Index Index "Eset"

Eset

Marketingovou kampaň pod názvem ESET Výkupné spustila v únoru společnost ESET. Akce cílí především na segment SMB. Jejím smysl spočívá v tom, že podnikatelský subjekt přejde ještě před uplynutím platnosti licencí stávajícího konkurenčního řešení na bezpečnostní software značky ESET, a o tuto dobu je mu nová smlouva prodloužena.