Index Index "DWC Slovakia"

DWC Slovakia

Systém elektronizace veřejné správy v Německu dodá tamní spolkové vládě společnost Fabasoft Deutschland GmbH, specialista na vývoj softwaru a správu dokumentů s dvacetiletými zkušenostmi. Jeho klíčovým subdodavatelem bude firma ze Slovenska, konkrétně DWC Slovakia.

Aktualizaci softwarových licencí produktu Fabasoft dodá Úřadu Banskobystrického samosprávního kraje firma DWC Slovakia. Hodnota zakázky činí 128 tisíc eur.