Index Index "CZ"

CZ

Ředitelem IT divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak byl jmenován Petr Kheil. DO jeho kompetence spadají tiskárny, monitory a notebooky. Do firmy přechází ze společnosti HP, v níž pracoval od roku 1999.

Smlouvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti informací podepsaly společnost Microsoft a Národní bezpečnostní úřad. Dohoda umožní, aby NBÚ využíval projekt Microsoft Security Cooperation Program. Ten vládám jednotlivých zemí umožňuje, aby participovaly na společných bezpečnostních aktivitách v oblasti reakce na počítačové incidenty, zmírnění dopadů počítačových útoků a ochrany obyvatelstva proti kybernetickým hrozbám.

Produktovou řadu Gigaset pro, která je určena pro malé a střední podniky, představila společnost Gigaset Communications. Nabídka se skládá z IP telefonních systémů a ze samotných IP telefonů.

Český telekomunikační úřad prodloužil aukci kmitočtů pro frekvence tzv. digitální dividendy. Řízení podle pravidel skončí ve chvíli, kdy ani jeden ze zájemců nepodá v jednom kole novou nabídku.

Marketingovým manažerem společnosti Cígler Software byl jmenován Lukáš Krift. V minulosti pracoval pro firmu Sova Net jako Key Account Manager.

Funkce SAP konzultant pro sklady a výrobu se ve společnosti Aimtec chopil Tomáš Jastrab. Doposud pracoval na pozici SAP a EDI specialista ve firmě Megatech.

Informační systém ERP Premier implementuje ve firmě CTR Group společnost Premier system. Zákazník se věnuje stavbě nemovitostí, výrobě stavebních materiálů a letecké dopravě.

Začínající britskou firmu Beepl převzala za blíže nespecifikovanou sumu česká společnost Brand Embassy. Kupec získal technologie pro sémantické porozumění významu psaných slov a dotazů. Příslušná řešení využije ve svých produktech pro analyzování obsahu internetu.