Index Index "CDC Data"

CDC Data

Nový významný hráč na českém IT trhu vznikne spojením CDC Data a Altec – vznikne tak nové portfolio zahrnující jak ICT a ERP systémy, tak HW produkty a služby z oblasti telekomunikací, sítí a bezpečnosti. CDC Data chce po převzetí většinového podílu v Alteku také expandovat na zahraniční trhy. [CZ] [W]

IFS Czech podepsala partnerskou smlouvu s integrátorem CDC Data. Měla by pomoci rozšíření (lepší geografické pokrytí a vyšší počet specialistů) konzultačních a implementačních služeb spojených se zaváděním podnikového informačního systému IFS Applications.