Průzkumy

Průzkumy

Ke zmapování postojů šéfů informatik ke cloudovým službám pozvala redakce INSIDE společně s profesním sdružením CACIO k průzkumu CIOs významných českých podniků a institucí.