Index Index "CERN"

CERN

Třináctý březen roku 1989 je považován za počátek webu. Právě v tento den, od něhož nedávno uplynulo přesně 30 let, předložil Tim Berners-Lee ve švýcarském CERNu první návrh systému WWW. V roce 1990 pak byla spuštěna první webová stránka a první server.

Na Vánoce roku 1990 (konkrétně 20. prosince), tedy přesně před 28 lety, vznikla vůbec první webová stránka, která vysvětlovala fungování služby World Wide Web. Zajímavé je, že tato stránka je na webu dostupná dodnes. Původně byla určena pro zaměstnance CERNu, z jehož řad pocházel vynálezce internetu, Brit Tim Berners-Lee.

Dne 23. srpna 1991 byla veřejnosti zpřístupněna první webová stránka, kterou již předtím naprogramoval Tim Berners-Lee. Od okamžiku, který se dá považovat za počátek internetu, právě uplynulo 25 let.

Přesně před 25 lety, dne 6. srpna 1991, byl spuštěn první web na světě. Spustil jej Tim Berners-Lee, zaměstnanec švýcarského CERNu. Jednalo se o prostou textovou stránku s odkazy.

Setkání s názvem CERN Accelerator School se koná od 30. května do 8. června v Senci. Přítomno bude 70 studentů ze sedmnácti zemí a 40 lektorů. To budou přednášet o iontových zdrojích. Organizátorem setkání jsou organizace CERN a Slovenská technická univerzita v Bratislavě.

Výzkumné centrum CERN inovovalo svou síť s pomocí síťových technologií firmy HP. Pracoviště mimo jiné kompletně přešlo na protokol IPv6.

Dohodu o inovaci síťové infrastruktury uzavřela společnost NextiraOne s univerzitou ve Štrasburku. Ta vznikla v roce 2009 sloučením tří dosud samostatných subjektů, resp. místních univerzit Louise Pasteura, Roberta Schumanna a Marca Blocha. Metropolitní síť, jejíž zjednodušení a zlevnění provozu jsou předmětem transakce, mimo jiné pro nárazové zpracování dat využívá evropská organizace CERN.