Index Index "e-recept"

e-recept

Online lékárna Piluka (jejíž offshoot Pilulka Distribuce byl nedávno oceněn v rámci Delloite Tech Fast 50 CE - pozn. red.) představila novou aplikaci pro nákup léků přímo z mobilního telefonu - do budoucnu počítá i s podporou e-Receptu.

Česká společnost pro kybernetiku (CŠKI) vydala stanovisko v němž nedoporučuje zavést ePreskripci tak, jak stanovuje aktuální zákon (zejména často kritizovanou nemožnost alternativního postupu) s ohledem na ignorované koncepční připomínky, doposud neřešené otázky dopadu GDPR a nedostatečné otestování v rozličných podmínkách. Lékaři se také (vcelku pochopitelně) brání zavádění EET, protože drtivou většinu příjmů inkasují od pojišťoven převodem. V současné době se do sytémů e-Recetpu podle sdělení SÚKL zapojila asi třetina lékařů.