Index Index "algoritmy"

algoritmy

Toho by se jistě Abú Abd Alláh Muhamad Ibn Músá zvaný al-Chorezmí nenadál, když coby perský matematik pocházející z města Chórezm (dnes Uzbecká Chiva) psal během devátého století svá díla o matematice, že jeho jméno bude o 1 200 let později skloňováno nejen v souvislosti s tvorbou programů, ale také s digitálním byznysem, novými obchodními modely a nejnověji i s efektivnějším řízením vlastního IT. (Pozn.:  Chorezmího knihy díky pozdějším latinským překladům seznámily evropskou vědu s indickou poziční soustavou provádění matematických výpočtů...

Prakticky každý CIO či ředitel IT má zkušenosti s osekáváním nákladů – zejména ve svém vlastním rozpočtu. S rozvíjejícími se digitálními obchodními modely ale dostává IT do rukou nové možnosti a nástroje, jak pomoci dosáhnout úspor na straně byznysu nebo zvyšovat jeho přidanou hodnotu. „Optimalizace nákladů v prostředí digitálního byznysu znamená, že organizace použije mix řešení v oblasti IT i byznysu s cílem zvýšit produktivitu byznysu pomocí moudře zvolených technologických investic,“ vysvětluje analytik a viceprezident Gartneru pro výzkum John Roberts. Analytici...

Lze růst o 0,6 procenta vůbec ještě označit za růst? Právě o tolik by se podle analytiků Gartneru měl zvětšit světový IT trh v letošním roce. Za viníky nepříliš optimistického výhledu lze bezpochyby označit koncová zařízení (globální pokles bezmála o 2 %) a komunikační služby (pokles o více než procento). Naopak oblasti IT služeb či datových center porostou tříprocentně a software dokonce o více než pět procent. Pro velké globální hráče je nicméně i dolarový růst...