Index Index "ČD Telematika"

ČD Telematika

Certifikát >>Customer Center of Enterprise<< získala od firmy SAP na základě re-certifikačního auditu společnost ČD-Telematika. Poprvé jej obdržela před sedmi lety. Zákaznické centrum SAP provozuje ČD-Telematika pro podniky, jejichž počet zaměstnanců přesahuje 40 tisíc.

Podle neauditovaných výsledků účetní závěrky vloni společnost ČD Telematika utržila 1,511 miliardy korun. Meziročně navýšila své tržby o 10,6 milionu korun. Provozní zisk firmy činil 36,1 milionu, zisk před zdaněním 37,9 milionu korun. Poslední uvedená položka měla vloni hodnotu 5,8 milionu korun. Firma v roce 2009 proinvestovala 155 milionů korun.

Daniel Dunovský nastoupil ve společnosti ČD-Telematika na pozici CIO. V minulosti působil na řídicích pozicích pro oblast ICT v resortu Ministerstva vnitra ČR.

Antonín Neubauer bude ve společnosti ČD-Telematika řídit odbor konzultantů úseku Obchod a marketing. Do podniku přechází z firmy Telefónica O2, v níž zastával post business development manager.