Index Index "MEDICAL NET"

MEDICAL NET

Ze statistik systému MEDICAL NET, provozovaného společností CompuGroup Medical, lze vyčíst dynamický růst intenzity elektronické komunikace mezi lékaři v měsících září až listopad 2013. Největší nárůst se týkal okresů Mělník a Pardubice. Mezi odesílatele elektronických informací o pacientech patří často oddělení radiologie a diabetologie, příjemcem bývá nejčastěji praktický lékař.