. Musí spolupracovat s byznysem a marketingem na tom, aby organizace dosahovala kýžených provozních výsledků. A do toho všeho neustále balancují na hraně in- a outsourcingu, cloudu a on-premise řešení či BYOD a klasické „uzavřené“ korporátní politice v oblasti koncových zařízení. Oslovili jsme proto 32 CIOs (nebo jim funkčně nejbližších ředitelů, vedoucích...

Celkem 11 dodavatelů IT služeb využilo prostor v INSIDE Reportu a upozornilo na některé nešvary, kterých se jejich zákazníci dopouští při zadávání zakázek. Zároveň se zamysleli nad tím, co udělat pro to, aby se vzájemné vztahy zlepšovaly. Zákazníci se často soustředí na cenu a opomíjejí kvalitu a zkušenosti dodavatelů. Všichni se shodli na tom, že je třeba posílit oboustrannou komunikaci na odborné úrovni a lepší specifikace potřeb a přání. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Co dodavatelé IT služeb umějí a v čem naopak selhávají? Prostřednictvím anonymizované ankety jsme přinesli nezkreslený pohled dvaceti významných tuzemských zákazníků. Smyslem ankety je získat upřímnou zpětnou vazbu zákazníků, která často v obchodním vztahu není vyslovena a tím pomoci ke zlepšení situace na trhu IT služeb mezi oběma stranami. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Tradiční průzkum, který navazuje na předchozí roky, mapuje současný stav. Preference a investiční záměry v oblasti IT v segmentu malých a středních podniků v ČR. Průzkum provedený v bezmála 130 organizací naznačuje, že v segmentu SMB zůstávají investičními prioritami tradiční oblasti IT. SMB tak zůstává obrovskou příležitostí pro ty dodavatele, kteří dokážou podnikatelům a středně velkým organizacím vysvětlit výhody přechodu od tradiční infrastruktury a aplikací k IT službám. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Průzkum trhu IT služeb v ČR a SR v roce 2013 mapuje význam jednotlivých dodavatelů pro celkový trh a popisuje okruh jejich činnosti. Tento průzkum již tradičně směřuje především k CIO, CFO a IT manažerům s rozhodovacími pravomocemi o investicích do IT ve svých organizacích. Právě těm totiž může posloužit jako podpora při rozhodování o výběru účastníků do výběrových řízení na dodavatele pro realizaci zamýšlených projektů. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

Social CRM patří mezi nejmladší oblasti či specializace informačních systémů. Spíše než u tradičních dodavatelů informačních systémů tak tuzemští zájemci o tuto oblast musí „zalovit“ u specialistů na onlinový marketing či média. V přehledné tabulce publikujeme ty dodavatele, kteří se k SCRM hlásí a mají již zkušenosti. Překvapivě jich není mnoho, ačkoliv se jedná o oblast, která se dynamicky mění. social CRM